РІШЕННЯ № 132 Від 05 квітня 2016 року Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата міської ради та опису посвідчення

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від  05  квітня 2016 року                  № 132

Про затвердження Положення про
помічника-консультанта депутата
міської ради та опису посвідчення

            Відповідно до статті 29-1  Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад»,  міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

            1.  Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата міської ради,  згідно з додатком  № 1.

            2.   Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради, згідно з додатком  № 2.

            3.   Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради   № 131

від  30.03.2007 року.

            4.  Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації.

            Міський  голова                                                                  А.Кульчинський

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                         Д о д а т о к    № 1
до рішення сесії міської ради
                                                                                              №  132  від 05.04.2016 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата Трускавецької міської ради

Розділ 1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

            1.  Депутат Трускавецької міської ради (надалі «Рада») може мати до п’яти  помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

            2.  Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

            3.  Помічником-консультантом депутата радиможе бути лише громадянин України, який має  загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.

Розділ ІІ.  ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА РАДИ.

 

            Помічник-консультант депутата ради має право.

            І) входити і перебувати у приміщеннях ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

            2) одержувати надіслану на імя  депутата ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ради;

            3) за дорученням депутата ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

            4) за письмовим зверненням депутата ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

            5) позачергово бути прийнятим заступниками міського голови, начальниками відділів та управлінь ради;

            6) бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету у відведених для цього місцях;

            7) бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій ради за письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії;

8) на ознайомлення з актами прийнятими радою та її виконавчими органами.

            Помічник-консультант депутата ради зобов’язаний:

            1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

            2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата ради;

            3) за дорученням депутата ради вивчати питання, необхідні депутату ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

            4) допомагати депутату ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

            5) допомагати депутату ради в розгляді надісланих на його імя поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

            6) надавати депутату ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

Розділ ІІІ.   УМОВИ НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОМІЧНИКА КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

            Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта,  організацію їх роботи здійснює особисто депутат.

            Депутат самостійно визначає персоніфіковану кількість (у межах п’яти) помічників-консультантів, які працюють на депутата.

            Зарахування на посаду помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата ради секретарю ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’ята по батькові кандидата на посаду, дата зарахування.

            До письмового подання депутата ради додаються особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, дві фотокартки розміром 3х4 см  та копії паспорта громадянина України і документу, який підтверджує закінчення середньої освіти кандидатом на посаду помічника-консультанта депутата ради.

Припинення повноважень помічника-консультанта депутата міської ради :

1)за письмовим поданням депутата на ім`я секретаря міської ради;

2)у разі припинення повноважень депутата міської ради – з дати їх припинення;

3)письмової відмови помічника-консультанта від виконання обов`язків;

4)набрання законної сили обвинувального вироку щодо помічника-консультанта депутата міської ради;

5)визнання судом недієздатним помічника-консультанта депутата міської ради.

 

Розділ ІV.   ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

            Помічнику-консультанту депутата ради видається посвідчення, в якому має  бути зазначено номер посвідчення, назву Трускавецької міської ради, прізвище депутата ради, а також те, що помічник-консультант ради працює на громадських засадах у раді.

            Депутат ради самостійно забезпечує помічника-консультанта посвідченням встановленого зразка.

            Посвідчення помічника-консультанта депутата ради оформляється організаційним відділом ради за письмовим поданням депутата.

            Посвідчення помічника-консультанта депутата ради вважається недійсним і підлягає поверненню до відповідної ради по закінченню повноважень, депутата ради або у разі звільнення помічника-консультанта депутата з посади за письмовим поданням депутата ради.

            Опис посвідчення помічника-консультанта депутата ради затверджується радою.

            Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко

                                                                                                                      

                                                                                                                   Д о д а т о к  № 2
до рішення сесії міської ради
                                                                                                                   № 132 від 05.04.2016р.   

 

О  П  И  С

посвідчення помічника-консультанта депутата Трускавецької міської ради

                                                           (зовнішня сторона)

            

                        ПОСВІДЧЕННЯ

(внутрішня сторона)

ПОСВІДЧЕННЯ  № _____

 _____________        Прізвище  _______________

 І                            І       Ім’я           _______________

 І                            І       По батькові _____________                                                        

 І        ФОТО                    І

 І                            І        М.П.

 І______________І

помічник-консультант депутата Трускавецької  міської ради

_____________________________________________

 

 

 

 

Пред’явник цього посвідчення має право

входити і перебувати у приміщеннях

Трускавецької міської ради.

Посвідчення дійсне на території міста Трускавця

без права передачі.

Помічник-консультант депутата Трускавецької міської ради

працює  на громадських засадах

 

Трускавецька міська рада

______________________/П.І.Б. міського голови/

    (підпис міського голови)

 

Примітка:  Посвідчення являє собою книжечку розміром 90х60 мм у твердій обкладинці темно-синього кольору, тиснення літер надпису на лицьовому боці – золотисте.

 

 

 

            Секретар міської ради                                                     Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту