РІШЕННЯ № 1378 від 20 червня 2019 року Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою майдан Січових Стрільців,1

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 червня 2019 року                        № 1378

Про розроблення детального плану

території земельної ділянки за

адресою майдан Січових Стрільців,1

           

         Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши звернення ТзОВ “ЛД-ДЕРЖБУДПОСТАЧ” №17/01-05-19 від 17.05.2019р., міська рада

                                                                                                                              В И Р І Ш И Л А:

  1. Розробити детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4611500000:01:009:0015), розташованої за адресою майдан Січових Стрільців,1 у м.Трускавці, яка перебуває у власності, для зміни цільового призначення земельної ділянки із будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів на будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
  2. Замовником детального плану території визначити виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
  3. Землекористувачу ТзОВ “ЛД-ДЕРЖБУДПОСТАЧ” забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:

            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

            4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та   пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;

            4.4. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної
документації;

            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до
проекту містобудівної документації.

            4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

 

                                                                            Міський голова                                                                 А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту