РІШЕННЯ № 1403 від 20 червня 2019 року Про затвердження Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2019

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(п’ятдесят сьома сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

 

від 20 червня 2019 року          № 1403

 

                                                                                                                                            

Про затвердження Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах

органів державної влади та управління,

протидії проявам терористичного характеру  

на території курортного міста Трускавець

на 2019 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                 В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

 

                                                                               Міський   голова                                                     А.Кульчинський

 

 

           Додаток

до рішення міської ради

1403 від 20.06.2019р.

Затверджено

Міський голова

 

_____________А.Б.Кульчинський

«___»_________________2019 року

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного           характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

______________А.Ю. Остапчук

«__»__________ 20_ року

Погоджено

Начальник управління фінансів Трускавецької міської ради

______________ М.М.Федоричак

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Заступник міського голови

______________ О.М.Балицький

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Заступник міського голови

______________ О.О.Ткаченко

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету міської ради

________________М.Р.Заверюха

«__» ________ 20__ року

Начальник Дрогобицького МРВ УСБУ у Львівській області

полковник

____________ Б.О. Пантюхов

«__» __________ 20__ року

м. Трускавець – 2019 рік

ПАСПОРТ


КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

                                        

 1. Ініціатор розроблення програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської

           ради Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Співрозробники програми – Відділ з питань діяльності правоохоронних органів,

   оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької

     міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми – Виконавчий комітет Трускавецької

           міської ради

 1. Учасники програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради,

           Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області

 1. Термін реалізації програми – 2019 рік
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації

     програми, тис. грн., всього – 100,0 тис. грн.

     у тому числі:

 • Коштів міського бюджету – 100 тис. грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

                       Міський голова                     А.Б.Кульчинський____       _________(підпис)         

 

     Начальник Дрогобицького МРВ

     УСБУ у Львівській області

     полковник                                     Б.О. Пантюхов__       _________(підпис)                                                                      

              

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного

характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

 

І. Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма.

Відповідно до Конституції України (п. 2 ст. 119), Законів України «Про Службу безпеки України» (ст. 18), «Про боротьбу з тероризмом» (ст.ст. 6, 9), «Про оперативно-розшукову діяльність» Дрогобицьким МРВ Управління СБ України підготовлено Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції є Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні підрозділи УСБ України.

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.

ІІ. Мета програми.

Метою даної Програми є покращення матеріально-технічної бази Дрогобицького міськрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області та створення належних умов праці для працівників.

ІІІ. Відповідальний виконавець програми.

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

ІV. Завдання і напрямки реалізації Програми.

 

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення матеріально-технічної бази Дрогобицького міськрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Основні завдання програми:

–   придбання цифрової аудіотехніки;

–   придбання безпілотного літального апарату (БЛА);      

           – забезпечення ефективного використання бюджетних коштів Дрогобицьким МРВ УСБУ, пов’язаних з протидією проявам терористичного характеру.

 

 1. V. Фінансове забезпечення програми.

Фінансування комплексної програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 100.000 гривень.

 1. VI. Очікувані результати виконання Програми.

 

Результатом виконання даної програми є:

 • забезпечення належних умов праці співробітників Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.
 • забезпечення справними транспортними засобами співробітників Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

 

 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного                                                                                                      

характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

                                                                                                                                                                         (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

100,00

100,00

у тому числі

 

 

міський бюджет

100,00

100,00

                                                 Міський голова                                                           А.Б.Кульчинський____           _________(підпис)                                                     

 

                                   Начальник Дрогобицького МРВ

                                  УСБУ у Львівській області

                                  полковник                                                                                        Б.О. Пантюхов__                  _________(підпис)                                            

           

         Ном.моб.тел.:  

 

 

Перелік завдань, заходів та показників Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів

державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру на території курортного міста Трускавець на 2019 рік.

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази Дрогобицького МРВ УСБУ у Львівській області

Придбання цифрової аудіо техніки:

– цифрові аудіо накопичувачі

5 шт. *7632 = 38160

Затрат: видатки на придбання цифрової аудіо техніки, тис. грн.

Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області

Кошти міського бюджету

 

38,160

5

7,632

100

Забезпечення належними умовами праці співробітників Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області, що сприяє якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

Продукту: кількість придбаної цифрової аудіо техніки, штук

Ефективності: собівартість одиниці цифрової аудіо               техніки тис грн./од.

Якості: відсоток накопичення

придбання безпілотного літального апарату (БЛА):

– квадрокоптер DJI Mavic 2Pro

1 шт.*44800 = 44800

– набір DJI Mavic 2 Part1 Fly More Kit

1 шт.*10920 = 10920

– комплект аксесуарів DJI Mavic 2 Part2 Fly More Kit

1 шт.*6120 = 6120

Затрат: видатки на придбання безпілотного літального апарату (БЛА), тис. грн.

Дрогобицький МРВ УСБУ у Львівській області

Кошти міського бюджету

 

 

61,840

1

44,800

1

10,920

1

6,120

100

Забезпечення БЛА співробітників Дрогобицького МВ УСБУ у Львівській області, що сприяє якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

Продукту: кількість придбаної техніки, штук

Ефективності: собівартість одиниці БЛА тис грн./од

Якості: відсоток накопичення

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

 

100,000

 

 

Міський голова                                                                      Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

 

Начальник Дрогобицького МРВ

           УСБУ у Львівській області

           полковник                                                                           Пантюхов Б.О.                                _______________(підпис)                                            

                                             

                                                                           Секретар міської ради                                                                                      Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *