РІШЕННЯ № 1563 від 18 грудня 2019 року Про затвердження міської цільової Програми із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18   грудня 2019 року              № 1563

        

Про затвердження міської цільової Програми із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.14 ст.91 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги лист КП «Трускавецьтепло» №101 від 16.12.2019р., з метою  врегулювання питання погашення заборгованості між КП «Трускавецьтепло» та його кредиторами та забезпечення процесуально-економічного механізму врегулювання в системі заходів щодо відновлення платоспроможності боржника міська рада

                                                                                                                       В И Р І Ш И Л А :

            1.Затвердити міську цільову Програму із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік, згідно додатку .                                                                                                                                        

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна ( А.Остапчук).

                                                                                         Міський голова                                                        А.Кульчинський            

    

                                              

                                                                                     Додаток

                                                                           до рішення міської ради

                                                                              № 1563 від 18.12.2019р.

 

 

 

Міська цільова Програма із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік

 

 

 

                                                                                           м.Трускавець

    

 

 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

 

       Комунальне підприємство «­­­Трускавецьтепло» засноване на комунальній власності міста на підставі рішення Трускавецької міської ради № ­­­­­­­­­­­52 від 15.02.2011 року, засновником Підприємства є Трускавецька міська рада .

   У своїй діяльності Підприємство підпорядковується Управлінню житлово-комунального   господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

    На сьогодні комунальне підприємство перебуває у кризовому стані, а незадовільний фінансовий стан не дозволяє своєчасно здійснювати фінансово -господарську діяльність, проводити розрахунки, модернізувати систему комунального підприємства.

     Відповідно до рішення Трускавецької міської ради №1535 від 14.11.2019р. «Про надання згоди на проведення процедури досудової Санації Комунального підприємства «Трускавецьтепло» Трускавецької міської ради та вжиття заходів щодо її проведення», КП «Трускавецьтепло» буде здійснювати виготовлення та погодження плану санації. У зв’язку із звільненням бухгалтера підприємству необхідно укласти договір з суб’єктом господарювання, для бухгалтерського супроводження господарської діяльності. Також на сьогоднішній день існує заборгованість з виплати заробітної плати працівникам КП «Трускавецьтепло», яка складає 75810,00 грн.

                                                           2.Мета Програми

        Метою Програми є добровільне врегулювання питань погашення заборгованості між кредиторами та боржником, шляхом надання фінансової допомоги КП «Трускавецьтепло» для стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства.

                                        

 1. Відповідальність за виконання Програми

       Відповідальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

                                    

 1. 4. Заходи для реалізації Програми

Найм                                 Найменування заходу

            Термін

Ви         виконання

Орієн Вартість, тис. грн           грн.

Розроблення та погодження плану досудової санації

2          2019 рік

       110,0

Поп      Виплата заробітної плати

2           2019 рік

       75,810

Послуги з бухгалтерського супроводження господарської діяльності

2             2019 рік

         8,00

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування,   строки виконання Програми

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м.Трускавця.

         Загальний обсяг фінансування Програми у 2019 році передбачений згідно додатку до цієї Програми.

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

    Організація виконання Програми здійснюється управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

Щорічні (квартальні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до   фінансового управління міської ради.  

                                                                                                                 

Паспорт
міської (бюджетної) цільової програми

Міська цільова Програма із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   УЖКГіБ

                                                   Трускавецької     міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ __ КП “Трускавецьтепло”
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Трускавецьтепло» ________
 1. Термін реалізації програми                     2019р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього ______________________________193,810 тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету _______________________ __193,810 тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –                                 
головного розпорядника

коштів                       

Начальник УЖКГ і Б                  Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)


 

 

 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова Програма із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік.

                                                                                                                             тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

193,810

193,810

у тому числі

міський бюджет

193,810

193,810

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                    _____________________________       ______________

 

           Начальник УЖКГ і Б                  Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                  Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова Програма із забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2019 рік

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2019 рік***

1.

Забезпечення функціонування комунального підприємства «Трускавецьтепло»

Розроблення та погодження плану досудової санації

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

110,0

Виготовлення плану санації підприємства консалтинговою фірмою

Продукту, шт.

1

Ефективності, тис. грн..

110,0

Якості, %

100

Виплата заробітної плати

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

75,810

Погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства

Продукту, чол.

6

Ефективності, тис. грн..

12,635

Якості, %

100

Послуги з бухгалтерського супроводження господарської діяльності

затрат, тис.грн.

Місцевий бюджет

8,0

Надання послуг з бухгалтерського супроводження господарської діяльності консалтинговою фірмою

Продукту, шт.

УЖКГіБ

1

Ефективності, тис. грн..

8,0

Якості, %

100

Усього на етап або на програму:

193,810

 

Начальник УЖКГ і Б                Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

                                                           Секретар міської ради                                                                                      Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *