УКРАЇНА                                          

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(СІМДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 березня 2020 року               № 1656

 

                                            

Про ліквідацію поліклінічного відділення,

жіночої консультації і відділення медичної

допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня

до молоді» і створення відділення амбулаторної

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

КНП «Трускавецька міська лікарня»

   У зв’язку з необхідністю виконання започаткованої в Україні медичної реформи та укладення відповідних договорів з Національною службою здоров’я України, беручи до уваги положення п.п. 1.4., 8.1., 8.3.7. Статуту КНП «Трускавецька міська лікарня», затвердженого рішенням Трускавецької міської ради № 962 від 19.06.2018 року, керуючись п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

                                                                                                                                       ВИРІШИЛА: 

  1. З 18.05.2020 року ліквідувати в Трускавецькій міській лікарні поліклінічне відділення із штатом в кількості 45,75 штатних одиниць та з місячним фондом оплати праці 241415,00 грн. по штатному розпису, жіночу консультацію із штатом в кількості 10,75 штатних одиниць та з місячним фондом оплати праці 61361,00 грн. по штатному розпису і відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» із штатом в кількості 7,0 штатних одиниць та з місячним фондом оплати праці 35757,00 грн. по штатному розпису лікарні, разом: в кількості 63,5 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці 338533,00 грн. по штатному розпису лікарні.

         2.Створити з 18.05.2020 року в Трускавецькій міській лікарні відділення амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги із штатом в кількості 45,25 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці 239795,00 грн. по штатному розпису лікарні.

         3.Зобов’язати головного лікаря Трускавецької міської лікарні І.С. Стасика на підставі цього рішення ради в термін до 18.05.2020 року з дотриманням вимог діючого в Україні трудового законодавства провести звільнення з роботи працівників ліквідованих даним рішенням міської ради підрозділів лікарні та за наявної можливості працевлаштувати їх у новостворене відділення амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики (М.Кіселичник).

    

      

                                                                                               Міський голова                                                         А.Кульчинський

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту