РІШЕННЯ № 175 Від 26 травня 2016 року Про припинення договору оренди землі з Білас Надією Ігнатівною та надання земельної ділянки в користування на умовах оренди Кострицькій Розані Клавдіївні та Короленко Лілії Володимирівні

 

                                          УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 26 травня 2016 р.                          № 175

 

Про припинення договору оренди землі  з

Білас Надією Ігнатівною та надання

земельної ділянки в користування на умовах

оренди Кострицькій Розані Клавдіївні

та Короленко Лілії Володимирівні

 

Розглянувши заяву  Білас Надії Ігнатівни  та заяву  Кострицької Розани            Клавдіївни, Короленко Лілії Володимирівни, Договір купівлі – продажу незавершеного будівництва від 02.09.2015 року,  керуючись ст.ст.12, п.1 ст.ст.120,123 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України “Про оренду землі”, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1. Припинити Білас Надії Ігнатівні договір оренди землі, площею 0.0398 га по вул. Воробкевича в м. Трускавці, кадастровий номер 4611500000:01:014:0080,  наданої для будівництва та обслуговування магазину – кафе з офісним приміщенням,  в зв’язку  з  відчуженням   незавершеного будівництва,  що  розташоване  на  орендованій земельній ділянці.

2. Надати у користування на умовах оренди  терміном на 3 роки  Кострицькій Розані Клавдіївні та Короленко Лілії Володимирівні земельну ділянку  (кадастровий номер –  4611500000:01:014:0080)  площею 0.0398 га вул. Воробкевича в м. Трускавець,  для будівництва та обслуговування магазину – кафе з офісним приміщенням, за рахунок земель, що перебували в користуванні  на умовах оренди в Білас Надії Ігнатівни, категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 

3. Фізичним особам, яким  передано земельну ділянку згідно цього рішення, використовувати її за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

4. Фізичним особам, яким  передано земельну ділянку згідно цього рішення, заборонено споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.

5. Фізичним особам, яким надано земельну ділянку зареєструвати право оренди в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

6. Фізичній особі Білас Надії Ігнатівні, укласти з орендодавцем угоду про припинення договору оренди землі та вчинити дії з припинення права оренди землі.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

 

     Міський голова                                                         А.Кульчинський

 поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту