РІШЕННЯ № 211 Від 30 червня 2016 року Про затвердження інвестиційної програми розвитку з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території м.Трускавець на 2016-2021 роки.

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  30 червня 2016 року                          211

Про затвердження інвестиційної програми розвитку з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території м.Трускавець на 2016-2021 роки.

 

               Розглянувши інвестиційну програму розвитку з надання послуг із збирання та перевезення
побутових відходів на території м.Трускавець, подану ТзОВ «ДВ-ЕКОСВІТ», керуючись  ст. 31
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постановою Кабінету Міністрів України
від 26.07.2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів» відповідно до
п. 55 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити інвестиційну програму розвитку з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території м.Трускавець на 2016-2021 роки в сумі 1767105грн. 00 коп. (згідно додатку).

2.  Виконавчому комітету Трускавецької міської ради затвердити тариф на вивезення побутових відходів з врахуванням даної інвестиційної програми.

3. ТзОВ «ДВ-ЕКОСВІТ» щоквартально подавати звіт про виконання інвестиційної програми.

4. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради проводити моніторинг за виконанням інвестиційної програми.

5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій.

Міський голова                                                   А. Кульчинський

ПОГОДЖЕНО:                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішення _______________________                                 Директор

_______________________________                                ТзОВ «ДВ-ЕКОСВІТ»

_______________________________                                ______________________ С. М. Деміч

(найменування органу місцевого самоврядування)                                             (підпис)                                (П.І.Б.)

 

№ _______

від «_____» ____________ 2016 року                               «19» травня 2016 року

                                                                                  

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

розвитку з надання послуг із збирання

та перевезення твердих побутових відходів на                                                                         території м. Трускавець

на 2016-2021 роки

 

ТзОВ «ДВ-ЕКОСВІТ»

 

 

 

 

 

 

2016 р.

ВСТУП

         Місто Трускавець станом на сьогодні зіткнулося з труднощами, що стосуються поводження із твердими побутовими відходами. Утворення твердих побутових відходів (ТПВ) зростає з року в рік та вивозиться на сміттєзвалище де здійснюється його захоронення.

         Задля уникнення негативних впливів на довкілля та здоров’я мешканців Кабінет Міністрів України затвердив державну програму поводження з ТПВ.

         Інвестиційна програма поводження з ТПВ у м. Трускавець (далі Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та погоджених у часі заходів, зокрема: організаційних, технологічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, які спрямовані на розв’язання проблем з поводження із ТПВ.

         Основні завдання Програми: зменшити негативний вплив на довкілля надмірного накопичення ТПВ, забезпечення санітарно-гігієнічних нормативів збирання ТПВ, зменшення можливості надлишкового накопичення ТПВ на контейнерних майданчиках, збільшити використання ресурсно-цінних компонентів ТПВ, поетапне впровадження новітніх технологій та засобів механізації та ефективності забору ТПВ, підвищення ефективності виробничої діяльності.

         Згідно з європейською практикою проблема відходів має розглядатися, як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а у плані вибору пріоритетів виходити з оцінки, як ресурсного джерела і як екологічного небезпечного чинника.

 

РОЗДІЛ І.

 

Загальна характеристика м. Трускавець

та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ.

 

1.1.          Аналіз природно кліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, демографічних та інших умов, що впливають на санітарне очищення і прибирання, а також на сферу поводження з ТПВ в. м. Трускавець

 

1.1.1.   Географічне розташування та соціально-економічна

значимість м. Трускавець

Місто Трускавець розташоване в Львівській області. Територія міста Трускавець за генеральним планом — 2000га, фактичне користування землею — 774га. Площа міста 7,0 км². на яких постійно проживає понад 20,35тисяч населення (багатоквартирні будинки – 17890 осіб, одноквартирні будинки – 2460осіб)

Житловий фонд міста складається з будинків комунальної власності, відомчих будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і приватної забудови. На території  Трускавця  знаходяться 14 мінеральних джерел(«Нафтуся», «Юзя», «Марія», «Софія», «Броніслава» тощо) що вимагає особливо ставлення до забезпечення санітарно-гігієнічних норм щодо поводження з ТПВ.

 

1.1.2.   Природно-кліматичні умови.

Для Трускавця характерний теплий та помірно-вологий клімат. Середньорічна температура на курорті Трускавець становить близько +7.5 °C. Для Трускавця характерна досить висока вологість повітря (у зимовий період — 78-79%, влітку близько 80%), знижений атмосферний тиск, його показники протягом року коливаються в межах близько 725–742 мм рт.ст..

 

1.2.          Структура, склад та обсяги ТПВ.

ТПВ – це відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових будинках, закладах побуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгових та інших закладах.

ТзОВ «ДВ – ЕКОСВІТ» забезпечує збирання, зберігання та перевезення ТПВ, контролює санітарний стан прибудинкової території. Морфологічний склад ТПВ в м. Трускавець наступний: папір, картон, харчові відходи, дерево, метал, пластик, текстиль, скло та ін.

 

1.3.          Характеристика території, де повинні

надаватися послуги з вивезення побутових відходів.

Площаміста – 1089 га.

Перелік об’єктів утворення побутових відходів м. Трускавець:

§  120 будинків комунальної власності;

§  39 обєднань співвласників багатоквартирних будинків;

§  1060 будинків приватного сектору;

Кількість вулиць міста – 51; пров. – 1; майданів – 3; бульварів – 2;

протяжність міських доріг 29,0 км., із них 26,1 км.

З твердим покриттям відстань від межі міста до полігону ТПВ м. Борислав – 1,2 км.

                 

1.4.      Загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

Контейнерне господарство та контейнерні майданчики.

На території міста знаходяться багатоквартирні та одноквартирні будинки, підприємства, установи та організації.

Кількість багатоквартирних житлових будинків складає 159шт., з них:

§  5-ти поверхових – 53;

§  будинків з п’ятьма і більше поверхами – 106;

§  будинки де створені ОСББ та житлово-будівельні кооперативи – 39

§  будинки з центральним опаленням – 33;

§  центральним водопостачанням – 159;

§  центральним водовідведенням – 159;

§  центральним газопостачанням – 157.

Вулиці де знаходяться вищеперелічені будинки облаштованіконтейнерними майданчиками в кількості – 44шт., та контейнерами – 132 шт.

Кількість одноквартирних житлових будинків складає 1060 шт. Більша частина будинків обладнанні центральним водопостачанням та газопостачанням.

Кількість підприємств, установ та організацій:

§  лікарня – 1

§  поліклініка – 1

§  заклади освіти, культури – 19

§  вокзали – 2

§  підприємства торгівлі – 471

 

Забезпечення території міста контейнерами та контейнерними майданчиками є незадовільним. Особливо це стосується житлового фонду міста. Контейнери перебувають в незадовільному стані, потребують частого ремонту і заміни. Місто повністю незабезпечене контейнерними майданчиками, що створює негативну ситуацію з пересипанням та рознесенням вітром ТПВ по навколишніх подвір’ях.

 

1.5.          Збирання та вивезення ТПВ.

ТПВ з території міста Трускавець вивозиться на  сміттєзвалище, яке знаходиться в м. Борислав

 

 

 

1.6.          Мета, завдання та цілі Програми.

Часто зустрічаються місця стихійного нагромадження ТПВ, вказані райони мають забезпечуватися контейнерами позачергово. Контейнери повинні бути достатньої місткості і кількості, щоб унеможливити випадки накопичення ТПВ поза межами контейнерів. Також контейнери повинні забезпечувати захист від атмосферних опадів та несанкціонованого вилучення матеріалів. Контейнери потрібно встановлювати на чітко визначених місцях – контейнерних майданчиках, які повинні бути обладнаними твердим покриттям, огорожею та дахом відповідно до діючих норм і виробничої необхідності.

Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля, покращення санітарного стану міста та покращення умов проживання мешканців та відпочиваючих.

Основним завданням Програми є створення системи поводження ТПВ в м. Трускавець, заснованої на сучасніших методах поводження з ТПВ  для вирішення наявних проблем в короткостроковій перспективі та створення матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління поводженням з ТПВ у містах на довгострокову перспективу.

Основні цілі Програми:

– 100% охоплення міста послугами зі збору, зберігання та перевезення ТПВ.

         Створення та забезпечення місць збору ТПВ:

– усунення місць несанкціонованого накопичення ТПВ;

– впровадження систем роздільного збирання ТПВ;

– оновлення контейнерного парку та парку сміттєвозів;

– удосконалення нормативно-методологічного, організаційно-інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з ТПВ.

 

РОЗДІЛ ІІ. Обґрунтування заходів з вирішення

проблем поводження з ТПВ.

         Охоплення послугами поводження з ТПВ усіх мешканців повинно проводитись систематично. Станом на сьогодні зустрічаються місця стихійного нагромадження ТПВ. Вказані райони мають забезпечуватися контейнерами позачергово.

         В ході охоплення повного охоплення житлового фонду, необхідно провести ліквідацію несанкціонованих звалищ на яких в основному накопичується великогабаритне та ремонтне ТПВ. Вивезення цих відходів потребує залучення автомобілів, що відрізняються від сміттєвозів задіяних на перевезенні ТПВ, оскільки воно не піддається стисканню, часом своїми габаритами  унеможливлює його розміщення  в бункер сміттєвоза. Ремонтне ТПВ може спричинити поломку гідравлічної системи сміттєвоза, оскільки складається в основному з бетону, уламків стінових матеріалів і дерева. Вивезення ремонтних та великогабаритних ТПВ повинно здійснюватися за принципом «оплачується забруднювачем» та оплачується населенням шляхом включення цієї послуги до загального тарифу.

 

2.1.Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації.

         Вирішення проблем поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове втілення запланованих дій. На першому етапі необхідно створити сприятливі умови для впровадження Програми та виконати підготовчі роботи, серед яких:

– охопити послугами із вивезення ТПВ усе населення міста;

– забезпечити усе місто оновленим контейнерним парком;

– облаштувати контейнерні майданчики згідно додатку №1;

– ліквідувати усі несанкціоновані звалища ТПВ;

– проводити роботу з інформування населення про порядок поводження з ТПВ;

– термін виконання 2016-2021 роки.

 

2.2.      Заходи з оновлення контейнерного господарства.

         Оновлення контейнерного парку та будівництво контейнерних майданчиків необхідно проводити поетапно з врахуванням потреб забезпечення санітарно-гігієнічних вимог та міської забудови. За час дії програми необхідно оновити увесь контейнерний парк м. Трускавець та повністю забезпечити місто контейнерними майданчиками згідно додатку №1. Підприємство повинне проводити періодичне миття, дезінфекцію та ремонт контейнерів та контейнерних майданчиків для підтримання їх у задовільно-технічному стані.

         Для забезпечення інформування населення, та з метою покращення якості надаваних послуг підприємство повинно забезпечити контейнери та контейнерні майданчики інформаційними наліпками з телефонами та контактами підприємства. Також підприємство залишає за собою право розміщувати і іншу інформацію на встановлених контейнерах і майданчиках. Великогабаритні та ремонтні ТПВ необхідно вивозити звичайним вантажним транспортом.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Узагальнені дані та показники Інвестиційної програми, контроль та звітність про її виконання.

         Програма призначена для впровадження на території м. Трускавець з метою зменшення шкідливого впливу ТПВ на життя та здоров’я мешканців.

Відповідальними за впровадження Програми є органи місцевого самоврядування, які мають відповідні повноваження у сфері поводження ТПВ.

         Основні завдання у сфері моніторингу поводження з ТПВ є:

– підвищити повноту та якість інформаційного обслуговування населення;

– забезпечити оцінку стану об’єктів поводження з ТПВ і своєчасне прийняття рішень щодо запобігання негативним впливам на довкілля та здоров’я населення;

– створити систему спостереження за обсягами утворення ТПВ.

 

Додаток №1

        

У приватному секторі м. Трускавець знаходиться – 1060одноквартирних житлових будинків.За попередні роки для частини приватних будинків за рахунок бюджетних коштів було встановлено 545 контейнерамиємкістю – 0,120м3, тому встановленню для приватних будинків підлягає 515 контейнерів  на 120 л.

         Кількість контейнерів потрібних для приватного сектору – 515 шт.,Першочергово контейнери будуть встановлюватись в ті будинки – мешканці, яких заключили угоду із ТОВ «ДВ-ЕКОСВІТ» на вивіз побутових відходів та в повному обсязі будуть сплачувати  надані послуги.

         Для ефективнішої роботи та покращення якості надання послуг населенню із збирання ТПВ потрібно розробити та затвердити проект розміщення сміттєвих майданчиків для розміщення і зберігання відходів.

Перелік вулиць, які потребують встановлення контейнерних майданчиків, а саме:

 

1.     МАЙДАНЧИК НА 3 КОНТЕЙНЕРИ (відкритого типу по 1 варіанту

конкурсної пропозиції):

§  вул.Бориславська,38

§  вул.Бориславська,45

§  вул.Джерельна (ниж.парк)

§  вул.Дрогобицька,7

§  вул.Ів. Франка,1

§  вул.С. Крушельницької

§  вул.С. Крушельницької,5

§  вул.Сагайдачного,18

§  вул. Стебницька,102

§  вул. Стуса,11

§  вул. Стуса,16

§  вул. У. Кравченко

§  вул. Шевченка,35

Разом по типу майданчика потрібно 13 шт.

 

2.   МАЙДАНЧИК НА 4 КОНТЕЙНЕРИ (відкритого типу по 1 варіанту

конкурсної пропозиції):

§  вул. Данилишиних,59

§  вул. Річки,15

§  вул. Сагайдачного,12

§  вул. Стуса,3-5

§  вул. Стуса,1

§  вул. Стуса,4

§  вул. Стуса,18

Разом по типу майданчика потрібно 7 шт.

 

3.   МАЙДАНЧИК НА 5 КОНТЕЙНЕРІВ (відкритого типу по 1 варіанту

конкурсної пропозиції):

§   вул. Данилишиних,55

§   вул. Дрогобицька,12

Разом по типу майданчика потрібно 2 шт.

 

         Відповідно до вимог нормативних документів для повного облаштування вище згаданих контейнерних майданчиків та майданчиків що є вже встановленими,які потребують заміни контейнерів, потрібно: 125контейнерів місткістю 1.1 м3згідно реєстру вулиць (додаток 2), 46контейнерів під ПЕТ та облаштування території твердим покриттям (173,25 м²)

 

Додаток 2

 

Реєстр вулиць розміщення контенерів

 


вул.Б.Хмельницькоговул.Бориславська, 38

вул.Бориславська, 44

вул.Бориславська, 45

вул.Данилишиних, 55

вул.Данилишиних, 59

вул.Джерельна(нижн. Парк)

вул.Дрогобицька(Міська Рада)

вул.Дрогобицька, 12

вул.І.Франка, 1

вул.Івасюка, 3/5

вул.Івасюка, (“Рукавичка”)

вул.Івасюка – Стоянка

вул.Івасюка, 9

вул.Івасюка, 10

вул.С.Крушельницької, Ж/Д вокзал

вул.С.Крушельницької, 5

вул.І. Мазепи – лісництво

вул.І. Мазепи, 8

вул.І. Мазепи, 19

вул.І.Мазепи, 26

вул.І. Мазепи, 30

вул.Річки, 15

вул.Роксолани

вул.Сагайдачного, 1

вул.Сагайдачного, 12

вул.Сагайдачного, 18

вул.Сагайдачного, 28

вул.Скоропадського, 8

вул.Скоропадського, 57

вул.Стебницька – котельня

вул.Стебницька, 72

вул.Стебницька, 72

вул.Стебницька, 90

вул.Стебницька, 96

вул.Стебницька, 102

вул.Стуса, 3-5

вул.Стуса, 1

вул.Стуса, 4

вул.Стуса, 11

вул.Стуса, 12

вул.Стуса, 14

вул.Стуса, 16

вул.Стуса, 18

вул.У. Кравченко

вул.Шевченка, 35


 

 

Додаток 3

 

Розрахунок вартості інвестиційної програми:

1.     Розрахунок вартості контейнерів об’ємом 1,1 м³:

         Дані для розрахунку:

                   Кількість контейнерів об’ємом 1,1 м³ – 114шт.

                   Ціна 1-го контейнера (згідно пропозиції постачальника) – 6 800,00 грн.

         Розрахунок: 114 шт.* 6 800,00грн. = 775 200,00 грн.

 

Вартість становить – 775 200,00грн.

 

2.     Розрахунок вартостіконтейнерів під ПЕТ:

Дані для розрахунку:

                   Кількість контейнерів під ПЕТ  – 46 шт.

                   Ціна 1-го контейнера (згідно пропозиції постачальника) – 5 900,00 грн.

         Розрахунок: 46 шт.* 5 900,00грн. = 271 400,00 грн.

Вартість становить – 271 400,00 грн.

 

3.     Розрахунок вартості майданчиків на 3 контейнери:

Дані для розрахунку:

                   Кількість майданчиків – 13 шт.

                   Ціна 1-го майданчика (згідно пропозиції постачальника) – 14 350,00 грн.

         Розрахунок: 13 шт.* 14 350,00 грн. = 186 550,00 грн.

Вартість становить – 186 550,00 грн.

 

4.     Розрахунок вартості майданчиків на 4 контейнери:

Дані для розрахунку:

                   Кількість майданчиків – 7 шт.

                   Ціна 1-го майданчика (згідно пропозиції постачальника) – 17 450,00 грн.

         Розрахунок: 7 шт.* 17 450,00 грн. = 122 150,00 грн.

Вартість становить – 122 150,00 грн.

5.     Розрахунок вартості майданчиків на 5 контейнерів:

Дані для розрахунку:

                   Кількість майданчиків – 2 шт.

                   Ціна 1-го майданчика (згідно пропозиції постачальника) – 24 620 грн.

         Розрахунок: 2 шт.* 24 620,00 грн. = 49 240,00 грн.

Вартість становить – 49 240,00 грн.

 

6.     Розрахунок вартості твердого покриття під майданчик на 3 контейнери:

Дані для розрахунку:

                   Площа твердого покриття  – 6,75 м²

                   Ціна 1-го м² (згідно пропозиції виконавця наданих послуг) – 220,00 грн.

                   Кількість майданчиків – 13 шт.

         Розрахунок: 6,75 м².* 13 шт.* 220,00 грн. = 19 305,00 грн.

Вартість становить – 19 305,00 грн.

 

7.     Розрахунок вартості твердого покриття під майданчик на 4 контейнери:

Дані для розрахунку:

                   Площа твердого покриття  – 9 м²

                   Ціна 1-го м² (згідно пропозиції виконавця наданих послуг) – 220,00 грн.

                   Кількість майданчиків – 7 шт.

         Розрахунок: 9м².* 7 шт. * 220,00 грн. = 13 860,00 грн.

Вартість становить – 13 860,00 грн.

 

8.     Розрахунок вартості твердого покриття під майданчик на 5 контейнерів:

Дані для розрахунку:

                   Площа твердого покриття  – 11,25 м²

                   Ціна 1-го м² (згідно пропозиції виконавця наданих послуг) – 220,00 грн.

                   Кількість майданчиків – 2 шт.

         Розрахунок: 11,25 м².* 2 шт. * 220,00 грн. = 4 950,00 грн.

Вартість становить – 4 950,00 грн.

9.     Розрахунок вартості контейнерів об’ємом 120л. :

Дані для розрахунку:

                   Кількість контейнерів – 515 шт.

                   Ціна 1-го контейнера – 630,00 грн.

         Розрахунок: 515шт. * 630,00 грн. = 324 450,00 грн.

Вартість становить – 324 450,00 грн.

Загальна вартість інвестиційної програми на облаштування контейнерних майданчиків та заміни контейнерів становить – 1 767 105 грн. 00 коп.

В інвестиційній програмі  не враховано облаштування контейнерних майданчиків, встановлених за рахунок місцевого бюджету Трускавецької міської ради за попередні роки. На цих майданчиках врахована тільки заміна контейнерів об’ємом 1,1 м3 та встановлення контейнерів для ПЕТ пляшки.

        

 

Директор

ТзОВ «ДВ-ЕКОСВІТ»                                                          С.М. ДЕМІЧ

  

 

ДОДАТОК

до Інвестиційної програми

розвитку з надання послуг із збирання

та перевезення твердих побутових відходів на території

м.Трускавець на липень 2016р. – червень 2017р.

 

 

 

 

Графік реалізації інвестиційної програми

ТзОВ «ДВ – ЕКОСВІТ»

 

Графік вступає в дію після затвердження тарифів по наданню послуг із вивезення побутових відходів  на території міста Трускавець

 

 

Встановлення контейнерних майданчиків (відкритого типу)

на території м.Трускавець

 

Сміттєві майданчики відкритого типу: на 3 контейнери -13 шт. , на 4 контейнери – 7 шт., на 5 контейнерів – 2 шт.

Кількість контейнерів об’ємом 1,1 м. куб. – 85 шт.

 

2016рік

Місяць

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Майданчик

на 4 контейнери

2

2

1

1

1

Майданчик

на 5 контейнерів

 

 

1

Контейнер

об’ємом 1.1

6

6

3

3

4

3

Адреса

 

вул.Сагайдачного,12

вул.Стуса, 3-5

вул.Стуса,1

вул.Стуса,4

вул.Стуса,18

вул.Данилишиних , 59

 

вул.Данилишиних,55

вул.Річки,15

 

2017р.

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Майданчик

на 3 контейнери

3

3

2

2

3

Майданчик

на 5 контейнерів

1

Контейнер

об’ємом 1.1

6

4

6

4

4

6

Адреса

 

вул. Бориславська,38

вул. Бориславська,45

вул. Джерельна (ниж.парк)

вул.Дрогобицька,12

вул. С. Крушельницької,5

вул. Сагайдпчного ,18

вул. Стебницька, 102

вул. Стуса,11

вул. Стуса,16

 

вул. Шевченка,35

вул. У. Кравченко

вул. Дрогобицька, 7

вул. Ів. Франка,1

вул. С. Крушельницької

 

 

Заміна контейнерів на майданчиках, які  вже є встановленими згідно реєстру вулиць

Кількість контейнерів об’ємом 1,1 м. куб. – 40 шт. Контейнерів під ПЕТ – пляшку – 24 шт.

2016р.

Місяць

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Контейнер

об’ємом 1.1

3

3

3

3

3

 

3

 

2017р.

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Контейнер

об’ємом 1.1

3

3

4

4

4

4

Контейнер під ПЕТ

23

23

 

Встановлення контейнерів на приватному секторі м. Трускавець

 

Кількість контейнерів місткістю 0,120 м3 – 515шт.

В першу чергу контейнера будуть встановлені тим у кого укладені договори на вивезення ТПВ.

 

 

 

2016 рік

Місяць

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Кіл-сть контейнерів

43

43

43

43

43

         43    

           

                                   2017 рік

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Кіл-ть

контейнерів

43

43

43

43

43

            42  

               

 

 

 

 

Директор ТзОВ «ДВ-ЕКОСВІТ»                                                        С.М. ДЕМІЧ

 

 

 

         Секретар міської ради                                                Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *