УКРАЇНА

                                      ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА              

              Львівської області

 

(ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

                                              

                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 30 червня 2016 року            215

 

Про внесення змін до міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр.», затвердженої рішенням міської ради №170 від 19.05.2016 року.

 

З метою забезпечення участі власників квартир у співфінансуванні поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у м.Трускавець та покращення якості умов проживання мешканців міста, на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України,  п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

     1. Внести зміни та доповнення до міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр., затвердженої рішенням сесії №170 від 19.05.2016 року, виклавши  її в новій редакції, згідно з додатком.  

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Трускавецької міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій (М.Мицько); з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

 

 

      Міський голова                                  А. Кульчинський

 

 

                                                                                      Додаток

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                       № 215 від 30.06.16р.

      

1.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

   

      Програма співфінансування поточних ремонтів багатоповерхових будинків у м. Трускавець на 2016 – 2020 роки розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та  Бюджетного кодексу України.

   Житлове господарство міста переживає значні труднощі – збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріально-технічна база досить зношена, обладнання застаріле та спостерігається зниження якості надання житлово-комунальних послуг, що  потребує координації спільних дій органів місцевого самоврядування, мешканців багатоповерхових будинків та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

На сьогоднішній день майже 70 відсотків всіх будинків м. Трускавець потребують ремонту. В зв’язку із складним економічним становищем у державі, проведення поточних ремонтів за рахунок самих власників квартир є непосильним, оскільки вартість матеріалів та ресурсів для проведення таких робіт є надзвичайно висока, а рівень доходів громадян є надто низьким. Для кращого задоволення потреб мешканців та прискорення процесу і збільшення обсягів ремонтів будинків пропонується створити механізм співфінансування поточних ремонтів будинків. Механізм дозволить мешканцям отримати право позачергового ремонту свого будинку, якщо вони надають згоду профінансувати частину поточного ремонту, та стимулюватиме господарське ставлення мешканців до спільного майна, його утримання і збереження. Необхідність прийняття Програми обгрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків. Програма повністю підтримує мету і завдання програми розвитку міста Трускавця до 2020 року та необхідність дій, скерованих на покращення стану житлового фонду, та підтримку ініціатив громади у цьому напрямку, зокрема ОСББ.

                                                          2. Мета програми

     Загальна мета Програми співфінансування поточних ремонтів будинків у м. Трускавці на 2016-2020 роки (надалі – Програма) полягає у створенні механізму співфінансування поточних ремонтів будинків міста і, як наслідок, збільшення кількості та якості проведених ремонтів багатоквартирних будинків, а також  покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків, через проведення поточних ремонтів будинків,  в тому числі встановлення (заміна) вікон та дверей  у місцях загального користування, на умовах співфінансування. Залучення коштів мешканців не тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житла, але й стимулюватиме господарському ставленню мешканців до спільного майна, його збереження та  покращення.

                                    3.Визначення відповідальних виконавців

   Відповідальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

  Здійснення Програми відбувається шляхом укладання договорів на виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків, відповідно законів України та інших нормативно-правових актів.

4. Перелік завдань та заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів  та результативних показників

Завданням Програми є проведення поточних ремонтів багатоквартирних  будинків , із залученням коштів мешканців, а саме:

  стимулювання активності мешканців у напрямку покращення стану житлового фонду у м.Трускавець;

  створення сприятливих умов для збереження житлового фонду міста

    – зменшення споживання енергоносіїв мешканцями багатоквартирних будинків,за рахунок впровадження заходів з енергозбереження.

  Програма передбачає  два етапи : підготовчий та основний .

Для успішної реалізації підготовчого етапу мають бути виконані такі завдання:

– популяризація Програми серед мешканців міста через засоби масової інформації;

– прийом звернень від мешканців та формування бази даних будинків, які потребують ремонту на умовах співфінансування.

Метою основного етапу є – надання можливості скористатися Програмою максимальній кількості мешканців, при цьому:

– розпорядник  коштів зобов’язується провести співфінансування витрат на проведення поточних ремонтів багатоквартирних будинків в сумі не більше 70% від кошторисної вартості робіт.

– після завершення Програми провести підбиття підсумків, які узагальнює управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради та готує звіт, у якому вказуються суми витрачених коштів, опис проведених робіт по кожному об’єкту, кількість відремонтованих будинків та чисельність мешканців, які взяли участь у Програмі;

    Для кращого задоволення потреб мешканців та прискорення процесу і збільшення обсягів поточних ремонтів багатоквартирних будинків пропонується створити механізм співфінансування поточних ремонтів житлових багатоповерхових будинків, який дозволить мешканцям отримати право позачергового ремонту свого будинку, в  тому числі встановлення (заміна) вікон та дверей  у місцях загального користування, якщо вони надають згоду профінансувати частину поточного  ремонту.

        У результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості проведених за рік ремонтів будинків пропорційно до суми дофінансування. Як наслідок – зростання комфорту мешканців, а також зменшення поточних витрат на комунальні послуги за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів. Міжнародний досвід використання програм співфінансування дозволяє стверджувати, що мешканці, які доклались власним коштом до ремонтів будинків, у подальшому обачніше ставляться до спільного майна.

Показники успішного виконання Програми

 

  

        з/п

Завдання

Показник успішності

1.

Надати можливість скористатися Програмою максимальній кількості мешканців

Відсоток бюджетних призначень на поточні ремонти, витрачений на умовах співфінансування

2.

Покращити знання мешканців щодо експлуатаційних особливостей відремонтованих будинків

Кількість навчальних зустрічей

3.

Сприяти формуванню свідомості мешканців щодо необхідності дбайливого ставлення до житлового фонду при залученні їхніх коштів на умовах співфінансування

Зростання кількості звернень від мешканців на участь у Програмі

 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів  та   джерела фінансування, строки виконання завдань

Ініціатором участі у програмі є  голова об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), управитель будинку або голова ініціативної групи власників (співвласників) квартир житлового будинку (під’їзду), які представляють інтереси  мешканців  багатоквартирних житлових будинків.

   Для участі у Програмі ініціатор подає до Управління ЖКГ і Б протокол зборів мешканців (власників, співвласників квартир або осіб уповноважених діяти від їх імені), в якому зазначається згода мешканців прийняти участь у Програмі, перелік ремонтних робіт та їх орієнтована вартість, визначена спільно з розпорядником коштів.

  Управління ЖКГ і Б готує та подає  перелік об’єктів, поточний ремонт яких буде здійснено в рамках Програми, на розгляд комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій Трускавецької міської ради та комісії з питань бюджету фінансів, розвитку курорту, підприємництва,    комунальної власності і майна з подальшим його затвердженням.

  Після затвердження переліку об’єктів, розпорядник коштів та ініціатор, укладають договір про співпрацю, в якому зазначаються умови та механізм співфінансування  виконання ремонтних робіт (додаток №1 до Програми).

  Протягом 30 днів з дня підписання угоди про співпрацю ініціатором повинні бути внесені кошти  на спеціальний рахунок, відкритий в УДКСУ в м.Трускавець, з метою акумулювання коштів для співфінансування робіт, в рамках даної Програми.

  Розпорядник коштів, з урахуванням пропозицій балансоутримувача та ініціатора і відповідно до норм чинних законодавчих актів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, обирає підрядну організацію для виконання робіт по проведенню поточного ремонту будинку та укладає відповідний договір.

  Після завершення ремонтних робіт у будинку, підписується акт приймання-передачі робіт, розпорядник коштів здійснює оплату за виконані роботи, відповідно до договору підряду.   Фінансове  забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів мешканців багатоквартирних будинків. Обсяг фінансування з міського бюджету визначається на відповідний бюджетний рік, виходячи з можливостей його дохідної частини. Фінансування Програми здійснюється шляхом поєднання бюджетних коштів та  коштів мешканців багатоквартирних будинків, зокрема  джерелами фінансування є:

кошти міського бюджету-  не більше 70% від вартості робіт;

кошти співвласників об’єктів житлового фонду –  не менше 30% від вартості робіт;

    Загальний обсяг фінансування Програми у 2016-2020 роки передбачений згідно додатку  до цієї Програми.

              6. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

    Організація виконання Програми здійснюється Управлінням житлово-      комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

           Управління житлово-комунального господарства і будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів. Квартальні (щорічні) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до фінансового  управління  міської ради. Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми здійснюється Управлінням ЖКГ і Б щомісячно. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку


            

                                  

МІСЬКА  ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

(назва програми)

 

1.      Ініціатор розроблення програми    Управління ЖКГ і Б

                                                        Трускавецької міської ради 

2.      Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

3.      Розробник програми                 Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

4.      Співрозробники програми_ КП “Трускавецьжитло”, ОСББ __

 

5.      Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

 

6.      Учасники програми__Управління житлово-комунального господарства і будівництва, КП «Трускавецьжитло», ОСББ              

 

7.      Термін реалізації програми 2016- 2020 рр.

 

7.1.            Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

8.      Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього          6035,7тис.грн.                                                         

у тому числі:

8.1.            Коштів міського бюджету     4224,97 тис. грн.                                  

8.2.            Коштів інших джерел (кошти мешканців житлових будинків) 1810,73 тис.грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

 

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів           

Начальник  управління  ЖКГ і Б                      Максимич С.В.                                                                           

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  управління ЖКГ і Б                      Максимич С.В.  

 


Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

(назва програми)

 

                                                                                                                                                                                                                          тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього

1430,0

858,0

1029,6

1235,5

1482,6

6035,7

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міський бюджет

1001,0

600,6

720,7

864,85

1037,82

4224,97

кошти небюджетних джерел (кошти мешканців житлових будинків)

429,0

257,4

308,9

370,65

444,78

1810,73

 

 

Керівник установи –
           головного розпорядника   коштів                            

            Начальник  управління ЖКГ і Б                                           Максимич С.В.

 

          Відповідальний виконавець Програми

          Начальник  управління    ЖКГ і Б                                         Максимич С.В.      

                                                                                          

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

2016 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

 

Місцевий бюджет

 

Кошти мешканців

ж/б

 

1001,0

 

429,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

 

Продукту,шт.

 

 

           12

Ефективності:грн./шт.

 

 

119,16

 

якості ,%

 

 

100

 

Усього на програму

 

 

 

1430,0

 

        

 

2017 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

 

Місцевий бюджет

 

Кошти мешканців ж/б

 

600,6

 

257,4

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

 

Продукту,шт.

 

 

7

Ефективності:грн./шт.

 

 

122,57

 

якості ,%

 

 

100

 

Усього на програму

 

 

 

858,0

 

        

                                                                                                           

 

 

                                                                                                2018 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

 

Місцевий бюджет

 

Кошти мешканців ж/б

 

720,7

 

308,9

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

 

Продукту,шт.

 

 

8

Ефективності:грн./шт.

 

 

128,7

 

якості ,%

 

 

100

 

Усього на програму

 

 

 

1029,6

 

        

 

 

2019 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

 

Місцевий бюджет

 

Кошти мешканців

ж/б

 

864,85

 

370,65

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

 

Продукту,шт.

 

 

9

Ефективності:грн./шт.

 

 

137,28

 

якості ,%

 

 

100

 

Усього на програму

 

 

 

1235,5

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       2020 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

 

Місцевий бюджет

 

Кошти мешканців

ж/б

 

1037,82

 

444,78

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

 

Продукту,шт.

 

 

10

Ефективності:грн./шт.

 

 

148,26

 

якості ,%

 

 

100

 

Усього на програму

 

 

 

1482,6

 

        

 

 

 

  Керівник установи –
          головного розпорядника   коштів                             

           Начальник  управління ЖКГ і Б                                 Максимич С.В.

 

          Відповідальний виконавець Програми

          Начальник  управління    ЖКГ і Б                                Максимич С.В.   

                                                                                          

 

 

 

            

 

Додаток 1

 

Договір

про співпрацю

 

м. Трускавець                                                                                           “___”___________ 2016 р.

 

Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради, в особі начальника Максимича Сергія Васильовича, який діє на підставі положення про управління (Сторона 1), з одної сторони, та  ______________,в особі ___________ (ПІП), що діє на підставі _______________, (Сторона 2)  з іншої сторони, уклали даний договір про   наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 і Сторона 2 уклали даний договір про співпрацю,   з  метою проведення ремонтних  робіт в житловому будинку (під’їзді) за адресою: м.Трускавець,_______________.

 

1.2 Перелік ремонтних робіт, які будуть проведені в житловому будинку ___________, в рамках Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків в м.Трускавець на 2016-2020рр.:

1.3 Загальна вартість  ремонтних  робіт становить ______________ грн.

 

 

2.  ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

– укласти договір на виконання ремонтних робіт житлового будинку в м.Трускавець по вул.____________   з підрядною організацією, після виконання Стороною 2 пункту 2.3. даного Договору.

– після проведення робіт надати акти виконаних робіт для ознайомлення Стороні .

2.2. Сторона 1 має право:

2.3. Сторона 2 зобов’язується:

– внести кошти, в сумі 30% від загальної вартості робіт, на рахунок№___________, відкритий в УДКСУ в м.Трускавець,  протягом 30 днів після підписання договору про співпрацю.

2.4 Сторона 2 має право на отримання інформації щодо проведення ремонтних робіт в житловому будинку_____________

2.5.  Інші   права та обов’язки  можуть  бути  передбачені  додатковою угодою Сторін.

 

3. ТЕРМІН  ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до моменту  повного виконання робіт (підписання акту виконання робіт).

3.2 Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, у випадку невиконання Стороною 2 п.2.3 даного Договору.

  

            4. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

4.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

4.2. Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід’ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.

4.3. Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

    5.1.Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього

Договору або пов’язані із ними, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі

недосягнення згоди між ними – у судовому порядку.

    5.2.Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного

законодавства України.

 

 

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1 Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

6.2 Цей Договір укладено у двох примірниках по одному  для кожної сторони.

6.3 У випадках не передбачених цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Додатки до цього Договору становлять його невід”ємну частину.   

 


Реквізити та підписи сторін:

 

 

 

 

____________                                                                            __________

 

 

                          Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту