РІШЕННЯ № 241 Від 19 липня 2016 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від 19 липня 2016 року                     № 241
                                                                                                                                                     
Про внесення змін до показників                                                                                         бюджету м.Трускавця на 2016 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.       Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 30 грудня 2015 року № 59 «Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік», а саме:

в абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2016 рік на 18474,838тис.грн, в тому числі доходів загального фонду на 18474,838тис.грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;

в абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2016 рік на 18474,838тис.грн, в тому числі видатків загального фонду на 4545,672тис.грн, спеціального фонду на 13929,166тис.грн.

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

В абзаці третьому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 03.03.2016 № 95, від 05.04.2016 № 127, від 19.05.2016 № 171 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2016 рік» збільшити профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2016 рік  на суму 13929,166тис.грн, передавши при цьому із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) кошти в сумі 13929,166тис.грн (додаток 4).

В абзаці четвертому пункту 1, доповненому рішеннями міської ради від 04.02.2016 № 77, від 11.02.2016 № 93 та від 03.03.2016 № 95 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2016 рік» збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 13929,166тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 13929,166тис.грн (додаток 4);

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 13791,703тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

3. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

           Міський    голова                                           А.Кульчинський

 

додатки

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту