РІШЕННЯ № 244 Від 19 липня 2016 року Про внесення змін до регламенту Трускавецької міської ради сьомого демократичного скликання

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  19 липня 2016  року                244

 

Про внесення змін до регламенту

Трускавецької міської ради

сьомого демократичного скликання

 

     

        Відповідно до п.1 ч.1 ст.26, ч.13 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1.                 Затвердити зміни та доповнення до регламенту Трускавецької міської ради  сьомого демократичного скликання, згідно додатку.

 

2.                 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого  самоврядування та ЗМІ.

 

 

 

         Міський  голова                                                           А.Кульчинський                                    

 

 

                                                                                                                         Додаток

                                                                                                       до рішення  міської ради

                                                                                                        від 19.07.2016р. № 244

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

РЕГЛАМЕНТУ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

            1. Частину 1 статті 30 викласти в такій редакції:

«1. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання Ради, він приймається за основу більшістю від присутніх на пленарному засіданні Ради. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, зміна черговості їх розгляду) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни і доповнення до затвердженого порядку денного ухвалюється більшістю депутатів від загального складу Ради»

 

            2. Частину 11 статті 32 викласти в такій редакції:

«11. В обов’язковому порядку без ухвалення процедурного рішення Ради слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

                     представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд Ради проект рішення в порядку місцевої ініціативи;

                     особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду Радою пропозицій громадських слухань;

                     представнику ініціативної групи при вирішенні питань про створення органів самоорганізації населення;

                     почесним громадянам міста;

                     народним депутатам України.»

 

3.      Частину 12 статті 39 викласти в такій редакції:

«12. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, Секретаря Ради, депутата, що підтримана рішенням Ради, проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування більшість від загального складу Ради. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проект рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими. Розгляд відхиленого проекту рішення може бути включеним до розгляду на наступній сесії  Ради.»

 

4.      Частину 5 статті 44 викласти в такій редакції:

«5. Процедурне рішення приймається, як правило, більшістю присутніх на засіданні Ради депутатів. Процедурні рішення вказані в п.п. 3.3., 3.5. цієї статті Регламенту ухвалюються 2/3 присутніх на засіданні депутатів, рішення вказані в п.п. 3.10., 3.14. цієї статті Регламенту ухвалюються 1/3 депутатів від загального складу Ради, рішення вказані в п. 3.9., 3.12. цієї статті Регламенту ухвалюються 1/3 присутніх на засіданні Ради депутатів, рішення вказані в п. 3.16. цієї статті Регламенту ухвалюються ¼ присутніх на засіданні Ради депутатів. Процедурне рішення вказане в п.п. 3.2 цієї статті Регламенту ухвалюються більшістю від загального складу депутатів Ради.

 

            Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *