УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від   19 липня  2016 року                    № 259

 

Про припинення  договору оренди землі  з

Львівським обласним благодійним фондом

«Пожежна охорона»та надання земельної

ділянки в користування на умовах оренди

ПП «Захід Експерт Плюс»

 

Розглянувши заяви  Львівського обласного благодійного фонду «Пожежна охорона» та ПП «Захід Експерт Плюс», керуючись ст.ст.12, 120,123 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України “Про оренду землі”, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  беручи до уваги Договір купівлі – продажу незавершеного будівництва   від 02.09.2015 року,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі з Львівським обласним благодійним фондом «Пожежна охорона», площею 0.0683 га по вул. С.Бандери в м. Трускавці, кадастровий номер 4611500000:09:002:0041,  наданої для будівництва та обслуговування рекреаційно – оздоровчого комплексу,  в зв’язку  з  відчуженням   об’єкту нерухомого майна ,  що  розташований  на  орендованій земельній ділянці.

2. Надати у користування на умовах оренди  терміном на 3 роки  Приватному Підприємству «Захід Експерт Плюс» земельну ділянку  (кадастровий номер –  4611500000:09:002:0041)  площею 0.0683 га по вул.С.Бандери в м. Трускавець,  для будівництва та обслуговування рекреаційно – оздоровчого комплексу, за рахунок земель, що перебували в користуванні  на умовах оренди Львівського обласного благодійного фонду «Пожежна охорона», категорія земель – землі рекреаційного призначення. 

3. Юридичній особі, якій  передано земельну ділянку згідно цього рішення, використовувати її за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України, заборонено споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.

4. Юридичній особі, якій надано земельну ділянку зареєструвати право оренди в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

6. Львівському обласному благодійному фонду «Пожежна охорона» укласти з орендодавцем угоду про припинення договору оренди землі та припинити  реєстрацію права оренди землі.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

 

     Міський голова                                                         А.Кульчинський

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту