РІШЕННЯ № 44 Від 24 грудня 2015 року Про затвердження комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної без-пеки у м. Трускавець на 2016 – 2020 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 грудня 2015 року                          № 44                            

Про затвердження комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016 – 2020 роки

 

            Відповідно до вимог Закону України від 07.06.2012 № 4909-VI “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 –2017 роки” та пункту 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити комплексну програму забезпечення пожежної та техногеннї безпеки у м. Трускавець на 2016 – 2020 роки, згідно додатку.
 2. Фінансовому управлінню міської ради (М. Федоричак) при формуванні бюджетів на 2016 – 2020 роки передбачити відповідні кошти для забезпечення виконання Програми.
 3. 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна (О.Карпин).

 

 

           Міський голова                                                                 А.Б.Кульчинський

 

 

 

 

 

             «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Трускавецької міської ради

       № 44 від 24 грудня 2015 року

«Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016-2020 роки»

 

 

Трускавецький міський відділ

Головного управління ДСНС України у Львівській області

 

 

 

 

 

 

м. Трускавець

2015 р.

ЗМІСТ

 

1. Паспорт Програми.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3. Визначення мети Програми.

4. Визначення відповідального виконавця Програми.

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямків використання бюджетних

коштів та результативних показників.

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів і джерел

фінансування, строки виконання завдань і заходів.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток

                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                          № 44 від 24 грудня 2015р.

 

Паспорт
«Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у

м. Трускавець на 2016-2020 роки»

(надалі – Програма)

 1. 1.Ініціатор розроблення Програми – Трускавецький міський відділ ГУ ДСНС України у Львівській області
 2. 2.Дата, номер документа

про затвердження Програми

 1. 3.Розробник Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради.
 2. 4.Співрозробники Програми – Трускавецький міський відділ ГУ ДСНС України у Львівській області.
 3. 5.Відповідальний виконавець Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради.
 4. 6.Учасники Програми – КП «Трускавецька міська лікарня», відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради.
 5. 7.Термін реалізації Програми – 2016 – 2020 роки
 6. 8.Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, млн. грн, всього:  2 565,0

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету на 2016 рік – 508,4 тис. грн.;
 2. 2.Коштів міського бюджету на 2017 рік – 560 тис. грн.;
 3. 3.Коштів міського бюджету на 2018 рік – 560,5 тис. грн.;
 4. 4.Коштів міського бюджету на 2019 рік – 484 тис. грн.;
 5. 5.Коштів міського бюджету на 2020 рік – 452 тис. грн.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення законодавчої і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в м. Трускавець.

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант полягає у виконанні визначених законодавством завдань у сфері пожежної безпеки та задоволенні потреб сьогодення шляхом забезпечення функціонування Трускавецького міського відділу. Реалізація зазначеного варіанта істотно не поліпшить рівень пожежної безпеки в місті.

Другий варіант передбачає впровадження програмного підходу до формування політики у сфері пожежної безпеки на середньострокову перспективу. Це дасть змогу:

– залучити до розв’язання проблеми пожежної безпеки додаткові джерела фінансування, незаборонені законодавством;

– підвищити рівень захисту від пожеж об’єктів. Найбільш оптимальним є другий варіант, реалізація якого дасть змогу істотно підвищити стан пожежної безпеки в місті. У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими основними напрямами:

– підвищення ефективності управління у сфері пожежної безпеки;

– постійне оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання у підвідомчих об’єктах Трускавецької міської ради;

2.1. З метою підвищення рівня пожежної безпеки в м. Трускавець, органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади необхідно активізувати роботу щодо розроблення та реалізації програми, спрямованої на підвищення рівня протипожежного захисту населеного пункту та об’єктів.

2.2. Станом на сьогоднішній день викликає занепокоєння стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, м. Трускавці, яке в більшості випадків перебуває у вкрай незадовільному стані. У зв’язку з цим важливим і необхідним є здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення у робочий стан таких систем у висотних будинках і будинках підвищеної поверховості, зокрема відновлення внутрішнього протипожежного водопостачання, проведення ремонту автоматичної пожежної сигналізації, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування.

2.3. Одним із факторів, які негативно впливають на роботу 7 держаної пожежно-рятувальної частини, є незадовільне протипожежне водопостачання, а місцями його повна відсутність, що суттєво ускладнює гасіння пожеж, збільшує матеріальні затрати. Наявні пожежні гідранти підлягають постійному технічному обслуговуванню та перевірці їх на водовіддачу, шляхом пуску води, що потребує також відповідного фінансування на виконання даних робіт. Здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів суттєво покращить ефективність роботи пожежно-рятувальних підрозділів.

2.4. Сьогодні гостро стоїть питання обладнання об’єктів, особливо з масовим перебуванням людей, системами протипожежної автоматики та виведення від них сигналів на пульти пожежного та техногенного спостереження. Виведення сигналів від об’єктових систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження забезпечить постійний моніторинг за пожежним і техногенним станом об’єктів і вчасне реагування при виникненні на них пожеж.

2.5. Важливим фактором запобігання виникненню пожеж є стан вогнестійкості будівель і споруд. Відсутність фінансування відповідних заходів впродовж останніх років зумовила незадовільний стан вогнестійкості будівель та споруд, зокрема закладів освіти та культури. Проведення робіт з просочення конструкцій будівель та споруд вогнетривкими сумішами суттєво підвищить їх вогнестійкість, а у разі виникнення пожеж – здатність протистояти впливу високих температур без істотних деформацій, що значно зменшить час розповсюдження пожеж та матеріальні збитки від них.

2.6. Тривалий час не здійснюється ремонт та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів висотних будинків і будинків підвищеної поверховості у м. Трускавець, основна функція яких полягає у створенні безпечних умов евакуації людей у разі виникнення пожежі на об’єкті шляхом попередження утворення високих концентрацій диму, а також небезпечних для здоров’я газоподібних речовин. Працездатність димових і вентиляційних каналів значно полегшує роботу рятувальників під час гасіння пожеж, зменшує кількість людських жертв від отруєння продуктами горіння.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

 

4. Визначення відповідального виконавця Програми

Відповідальним виконавцем Програми визначено виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ культури Трускавецької міської ради, відділ освіти Трускавецької міської ради.

 

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

Програма передбачає виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації пожежогасіння за такими основними напрямками:

1) приведення протипожежного стану об’єктів міста у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

2) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

3) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

4) своєчасне виявлення осередків загорань, оповіщення про них населення та видалення продуктів горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

Для розв’язання проблем забезпечення пожежної безпеки передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:

1) проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в місті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам і загибелі на них людей;

2) приведення шляхів евакуації, автоматичних систем протипожежного захисту, приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення належного функціонування таких систем, створення спеціалізованих дільниць з їх ремонту та технічного обслуговування;

3) проведення аналізу стану протипожежного водопостачання міста, об’єктів і здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів;

4) виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження;

5) підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами;

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і заходів

 

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів :

– міського бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 2 565 000 грн. зокрема:

на 2016 рік становить 508,4 тис. грн.

на 2017 рік становить 560 тис. грн.

на 2018 рік становить 560,5 тис. грн.

на 2019 рік становить 484 тис. грн.

на 2020 рік становить 452 тис. грн.

За результатами виконання заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи на наступний рік та обсяги видатків на їх фінансування.

 

 

Виконання заходів Програми дасть змогу протягом наступних 5 років забезпечити суттєве підвищення рівня безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

           Додаток :«Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016-2020 роки»на 13 арк. в 1 прим.

 

 


                                                                                                                                                                                          

 

Ресурсне забезпечення«Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016-2020 роки»

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік

 

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми
Усього, 508,4 тис. грн. 560 тис. грн. 560,5 тис. грн. 484 тис. грн. 452 тис. грн. 2 565,0
у тому числі            
міський бюджет 508,4 тис. грн. 560 тис. грн. 560,5 тис. грн. 484 тис. грн. 452 тис. грн. 2 565,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання «Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016-2020 роки»

№ з/п Назва задвння Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показники Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяг, тис. грн
2016 рік

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організа-

ційне

забезпечення

пожежної

безпеки

Виведення сигналів від

систем пожежної автоматики на

пульти пожежного та

техногенного спостереження:

СЗШ № 1

вул. Садова, 14;

ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних, 19;

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94;

«Дитяча бібліотека» вул. Стебницька, 70;

КП «Трускавецька міська лікарня»;

затрат 42.5

Міський бюджет

42.5

 
продукту 5  
ефективності 8.5  
якості  

2.

Приведення у робочий стан

автоматичної пожежної сигналізації:

СЗШ № 1

вул. Садова, 14;

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94;

«Дитяча бібліотека» вул. Стебницька, 70;

затрат 220

Міський бюджет

220

 
продукту 3  
ефективності 74  
якості  

3.

Заключення договорів на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

СЗШ № 1

вул. Садова, 14;

ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних, 19;

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94;

«Дитяча бібліотека» вул. Стебницька, 70;

КП «Трускавецька міська лікарня»;

затрат 24

Міський бюджет

24

 
продукту 5  
ефективності 4.8  
якості  

4.

Підвищення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

монтажу блискавкозахисту

КП «Трускавецька міська лікарня»;

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 1  
ефективності

120

 
якості  
5.

Забезпечення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

придбання вогнегасників

СЗШ № 1

вул. Садова, 14 – 9 шт.

СЗШ № 2, вул. Данилишиних, 11 – 9 шт.

СЗШ № 3,

вул. Стебницька, 98 –

7 шт;

ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних, 19 –

7 шт;

ДНЗ «Ялинка» вул. Стуса, 8 – 5 шт.

ДНЗ «Сонечко» вул. Бориславська, 34

5 шт.

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94 6 шт.

ДНЗ «Теремок» вул. Л.Українки, 21 5 шт.

ДНЗ «Зірочка» вул. Стебницька, 68 6 шт.

Центральна система бібліотек, вул. Дрогобицька, 12 – 6 шт.

Філія № 1 «Бібліотека» вул. Бориславська, 36 –

5 шт.

Філія № 2 «Бібліотека» вул. Стебницька, 76 –

5 шт.

«Дитяча бібліотека» вул. Стебницька, 70

5 шт.

Художній музей

Михайла Біласа майдан, Кобзарая, 3

6 шт.

Музей міста курорту вул. С. Стрільців, 2

6 шт.

Школа мистецтв вул. Річки, 11-13 – 5 шт.

КП «Трускавецька міська лікарня»

14 шт.

затрат 43.4

Міський бюджет

43.4

 
продукту 17  
ефективності 2.5  
якості  

6.

Забезпечення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

проведенням технічного обслуговування наявних вогнегасників:

СЗШ № 1

вул. Садова, 14

8 шт.

СЗШ № 2, вул. Данилишиних, 11 – 9 шт.

СЗШ № 3,

вул. Стебницька, 98

9 шт;

ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних, 19 –

4 шт;

ДНЗ «Ялинка» вул. Стуса, 8 – 4 шт.

ДНЗ «Сонечко» вул. Бориславська, 34

4 шт.

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94 4 шт.

ДНЗ «Теремок» вул. Л.Українки, 21- 5 шт.

ДНЗ «Зірочка» вул. Стебницька, 68 6 шт.

Центральна система бібліотек, вул. Дрогобицька, 12 – 5 шт.

КП «Трускавецька міська лікарня»

12 шт.

Школа мистецтв вул. Річки, 11-13 5 шт.

Музей міста курорту вул. С. Стрільців, 2

5 шт.

Художній музей

Михайла Біласа майдан, Кобзарая, 3

3 шт.

«Дитяча бібліотека» вул. Стебницька, 70

3 шт.

Філія № 2 «Бібліотека» вул. Стебницька, 76 –

3 шт.

Філія № 1 «Бібліотека» вул. Бориславська, 36 –

4 шт.

затрат 18

Міський бюджет

      

18

 
продукту 17  
ефективності 1  
якості  

7.

Забезпечення установку акумуляторних батарей 17 А 12 V:

ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних, 19 – 6 шт;

КП «Трускавецька міська лікарня»

1 шт.

затрат 6

Міський бюджет

6

 
продукту 7  
ефективності 0,86  
якості  

8.

Поточний ремонт системи внутрішнього протипожежного водопостачання з заміною наявних рукавів та стволів:

КП «Трускавецька міська лікарня»

69 шт.

затрат 34.5

Міський бюджет

34,5

 
продукту 69  
ефективності 0.5  
якості

 

 

 

 

 

№ з/п Назва задвння Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показники Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяг, тис. грн
2017 рік

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організа-

ційне

забезпечення

пожежної

безпеки

Виведення сигналів від

систем пожежної автоматики на

пульти пожежного та

техногенного спостереження:

 

СЗШ № 2, вул. Данилишиних, 11

ДНЗ «Ялинка» вул. Стуса, 8;

ДНЗ «Теремок» вул. Л. Українки, 21;

затрат 25.5

Міський бюджет

25.5

 
продукту 3  
ефективності 8.5  
якості  

2.

Приведення у робочий стан

автоматичної пожежної сигналізації:

 

СЗШ № 2 вул. Данилишиних, 11;

ДНЗ «Ялинка» вул.. Стуса, 8;

затрат 300

Міський бюджет

300

 
продукту 3  
ефективності 100  
якості  

3.

Заключення договорів на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

СЗШ № 2 вул. Данилишиних, 11;

ДНЗ «Ялинка» вул.. Стуса, 8;

ДНЗ   «Зірочка» вул. Стебницька, 68;

затрат 14.5

Міський бюджет

14.5

 
продукту 3  
ефективності 4.8  
якості    

4.

Підвищення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

монтажу блискавкозахисту

СЗШ № 1 вул. Садова, 14;

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 1  
ефективності

120

 
якості  

5.

 

Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами:

СЗШ № 3 вул. Стебницька, 98;

затрат 100

Міський бюджет

100

 
продукту 1  
ефективності 100  

якості

 

 

 

№ з/п Назва задвння Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показники Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяг, тис. грн
2018 рік

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організа-

ційне

забезпечення

пожежної

безпеки

Виведення сигналів від

систем пожежної автоматики на

пульти пожежного та

техногенного спостереження:

СЗШ № 3, вул. Стебницька, 98;

ДНЗ «Сонечка» вул. Бориславська, 34;

Центральна система бібліотек вул. Дрогобицька, 12;

затрат 25.5

Міський бюджет

25.5

 
продукту 3  
ефективності 8.5  
якості  

2.

Приведення у робочий стан

автоматичної пожежної сигналізації:

СЗШ № 3, вул. Стебницька, 98;

Центральна система бібліотек вул. Дрогобицька, 12;;

затрат 300

Міський бюджет

300

 
продукту 2  
ефективності 134  
якості  

3.

Заключення договорів на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

СЗШ № 3, вул. Стебницька, 98;

Центральна система бібліотек вул. Дрогобицька, 12;

Художній музей Михайла Біласа майдан Кобзаря, 3

затрат 15

Міський бюджет

15

 
продукту 3  
ефективності 4.8  
якості    

4.

Підвищення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

монтажу блискавкозахисту

СЗШ № 2 вул. Данилишиних, 11;

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 1  
ефективності 120  
якості  

5.

 

Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами:

СЗШ №1 вул. Садова, 14;

затрат 100

Міський бюджет

100

 
продукту 1  
ефективності 100  

якості

 

 

 

№ з/п Назва задвння Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показники Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяг, тис. грн
2019 рік

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організа-

ційне

забезпечення

пожежної

безпеки

Виведення сигналів від

систем пожежної автоматики на

пульти пожежного та

техногенного спостереження:

Філія № 2 «Бібліотека» вул. Стебницька, 76;

Художній музей Михайла Біласа майдан Кобзаря, 3

Музей міста курорту вул. С. Стрільців, 2;

затрат 25.5

Міський бюджет

25.5

 
продукту 3  
ефективності 8.5  
якості  

2.

Приведення у робочий стан

автоматичної пожежної сигналізації:

ДНЗ «Теремок» вул. Л. Українки, 21;

Філія № 2 «Бібліотека» вул. Стебницька, 76;

ДНЗ «Сонечка» вул. Бориславська, 34;

затрат 300

Міський бюджет

200

 
продукту 3  
ефективності 100  
якості  

3.

Заключення договорів на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

ДНЗ «Теремок» вул. Л. Українки, 21;

Філія № 2 «Бібліотека» вул. Стебницька, 76; Музей міста курорту вул. С. Стрільців, 2;

ДНЗ «Сонечка» вул. Бориславська, 34;

затрат 19

Міський бюджет

18.5

 
продукту 4  
ефективності 4.8  
якості    

4.

Підвищення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

монтажу блискавкозахисту

СЗШ № 3 вул. Садова, 14;

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 1  
ефективності 120  
якості  

5.

 

Підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами:

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94;

Школа мистецтв вул. Річки 11-13;

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 2  
ефективності 60  

якості

 

 

 

№ з/п Назва задвння Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показники Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяг, тис. грн
2020 рік

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організа-

ційне

забезпечення

пожежної

безпеки

Виведення сигналів від

систем пожежної автоматики на

пульти пожежного та

техногенного спостереження:

ДНЗ «Зірочка» вул. Стебницька, 68;

Школа мистецтв вул. Річки 11-13;

 

затрат 17

Міський бюджет

17

 
продукту 2  
ефективності 8.5  
якості  

2.

Приведення у робочий стан

автоматичної пожежної сигналізації:

 

Школа мистецтв вул. Річки 11-13;

ДНЗ «Зірочка» вул. Стебницька, 68;

Філія № 1 «Бібліотека» вул. Бориславська, 36

 

затрат 300

Міський бюджет

300

 
продукту 3  
ефективності 100  
якості  

3.

Заключення договорів на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

ДНЗ «Дзвіночок» вул. Стебницька, 94;

Школа мистецтв вул. Річки 11-13;                 Філія № 1 «Бібліотека» вул. Бориславська, 36;

затрат 15

Міський бюджет

15

 
продукту 3  
ефективності 4.8  
якості    

4.

Підвищення пожежної безпеки

будинків та споруд шляхом

монтажу блискавкозахисту

ДНЗ «Теремок» вул. Л. Українки,21;

затрат 120

Міський бюджет

120

 
продукту 1  
ефективності 120  
якості  

 

 

 

                                                           Секретар міської ради                                                                        Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *