РІШЕННЯ № 45 Від 24 грудня 2015 року Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради № 12 від 03.12.2015р. «Про затвердження міської цільової програми підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2015-2017 роки»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від     24   грудня 2015 року                 № 45

Про внесення змін та доповнень в рішення

міської ради № 12 від 03.12.2015р. «Про затвердження міської цільової програми підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2015-2017 роки»                                                                                      

       Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна та з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

            1. Внести зміни і доповнення в міську цільову програму підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення на 2015-2017 роки», виклавши її в новій редакції, згідно додатку.

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна та з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації.

                   Міський голова                                                          А.Кульчинський

 

 

 

 

                                                                                                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                                                                              Рішення Трускавецької міської ради

                                                                                                                         від 24 грудня 2015р. № 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова програма

підтримки комунального підприємства

« Редакція міського радіомовлення»

на 2015-2017 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Додаток

                                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                                      № 45 від 24 грудня 2015р.

 

 

  1. 1.ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПРОГРАМИ.ЗАГАЛЬНІ ПРОГРАМИ.

 

Програма підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2015-2017рр. (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», указів Президента України від 09.11.2000 року №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні», від 17.02.2001 року №101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення» та від 01.08.2002 р. №683/2002, «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».

Розвиток інформаційного простору з метою забезпечення прозорості діяльності міської влади, модернізація технічних засобів радіомовлення та осучаснення способів донесення інформації до все більшої кількості населення із застосуванням нових інформаційних ресурсів – мають пріоритетне значення.

КП «Редакція міського радіомовлення», у відповідності до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», висвітлює діяльність органів міської влади, забезпечує прозорість діяльності міської ради та виконавчих структур, а також зворотній зв’язок між владою і громадою.

Повноваження засобів масової інформації визначені Конституцією України, законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», іншими нормативно-правовими документами. Дана Програма потрібна для ефективної реалізації КП «Редакція міського радіомовлення» наданих повноважень та зміцнення організаційних, матеріально-фінансових та інших засад діяльності підприємства.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми – задоволення Конституційних прав жителів м. Трускавця на інформацію, забезпечення доступу мешканців до інформації про життєдіяльність територіальної громади міста, Трускавецької міської ради, міськвиконкому, висвітлення громадсько-політичних, соціально-економічних, культурно-просвітницьких подій у місті та інших регіонах України, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення».

 

  1. 3.ВІДПОВІДАЛЬНИМ ВИКОНАВЦЕМ ПРОГРАМИвизначено комунальне підприємство «Редакція міського радіомовлення».
  1. 4.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ І ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

 

а) Перелік завдань і заходів для виконання програми підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення » на 2015-2017рр.:

ü  Підвищення якості радіомовлення за рахунок технічної модернізації студії та редакції радіомовлення, обладнання сучасною оргтехнікою (комп’ютери, мікрофони, відеокамери, фотоапарати, диктофони);

ü  оперативне висвітлення діяльності органів міської ради та життєдіяльності міста на сторінках бюлетеня «Голос ради»;

ü  створення сайту КП «Редакція міського радіомовлення»;

ü  урізноманітнення подачі інформації на сайті радіо за рахунок відеоінформації (підготовка відеороликів);

ü  представлення комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» в мережі Інтернет – онлайн-радіо;

ü  підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів та забезпечення належного матеріального стимулу журналістів;

ü  випуск та розповсюдження власної інформаційної продукції щодо просвітництва серед населення міста та промоції курорту до визначних дат в історії міста і громади;

ü  ремонт і модернізація студії звукозапису;

ü  матеріальне стимулювання працівників комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення»;

ü  підготовка і проведення круглих столів та конференцій із залученням виконавчих органів влади, депутатського корпусу та громадськості;

üспільні проекти КП «Редакція міського радіомовлення» та відділу освіти, відділу сім’ї, молоді, спорту, Служби у справах дітей, Терцентру.

б) Очікувані результати.

 

У результаті реалізації Програми очікується:

ü     якісне інформаційне забезпечення діяльності виконавчих органів Трускавецької міської ради;

ü     оперативне інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади, а також з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;

ü     забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Трускавецької міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням;

ü     поліпшення якості інформації;

ü     поглиблення взаємодії «влада-громада», ефективна взаємодія депутатів міської ради з виборцями, громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв’язку;

ü     залучення громади до управлінських процесів у місті, активізація суспільно-громадських рухів;

ü     оперативне реагування на звернення громадян;

ü     забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;

ü     сприяння реалізації молодіжної політики, доступу молоді та дитячих молодіжних організацій до засобів масової інформації;

ü     покращення іміджу Трускавця як інвестиційно-привабливого культурного та туристичного центру.

Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-фінансових спроможностей міського радіомовлення та розширенню інформаційного простору у місті Трускавці, задоволенню прав територіальної громади на інформацію.

5.ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ

Назва заходу

Обсяг

фінансування,грн.

Джерело

фінансування

2015р. 2016р. 2017 р.
1. Підвищення якості радіомовлення за рахунок технічної модернізації студії та редакції радіомовлення, обладнання сучасною оргтехнікою (комп’ютери, мікрофони, відеокамери, фотоапарати, диктофони); 0,00 5000,00 12000,00 кошти від власної діяльності підприємства  
2. Придбання відеокамери зі штативом        0,00 20000,00 0,00 Міський бюджет
3. Створення сайту радіо 0,00 5000,00 0,00 Міський бюджет
4. оперативне висвітлення діяльності органів міської ради та життєдіяльності міста на сторінках бюлетеня «Голос ради»; 0,00 24000,00 30000,00 Міський бюджет
5. оперативне висвітлення діяльності органів міської ради та життєдіяльності міста на сторінках бюлетеня «Голос ради»; 3000,0 5000,00 0,00 кошти від власної діяльності підприємства  
6. урізноманітнення подачі інформації на сайті радіо за рахунок відеоінформації (підготовка відеороликів); 0,00 0,00 3000,00 кошти від власної діяльності підприємства  
7. оплата комунальних послуг 1956,80 6650,00 9000,00 Міський бюджет
8. оплата комунальних послуг 5000,00 0,00 2000,00 кошти від власної діяльності підприємства  
9. борг підприємства перед виконавчим комітетом ТМР за відшкодування комунальних послуг за жовтень 2009 – березень 2012 р. 21589,83 0,00 0,00 Міський бюджет
10. оплата за внесення змін до ліцензії 1378,00 0,00 0,00 Міський бюджет
11. представлення комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» в мережі Інтернет – онлайн-радіо; 0,00 2000,00 3000,00 кошти від власної діяльності підприємства  
12. підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів та забезпечення належного матеріального стимулу журналістів; 76 475,37 179 350,00 187 000,00 Міський бюджет
13. підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів та забезпечення належного матеріального стимулу журналістів; 85 000,00 0,00 0,00 кошти від власної діяльності підприємства  
14. матеріальне стимулювання працівників комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» 0,00 8000,00 10000,00

кошти від власної діяльності підприємства

Разом: 194400,00 280000,00 256000,00  
Всього: 730 400,00  

6 КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець КП «Редакція міського радіомовлення» ;за цільовим та ефективним використанням коштів – Головний розпорядник – виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

Щоквартально до 25 числа наступного місяця після звітного періоду подається звіт до фінансового управління Трускавецької міської ради.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                             ______________                                     __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

 

Відповідальний

Виконавець Програми    

Директор-

головний редактор                     __________                                            __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

                                                          

 

Паспорт

міської цільової програми

підтримки комунального підприємства

«Редакція міського радіомовлення» на 2015-2017 рр.

 

1. Ініціатор розроблення програми – виконавчий комітет Трускавецької міської ради, КП «Редакція Міського радіомовлення».

2. Дата, номер документа про затвердження програми ___________

3. Розробник програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

4. Відповідальний виконавець програми КП «Редакція міського радіомовлення».

5. Термін реалізації програми – 2015-2017 роки.

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, потрібних для реалізації програми, тис.грн., всього 730400.00 грн.

– коштів міського бюджету 587400 грн.

– коштів інших джерел 143000,00 грн.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                             ______________                                      __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

 

Відповідальний

Виконавець Програми    

Директор-

головний редактор                     __________                                            __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

                                                          


Ресурсне забезпечення міської цільової програми

підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2015-2017рр.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

 

2016 рік

 

2017 рік

 

Усього витрат на виконання програми
Усього, 194,4 280,0 256,0 730,4
у тому числі        
міський бюджет 101,4 260,0 226,0 587,4
кошти небюджетних джерел** 93,0 20,0 30,0 143,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо       

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                              ______________                                     __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

 

Відповідальний

Виконавець Програми    

Директор-

головний редактор                     _____________                                                   __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова програма

підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2015-17рр.

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 15 рік***
1. Підтримка діяльності радіомовлення та висвітлення інформації про діяльність місцевого органу влади

Захід

Фінансова підтримка редакції

затрат:

обсяг підтримки, тис.грн.

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 101,4 Доступ мешканців міста до якісної інформації щодо життєдіяльності та розвитку міста
КП «Редакція міського радіомовлення» Кошти від власної діяльності 93,0

продукту:

обсяг радіомовлення, год

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 157

ефективності :

видатки на одиницю радіомовлення ,

грн/год

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 1238
2016 рік
1. Підтримка діяльності радіомовлення та висвітлення інформації про діяльність місцевого органу влади

Захід

Фінансова підтримка редакції

затрат:

обсяг підтримки, тис.грн.

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 260,0 Доступ   мешканців міста до якісної інформації щодо життєдіяльності та розвитку міста
КП «Редакція міського радіомовлення» Кошти від власної діяльності 20,0

продукту:

обсяг радіомовлення, год

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 157

ефективності :

видатки на одиницю радіомовлення ,

грн/год

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 1465
2017 рік
1. Підтримка діяльності радіомовлення та висвітлення інформації про діяльність місцевого органу влади

Захід

Фінансова підтримка редакції

затрат:

обсяг підтримки, тис.грн.

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 226,0 Доступ   мешканців міста до якісної інформації щодо життєдіяльності та розвитку міста
КП «Редакція міського радіомовлення» Кошти від власної діяльності 30,0

продукту:

обсяг радіомовлення, год

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 157

ефективності :

видатки на одиницю радіомовлення ,

грн/год

КП «Редакція міського радіомовлення» Місцевий бюджет 1630

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

                        ______________                               __________

                                                                                                (П.І.Б.)                                   (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми    

Директор-головний редактор                      _____________                                             __________

                                                                                                (П.І.Б.)                                   (підпис)

 

                                                                                              Секретар міської ради                                                                                      Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *