УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 грудня 2015 року                     50

 

 

Про затвердження проекту Додаткової угоди

до інвестиційного договору № 44 від 22.12.2014 року

з реконструкції ветхого житлового будинку №4

по вул. Стефаника у м.Трускавці

 

            У відповідності до Положення про підготовку та проведення інвестиційного конкурсу будівництва, реконструкції об’єктів житлового і нежитлового призначення та соціальної інфраструктури міста Трускавця та ст..25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення забудовника – інвестора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фікерт Плюс», міська рада    

        

В И Р І Ш И Л А :

            1.Затвердити проект Додаткової угоди до інвестиційного договору № 44 від 22.12.2014 року з реконструкції ветхого житлового будинку по вул. В.Стефаника,4 у м. Трускавці під багатоквартирний житловий будинок.

            2. Доручити міському голові п. А. Кульчинському підписати додаткову угоду до інвестиційного договору № 44 від 22.12.2014 року з реконструкції ветхого житлового будинку по вул. В.Стефаника,4 у м. Трускавці під багатоквартирний житловий будинок.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

              Міський голова                                         А. Кульчинський      

 

 

 

 

Додаткова угода

до Інвестиційного договору

№44 від 22.12.2014 року з

реконструкції ветхого

житлового будинку №4 по вул. В. Стефаника у м. Трускавці

м.Трускавець                                                     “___”____________2015року

         Ми, що нижче підписалися:

Трускавецька міська рада Львівської області (далі – Замовник), в особі міського голови Кульчинського Андрія Богдановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї  сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фікерт Плюс» (далі – Інвестор-забудовник), в особі директора Афанас`єва Аркадія Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони.

         що разом іменуються як “Сторони”,

попередньо ознайомлені з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності даного правочину, передбаченого Цивільним та Господарськими кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)   застарілого житлового фонду» та іншими нормативно-правовими актами, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину уклали цю Додаткову угоду про наведене нижче:

1. Викласти в новій редакції пункт 2.2.11.1., а саме:

«До 01 червня 2016 року, укласти з Замовником договір дарування щодо передачі у власність Замовнику нерухомого майна – 2 (дві ) трьохкімнатної квартири, орієнтовною загальною площею 67-68 м2; розташованої у м. Трускавці Львівської області».

2. Інші умови Договору залишаються без змін.

3.Ця Додаткова угода про внесення змін є невід’ємною частиною Інвестиційного Договору № 44 від 22.12.2014 року з реконструкції ветхого житлового будинку № 4 по вул. Стефаника у м. Трускавці та набирає чинності з моменту підписання.

4. Ця Додаткова Угода укладена в 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

      

Замовник

Інвестор-забудовник

 

Трускавецька міська рада

Львівської області

ТзОВ «Фікерт Плюс»

82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська, 2

Міський голова

                           _________________        А.Б.Кульчинський

 

82200,Львівська обл., м.Трускавець, вул.Дрогобицька,35

Директор       ________________

Афанас`єв А. Л.

         М.П.                                                             М.П.

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту