РІШЕННЯ № 53 Від 24 грудня 2015 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

Від  24 грудня 2015 року                     № 53
                                                                                                                                                    
Про внесення змін до показників                                                                                        бюджету м.Трускавця на 2015 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 17 лютого 2015 року № 790 «Про бюджет м.Трускавця на 2015 рік», а саме:

В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 2302,9тис.грн, у тому числі доходів загального фонду – 2302,9тис.грн (додаток №1).

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 2302,9тис.грн, у тому числі видатків загального фонду – 2302,9тис.грн.

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

2. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2015 рік, пов’язані з одержанням субвенцій з державного та обласного бюджетів, внесені наступними розпорядженнями міського голови:

№ 486-р від 15.12.2015;                       № 492-р від 21.12.2015;              

№ 487-р від 15.12.2015;                        № 493-р від 21.12.2015.

3. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

                   Міський   голова                                       А. Кульчинський

 

ЗАВІЗУВАЛИ:

Начальник фінансового управління

міської ради                                                                                 М.Федоричак

Завідувач юридичного відділу                                                       О.Савченко

Голова бюджетної комісії з питань

бюджету, фінансів, розвитку курорту,

підприємництва, комунальної власності

і майна міської ради                                                                                                О.Карпин

Секретар міської ради                                                                  Н.Пономаренко

 

          Додаток № 1
                                                                     до рішення Трускавецької міської ради від 24 грудня 2015 року №   53
  “Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2015 рік” 
             Зміни до доходів бюджету м. Трускавця на 2015рік                                       
          грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 2122900,00 2122900,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 700000,00 700000,00    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 700000,00 700000,00    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 600000,00 600000,00    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу 100000,00 100000,00    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 400000,00 400000,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 400000,00 400000,00    
18000000 Місцеві податки 1022900,00 1022900,00    
18010000 Податок на майно 222900,00 222900,00    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -20000,00 -20000,00    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 242900,00 242900,00    
18030000 Туристичний збір 200000,00 200000,00    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 200000,00 200000,00    
18050000 Єдиний податок 600000,00 600000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 600000,00 600000,00    
20000000 Неподаткові надходження 180000,00 180000,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 180000,00 180000,00 0,00  
21080000 Інші надходження 180000,00 180000,00 0,00  
21080500 Інші надходження 180000,00 180000,00    
  Всього доходів 2302900,00 2302900,00 0,00 0,00
           
                               Секретар міської ради   Н.Пономаренко  

 

                          Додаток № 2  
                        до рішення Трускавецької міської ради
                    “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
                        від 24 грудня 2015 року № 53
   Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік
                            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4+8
    Освiта 354000,00 354000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354000,00
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 354000,00 354000,00 260000,00     0,00           354000,00
    Охорона здоров’я 1615900,00 1615900,00 1290200,00 -103400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1615900,00
080101 0731 Лікарні 1615900,00 1615900,00 1290200,00 -103400,00   0,00           1615900,00
    Житлово-комунальне господарство 333000,00 333000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333000,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 333000,00 333000,00       0,00           333000,00
    Разом видатків 2302900,00 2302900,00 1550200,00 -103400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2302900,00
                             
                             
                             
                             
                                                     Секретар міської ради                   Н.Пономаренко  

 

                          Додаток № 3  
                        до рішення Трускавецької міської ради
                    “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
                        від 24 грудня 2015 року № 53
Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів
                            грн.
Код типової відомчої класифікації видатків/ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою класифікацією/назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13
03   Державна адміністрація(Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи),Київська,Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи), виконавчі органи місцевих рад) 1615900,00 1615900,00 1290200,00 -103400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1615900,00
    Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 1615900,00 1615900,00 1290200,00 -103400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1615900,00
080101 0731 Лікарні 1615900,00 1615900,00 1290200,00 -103400,00   0,00           1615900,00
10   Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 354000,00 354000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354000,00
    Відділ освіти Трускавецької міської ради 354000,00 354000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354000,00
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 354000,00 354000,00 260000,00     0,00           354000,00
40   Орган з питань житлово-комунального господарства 333000,00 333000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333000,00
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 333000,00 333000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333000,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 333000,00 333000,00       0,00           333000,00
Разом видатків 2302900,00 2302900,00 1550200,00 -103400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2302900,00
                             
    Секретар міської ради                 Н.Пономаренко    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *