УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

Від  24 грудня 2015 року                     № 53
                                                                                                                                                    
Про внесення змін до показників                                                                                        бюджету м.Трускавця на 2015 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 17 лютого 2015 року № 790 «Про бюджет м.Трускавця на 2015 рік», а саме:

В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 2302,9тис.грн, у тому числі доходів загального фонду – 2302,9тис.грн (додаток №1).

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 2302,9тис.грн, у тому числі видатків загального фонду – 2302,9тис.грн.

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

2. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2015 рік, пов’язані з одержанням субвенцій з державного та обласного бюджетів, внесені наступними розпорядженнями міського голови:

№ 486-р від 15.12.2015;                       № 492-р від 21.12.2015;              

№ 487-р від 15.12.2015;                        № 493-р від 21.12.2015.

3. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

                   Міський   голова                                       А. Кульчинський

 

ЗАВІЗУВАЛИ:

Начальник фінансового управління

міської ради                                                                                 М.Федоричак

Завідувач юридичного відділу                                                       О.Савченко

Голова бюджетної комісії з питань

бюджету, фінансів, розвитку курорту,

підприємництва, комунальної власності

і майна міської ради                                                                                                О.Карпин

Секретар міської ради                                                                  Н.Пономаренко

 

     Додаток № 1
                                                                    до рішення Трускавецької міської ради від 24 грудня 2015 року №   53
 “Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2015 рік” 
            Зміни до доходів бюджету м. Трускавця на 2015рік                                       
     грн.
КодНайменування згідно з класифікацією доходів бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
123456
10000000Податкові надходження2122900,002122900,000,00 
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості700000,00700000,00  
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб700000,00700000,00  
11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата600000,00600000,00  
11010900Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу100000,00100000,00  
14000000Внутрішні податки на товари та послуги400000,00400000,00  
14040000Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів400000,00400000,00  
18000000Місцеві податки1022900,001022900,00  
18010000Податок на майно222900,00222900,00  
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості-20000,00-20000,00  
18010600Орендна плата з юридичних осіб242900,00242900,00  
18030000Туристичний збір200000,00200000,00  
18030100Туристичний збір, сплачений юридичними особами200000,00200000,00  
18050000Єдиний податок600000,00600000,00  
18050400Єдиний податок з фізичних осіб600000,00600000,00  
20000000Неподаткові надходження180000,00180000,000,000,00
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності180000,00180000,000,00 
21080000Інші надходження180000,00180000,000,00 
21080500Інші надходження180000,00180000,00  
 Всього доходів2302900,002302900,000,000,00
      
                              Секретар міської ради Н.Пономаренко 

 

             Додаток № 2 
            до рішення Трускавецької міської ради
          “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
            від 24 грудня 2015 року № 53
   Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік
              грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
ВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуз них
Оплата праціКомунальні послуги та енергоносіїОплата праціКомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку
123456789101112131415=4+8
  Освiта354000,00354000,00260000,000,000,000,000,000,000,000,000,00354000,00
0702010921Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми354000,00354000,00260000,00  0,00     354000,00
  Охорона здоров’я1615900,001615900,001290200,00-103400,000,000,000,000,000,000,000,001615900,00
0801010731Лікарні1615900,001615900,001290200,00-103400,00 0,00     1615900,00
  Житлово-комунальне господарство333000,00333000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00333000,00
1002030620Благоустрій міст, сіл, селищ333000,00333000,00   0,00     333000,00
  Разом видатків2302900,002302900,001550200,00-103400,000,000,000,000,000,000,000,002302900,00
               
               
               
               
                                                   Секретар міської ради         Н.Пономаренко 

 

             Додаток № 3 
            до рішення Трускавецької міської ради
          “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
            від 24 грудня 2015 року № 53
Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів
              грн.
Код типової відомчої класифікації видатків/ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою класифікацією/назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
ВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуз них
Оплата праціКомунальні послуги та енергоносіїОплата праціКомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку
1234578910111213111213
03 Державна адміністрація(Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи),Київська,Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи), виконавчі органи місцевих рад)1615900,001615900,001290200,00-103400,000,000,000,000,000,000,000,001615900,00
  Виконавчий комітет Трускавецької міської ради1615900,001615900,001290200,00-103400,000,000,000,000,000,000,000,001615900,00
0801010731Лікарні1615900,001615900,001290200,00-103400,00 0,00     1615900,00
10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту354000,00354000,00260000,000,000,000,000,000,000,000,000,00354000,00
  Відділ освіти Трускавецької міської ради354000,00354000,00260000,000,000,000,000,000,000,000,000,00354000,00
0702010921Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми354000,00354000,00260000,00  0,00     354000,00
40 Орган з питань житлово-комунального господарства333000,00333000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00333000,00
  Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради333000,00333000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00333000,00
1002030620Благоустрій міст, сіл, селищ333000,00333000,00   0,00     333000,00
Разом видатків2302900,002302900,001550200,00-103400,000,000,000,000,000,000,000,002302900,00
               
  Секретар міської ради        Н.Пономаренко  

Залишити відповідь

Перейти до вмісту