УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24   грудня 2015   року              № 35

        

Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2016-2018 роки»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України з метою фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності та покращення їх матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання згідно КТКВК 180409, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

            1. Затвердити міську цільову Програму з підтримки комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2016-2018рр., згідно додатку.

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

                 Міський голова                                                        А.Кульчинський            

    

Додаток
до рішення міської ради

№ 35 від 24 грудня 2015 р.

                                                                                                                 

Паспорт
міської (бюджетної) цільової програми

 

Програма з підтримки

комунального підприємства «Трускавецьтепло» на 2016-2018рр.

(назва програми)

 1. 1.Ініціатор розроблення програми   УЖКГіБ

                                                   Трускавецької     міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ __ КП “Трускавецьтепло”
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Трускавецьтепло» ________
 1. 7.Термін реалізації програми                     2016р., 2017р.,2018р.
 1. 1.Етапи виконання програми

                      (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього ______________________________2542,7тис.грн.

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету _________________________2542,7тис.грн.
 2. 2.Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –                                 
головного розпорядника

коштів                       

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)


 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Програма розвитку КП “Трускавецьтепло” за рахунок коштів-внесків у статутний фонд підприємства

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми2016 рік2017рік2018 рікУсього витрат на виконання програми
Усього,750,0811,9980,82542,7
у тому числі    
міський бюджет    
кошти небюджетних джерел**750,0811,9980,82542,7

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                     _____________________________       ______________

 

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В.    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГ і Б                 Максимич С. В. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту