РІШЕННЯ № 344 від 10 листопада 2016 року Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України в м. Великі Мости

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(вісімнадцята позачергова сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

від  10 листопада 2016 року            344

Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного  забезпечення  військової частини 2418 ДПС України

в м. Великі Мости

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада.

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму поліпшення  матеріально-технічного забезпечення військової частини  2418 ДПС України в м. Великі Мости на 2016 рік, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О.Карпин).

        

         Міський голова                                                       А.Кульчинський

        

      

                                                                                                                Додаток

                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                     № 344 від 10.11.2016р.  

                                                    Затверджено

                                                                                             Міський голова

                                                                                                                                         __________А.Б.Кульчинський

                                                                                             «__»______________2016 року

ПРОГРАМА

ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 2418 ДПС УКРАЇНИ В М. ВЕЛИКІ МОСТИ

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

 

  ________________О.Р.Карпин

 “___” _______________ 2016 року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Трускавецької міської ради                                      

__________________М.М.Федоричак

“___” ______________2016 року

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                          

  _________________О.М.Балицький

“___” _____________ 2016 року

Командир військової частини 2418 ДПС України полковник

______________________В.В.Мошора

 “___” __________________ 2016 року

            

                                            Трускавець – 2016 рік

Паспорт

   Програма поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України в м. Великі Мости                                    (назва програми)

  1. 1.Ініціатор розроблення програми_____ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради,військова частина 2418 ДПС України

  1. Дата, номер документа

про затвердження програми                     ______________________________________

  1. Розробник програми__ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради__
  1. Співрозробники програми_____військова частина 2418 ДПС України_
  1. Відповідальний виконавець програми___Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
  2. 6.Учасники програми____ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради,військова частина 2418 ДПС України
  1. Термін реалізації програми___________2016 рік____________________________
  1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього_______80,00_______________________________________

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету_______80,00______________________________

                   8.2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Міський голова _________            _А.Б.Кульчинський____          _________(підпис)       

 

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                    

Завідувач відділом з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної

та мобілізаційної роботи виконавчого

 комітету Трускавецької міської ради       Ю.М.Солян                            ____(підпис)                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                 _____________________________        

 Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                                                                                                    

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма

Програма поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України в м. Великі Мости Львівської області на 2016 рік (надалі – Програма), розроблена на виконання Указу Президента України від 05.05.2014 №453/2014 “Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері”, постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 №1238-VІІ “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави”                з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції у східних областях України.

  1. Мета Програми

Мета Програми – забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод                   і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь                                         у антитерористичній операції в східних областях України.

3. Відповідальний  виконавець програми

        Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

         4. Завдання і результативні показники програми

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку  проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції у східних областях України.

Основні завдання програми:

        – поліпшення   матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України

Результати реалізації програми:

        Поліпшення   матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України

5. Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 80,00 тис.грн.

      6. Координація і контроль за виконанням програми.

      Координацію і контроль за виконання програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.


Ресурсне забезпечення Програми  поліпшення   матеріально-технічного  забезпечення  військової  частини 2418 ДПС України, в м. Великі Мости  на 2016 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми
2016 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 80,00 80,00
у тому числі:
Міський бюджет 80,00 80,00

Міський голова                                             Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

                                                                                 

Завідувач відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної

та мобілізаційної роботи виконавчого                                                

комітету Трускавецької міської ради

                                                               

Солян Юрій Михайлович           _______ 

   (підпис)

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18


Перелік завдань, заходів та показників Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення

військової частини 2418 ДПС України, в м.Великі Мости на 2016 рік

зп

Назва завдання

Перелік

 заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги
1.

Поліпшення матеріально-технічного

забезпечення військової

частини 2418 ДПС України

Придбання:

-будівельних матеріалів для ремонту казарменого житлового фонду та їдальні

затрат, видатки на придбання, тис. грн. Військова частина 2418 ДПС України Кошти міського бюджету 80,00

Поліпшення   матеріально-

технічного забезпечення

військової частини

2418 ДПС України

продукту, компл.
ефективності собівартість одиниці майна, тис. грн./од.

якості, відсоток накопичення

Усього  на програму, тис.грн.: 80,00

Міський голова                                                                     Кульчинський А.Б.                                               (підпис)

Завідувач відділом з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної

та мобілізаційної роботи виконавчого

комітету Трускавецької міської ради                                    Солян Ю.М.                                                           (підпис)

  Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18      

                                        Секретар міської ради                                                       Н.Пономаренко

поіменне голосування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *