РІШЕННЯ № 380 від 22 грудня 2016 року Про затвердження міської цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік

                                                                        УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівська область

(ДВАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від  22  грудня  2016 року                    № 380

                                                                                                      

Про затвердження міської цільової

Програми захисту населення і території

від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру на 2017 рік

Відповідно до вимог Закону України від 07.06.2012 року № 4909-IV «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки» та пункту 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; з метою послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків надзвичайних ситуацій; враховуючи висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити міську цільову Програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна (О. Карпин).

          Міський голова                                                              А. Б. Кульчинський

                            Д о д а т о к

                до рішення міської ради

                  № 380 від 22.12.2016р.

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення Трускавецької міської ради

_____ від  _________ 20____ року

Міська   цільова Програма захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру на 2017 рік

7 Державна пожежно-рятувальна частина

Головного управління ДСНС України у Львівській області

м. Трускавець

2017 р.

ЗМІСТ

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

2. Визначення мети Програми

3. Визначення відповідальних виконавців Програми
 
4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання коштів міського бюджету  та результативних показників

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань і  заходів

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

1.1. У зв’язку із зростанням факторів, пов’язаних із загрозою і виникненням            надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території міста Трускавець, існує необхідність модернізації та оновлення матеріально-технічної бази 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (надалі – 7 ДПРЧ) :

1.1.1. В останні роки все частіше виникають надзвичайні ситуації специфічного характеру, до яких відносяться катастрофи на спеціальних об’єктах, дорожньо-транспортні пригоди та інші. Ліквідація таких надзвичайних ситуацій неможлива без відповідного аварійно-рятувального обладнання. Придбання такого обладнання дасть змогу надавати кваліфіковану допомогу постраждалому населенню.

1.1.2. На сьогодні у пожежно-рятувальному підрозділі через зношеність і тривале використання пожежних рукавів, слід провести заходи з його оновлення. Придбання пожежних рукавів значно підвищить ефективність рятувальних заходів та безпеку самих рятувальників.

  1.1.3. Як показує аналіз, в останні роки спостерігається збільшення надзвичайних          ситуацій природного характеру, зокрема пов’язаних із складними погодними умовами,                що супроводжувалися сильними опадами у вигляді снігу та дощу. У цьому контексті актуальним постає питання проведення пошуково-рятувальних операцій, ефективність проведення яких у значній мірі залежить від наявності відповідних засобів та спорядження.   Як показала практика останніх років, ліквідація надзвичайних ситуацій природного    та техногенного характеру, пов’язаних із сніговими заметами, паводками, хімічними аваріями, потребує залучення значної кількості людських і матеріальних ресурсів та може бути тривалою в часі. При ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків одними з першочергових заходів є створення належних умов життєзабезпечення для особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та населення, яке може опинитися в зоні стихійного лиха.

2. Визначення мети Програми

Метою міської цільової Програми захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік є суттєве підвищення рівня безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів. 

3. Визначення відповідального виконавця Програми

Відповідальним виконавцем Програми визначено виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо захисту населення                 і територій від надзвичайних ситуацій за таким напрямком :

 – підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.

Для розв’язання проблем захисту населення і території від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:

– проведення технічного переоснащення 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області.

Таблиця 1

№ з/пНайменування завданняОбсяги фінансування, тис. грнОчікуваний результат
1.

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння

Мотопомпа марки «Спрут»

2*9000 тис. грн

18

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Насос глибинний марки «Водолій»

1*5000 тис. грн

5

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Рукав пожежний діаметром 51 мм

40*515 грн

20,6

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Рукав пожежний діаметром 66 мм

14*643 грн

9,02

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Рукав пожежний напірно – всмоктуючий діаметром 77 мм

4*1548 грн

6,192

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Рукав пожежний всмоктуючий діаметром

 125 мм 4*2600 грн

10,4

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Електропила Stihl

1*12 тис грн

12

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Квадрокоптер Hubsan H502S FPV 2.4Ghz з GPS

1*8800 грн

8,8

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння, у тому числі:

Рятувальний ковпак Respi Hood (MSA the Safety co) 10045764

1* 10 тис. грн

10

поліпшення матеріально – технічного забезпечення

ДПРЧ – 7

Результати реалізації програми: поліпшення матеріально – технічного забезпечення 7 Державної пожежно – рятувальної частини.

Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити суттєве підвищення рівня безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів. 

5. Обсяги та джерела фінансування:

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 100 тис. грн.  

             6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

        

 Міський голова                                                                               А. Б. Кульчинський     

Начальник 7 ДПРЧ                                                                 

ГУ ДСНС України у Львівській області                                    В.І.Гординський

Паспорт
  міської   цільової Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік (надалі Програма)

 1. Ініціатор розроблення Програми7 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Львівській області
 1. 2.Дата, номер документа

про затвердження Програми

 1. 3.Розробник Програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. 4.Співрозробники ПрограмиВідділ з питань діяльності правоохоронних органів та мобілізаційної роботи
 1. 5.Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники Програми
 1. Термін реалізації Програми 2017 рік
 1. 8.Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

Програми, тис.грн, всього

у тому числі :

 1. 1.Коштів міського бюджету – 100

Міський голова                                                                            А. Б. Кульчинський        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Начальник 7 ДПРЧ

ГУ ДСНС України у Львівській області                                       В. І. Гординський

                                                                                                                                                                                                                   

Ресурсне забезпечення  міської   цільової Програми захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2017 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми2017 рікУсього витрат на виконання Програми
Усього,100 тис. грн. 
у тому числі  
міський бюджет100 тис. грн. 

     Міський голова                                                                                                                            А. Б. Кульчинський

Начальник 7 ДПРЧ

ГУ ДСНС України у Львівській області                                                                                                                                      В.І.Гординський

      

                                                                                                                                                                                                                              

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової Програми захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017 рік

№ з/пНазва задвнняПерелік заходів завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникиФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяг, тис. грн
2017 рік

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази

7 Державної пожежно-рятувальної частини

Головного управління ДСНС України у Львівській області

Закупівля пожежно-рятувального обладнання та озброєння,

 

затрат (тис. грн.)100

Міський бюджет

100

 
продукту (один.)68 
ефективності1470,6 
якості 

Міський голова                                                                                                                                А. Б. Кульчинський                          

                                                                                                                                            

 

Начальник 7 ДПРЧ

ГУ ДСНС України у Львівській області                                                                             В. І. Гординський


  

Затверджено

Міський голова

Кульчинський А. Б.

«       »                                          2016 року

 

Міська   цільова Програма захисту

населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2017 рік

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна Трускавецької міської ради                           

                               О. Карпин

«____»      грудень   2016 року

 

                          Погоджено

Голова комісії    Трускавецької міської ради, до компетенції якого належить Програма

                         

                                            О. Карпин                                 

«____»       грудень   2016 року

 

Погоджено

Заступник міського голови 

                                     О. Ткаченко

 

«____»   грудень          2016 року М.П.

 

         Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

                                           М.  Федоричак

                        

«____»     грудень         2016 року

М.П.

Погоджено

Начальник правління розвитку міста

                          Н. Скибак                                                  

«____»    грудень          2016 року

М.П.

 

Начальник 7 ДПРЧ

 ГУ ДСНС України у Львівській області

                    

    В. Гординський

«____»    грудень           2016 року

М.П.

м. Трускавець

2016 рік

                      Секретар міської ради                                                                   Н.Пономаренко


поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту