РІШЕННЯ № 467 від 09 березня 2017 року Про внесення змін до рішення міської ради №37 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТАСЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                     

Від  09 березня 2017 року                     №  467

        

Про внесення змін до  рішення міської ради №37 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м.Трускавця на 2016-2018рр.»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України,  з метою виконання  робіт по реконструкції, капітальному та поточному ремонту доріг та вулиць міста,   формування зовнішнього виду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов  проживання мешканців і забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля в м.Трускавець , міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

      1. Внести зміни до рішення міської ради №37 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м.Трускавця на 2016-2018рр.» та викласти  в новій редакції, згідно додатків №№ 1,2,3.

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                Міський голова                                                          А.Кульчинський                      

 

                          Додаток № 1

                        до рішення міської ради

                           № 467 від 09.03.2017р.

 

    Паспорт
міської цільової програми

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом,  реконструкцією, ремонтом  та утриманням  автомобільних доріг м.Трускавця

  на 2016-2018рр.

                                                  (назва програми)

  1. Ініціатор розроблення програми  УЖКГіБ Трускавецької  міської ради   
  1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

  1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
  1. Співрозробники програми   КП “Парк  “Курортний”
  1. Відповідальний виконавець програми  УЖКГіБ

                                                                      Трускавецької міської ради 

  1. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
  1. Термін реалізації програми____2016р., 2017р., 2018рр.________
  1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__                                                  __

  1. Загальний обсяг фінансових

         ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн,

            всього –  __________________________________________65980,3 тис.грн.

         у тому числі:

8.1. Кошти місцевого бюджету ___________________________64980,3 тис.грн.

8.2. Кошти державного та обласного бюджетів ______________1000,0 тис.грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

 

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        _____________________________                 ______________

Начальник УЖКГ і Б       Максимич С.В.                                         ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми    

Начальник УЖКГ і Б     Максимич С.В._           ______________                                                                                 (П.І.Б.)                                                          (підпис)

 

Секретар ради                                                       Н.Пономаренко


 

Додаток № 2

до рішення міської ради

№ 467 від  09.03.2017р.

        Ресурсне забезпечення міської цільової

Програми  фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом,  реконструкцією,

ремонтом  та утриманням  автомобільних доріг м.Трускавця

на 2016-2018рр.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016_ рік

2017  рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

21234,1

21766,7

22979,5

65980,3

у тому числі

   

міський бюджет

20234,1

21766,7

22979,5

64980,3

обласний бюджет, державний бюджет

1000,0

1000,0

кошти небюджетних джерел**

    

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів       

Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С.В._____                                           (підпис)

 

Відповідальний
виконавець Програми              

Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С.В.                                                                  (підпис)

тел.:5-40-05    

                                                            Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

Додаток  № 3

до рішення міської ради

№ 467 від 09.03.2017р.

Перелік завдань, заходів та показників міської  цільової Програми

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом,  реконструкцією,

ремонтом  та утриманням  автомобільних доріг м.Трускавця

на 2016-2018рр.

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела**

Обсяги, 

 

2016 рік***

 

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом доріг

Виконання робіт по поточному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

841,4

Продовження  експлуатаційного терміну використання  дорожньої  мережі

 

продуктум ²

3234,9

 

ефективності грн./м ²

          260,1

 

якості , %

100

 

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

12654,0

Відновлення  дорожнього покриття  доріг та вулиць міста, розвиток дорожньої інфраструктури міста

 

продукту – м ²

19906

 

ефективності грн./м ²

635,66

 

якості , %

100

 

Виконання робіт по реконструкції  автомобільних доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет-6738,7 тис.грн.

Обласний

бюджет–1000,0 тис.грн.

7738,7

Покращення стану дорожнього покриття доріг та вулиць міста, збереження    існуючої мережі від руйнування

 

продукту – м ²

12200

 

ефективності грн./м ²

634,3

 

якості , %

100

 

Усього на етап або на програму:

21234,1

227,9

 

2017 рік***

100

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом доріг

Виконання робіт по поточному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий,

 бюджет

641,6

Продовження  експлуатаційного терміну використання  дорожньої  мережі

 

продукту – м ²

1688

 

ефективності грн./м ²

380

 

якості , %

100

 

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет

15625,1

Відновлення  дорожнього покриття  доріг та вулиць міста, розвиток дорожньої інфраструктури міста

 

продукту – м ²

11098

 

ефективності грн./м ²

592,0

 

якості , %

100

 

Виконання робіт по реконструкції  доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

5500,0

Покращення стану дорожнього покриття доріг та вулиць міста, збереження    існуючої мережі від руйнування

 

продукту – м ²

8088

 

ефективності грн./м ²

680,0

 

якості , %

100

 

Усього на етап або на програму:

21766,7

 

2018 рік***

 

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом доріг

Виконання робіт по поточному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет

679,5

Продовження  експлуатаційного терміну використання  дорожньої  мережі

 

продукту – м ²

2545

 

ефективності грн./м ²

267

 

якості , %

100

 

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет

16300,0

Відновлення  дорожнього покриття  доріг та вулиць міста, розвиток дорожньої інфраструктури міста

 

продукту – м ²

25873

 

ефективності грн./м ²

630,0

 

якості , %

100

 

Виконання робіт по реконструкції  доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет

6000,0

Покращення стану дорожнього покриття доріг та вулиць міста, збереження    існуючої мережі від руйнування

 

продукту – м ²

8450

 

ефективності грн./м ²

710,0

 

якості , %

100

 

Усього на етап або на програму:

22979,5

 
                  

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів       

Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С.В._____                                           (підпис)

 

Відповідальний
виконавець Програми              

Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С.В.                                                                  (підпис)

тел.:5-40-05    

 

 

                           Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

 

 

 

Поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту