РІШЕННЯ № 575 від 22 червня 2017 року Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства.

                                                                                                                           УКРАЇНА

                                                                                                          ТРУСКАВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА

                                                                                                                    Львівської області

                                                                            (ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                         

                                                                                                                          Р І Ш Е Н Н Я

 

 від  22  червня  2017 року                           № 575

 

Про затвердження Порядку визначення

 та відшкодування збитків, заподіяних

 внаслідок  невикористання земельних

ділянок та використання земельних

 ділянок з порушенням земельного

законодавства.

 

З метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків  власникам землі та землекористувачам у місті  Трускавці Львівської області ,  керуючись  ст.. 157 Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»,  Законом України  «Про засади державної регуляторної  політики у сфері  господарської діяльності»,Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,міська рада   

                                                                                                                   В И Р І Ш И Л А : 

  1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних  внаслідок  невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства (далі Порядок), що додається.
  2. Затвердити форму повідомлення про необхідність відшкодування збитків згідно з додатком 1 до Порядку.
  3. Затвердити форму договору про добровільне відшкодування збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам згідно з додатком 2 до Порядку.
  4. Рішення підлягає  оприлюдненню в офіційних засобах масової інформації Трускавецької міської ради.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань з питань землекористування , містобудування та благоустрою (голова комісії  А.Стародуб).

                          

                                   Міський голова                                                                                                                         А.Кульчинський 

 

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                                         № 574 від 22.06.2017р.

 

Порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних

внаслідок  невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок  невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства (далі — Порядок) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим незаконним зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» № 284, та спрямовано на створення єдиних організаційно—правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у місті Трускавці.

1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.

1.4.Відшкодуванню підлягають:

-вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

-вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень, посаджених на законних підставах;

-вартість лісових і дерево—чагарникових насаджень;

-вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд, споруджених згідно відповідного дозволу;

-понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;

-інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Неодержаний дохід — це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

2. Організація визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам

2.1. Визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам у місті Трускавці здійснює комісія з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам (далі —

Комісія), яка створюється за рішенням виконавчого комітету Трускавецької  міської ради.

2.2. До складу Комісії включаються  заступник міського голови, начальник управління Управління містобудування ,архітектури та землекористування Трускавецької  міської ради, представники фінансового управління Трускавецької міської ради ,  юридичного відділу виконавчого комітету Трускавецької міської ради,  відділу землекористування управління містобудування , архітектури та землекористування Трускавецької міської ради, представник фіскальної служби , депутати Трускавецької  міської ради, представник органу що здійснює контроль за охороною та використанням земель , власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та фізичні особи, діями чи бездіяльністю яких спричинені збитки та які будуть їх відшкодовувати. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісій включаються також представники санітарно—епідеміологічних і природоохоронних органів.

2.3. До роботи Комісії можуть залучатися спеціалісти підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівником) для розгляду питань, що пов’язані з визначенням розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.

2.4. Комісія при здійсненні наданих цим Порядком повноважень керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» та іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно—правовими актами, рішеннями Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Порядком.

3. Порядок підготовки та розгляд матеріалів по визначенню розміру збитків
3.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню розміру збитків здійснює відділ землекористувань управлінням містобудування , архітектури та землекористування Трускавецької  міської ради.

3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:

— заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про визначення розміру збитків (у разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є територіальна громада міста в особі міської ради, її інтереси представляє перший заступник міського голови);

— рішення Трускавецької міської ради про надання в оренду або поновлення договору оренди земельної ділянки (при наявності);

— документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (при наявності);

— документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше);

— акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (при наявності);

— рішення Трускавецької міської ради про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб;

— документація із землеустрою на земельну ділянку (при наявності);

— акт обстеження та визначення меж земельної ділянки;

— довідка державного податкового органу щодо справляння земельного податку чи орендної плати за землю;

— попередній розрахунок суми збитків, виконаний відділом землекористувань (додаток 3);

— письмове повідомлення підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, яким нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії;

— інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктами земельної ділянки з порушенням вимог щодо сплати земельного податку.

3.3. Перелік матеріалів, які необхідно подати по кожному конкретному випадку визначення розміру збитків, визначається Комісією.

 

4. Порядок визначення розміру збитків
4.1. Розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель (з урахуванням ринкової або відновної вартості).
4.2. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування земельною ділянкою, або не оформлення у визначений рішенням міської ради час договору оренди землі  або договору особистого строкового сервітуту, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.

4.3. У випадку не оформлення документів на користування земельною ділянкою (договору оренди земельної ділянки, договору особистого строкового сервітуту) та не проведення дій щодо  державної реєстрації  права користуваня земельною ділянкою  згідно прийнятого рішення Трускавецької міської ради про надання в користування земельної ділянки або поновлення договору оренди чи особистого строкового сервітуту збитки визначаються після закінчення двох місяців з дня прийняття такого рішення.

4.4. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку   Трускавецька міська рада могла би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків (з урахуванням чинної на той час нормативної грошової оцінки земель міста).

4.5. Витрати, понесені на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи визначаються на підставі документів, що підтверджують понесені користувачем витрати.

     5. Порядок роботи комісії з визначення розміру збитків,    заподіяних  власникам землі та землекористувачам.
5.1. Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організує голова Комісії в особі заступника міського голови, до повноважень якого віднесено вирішення питань у сфері земельних відносин.
5.2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більш ніж половина її членів.

5.3. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії шляхом відкритого голосування та вносяться до протоколу засідання, що підписується головою та секретарем Комісії.

5.4. Результати роботи Комісії оформлюються відповідними актами, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради і в яких встановлюються розміри збитків по кожному суб’єкту окремо.

5.5. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

5.6. Матеріали по визначенню розміру збитків розглядаються по кожному суб’єкту та об’єкту окремо.

5.7. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.

5.8. Головуючий доповідає матеріали по збитках та пропонує суб’єктам, з вини яких виникли

збитки, надати відповідні пояснення.

5.9. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні комісії та особою, яка має відшкодувати збитки або її представником. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.

5.10. Комісія має право:

— одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

— звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів

виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

5.11. Комісія проводить засідання по мірі необхідності.

     6. Порядок відшкодування збитків
6.1. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок — після прийняття відповідною радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку підприємства, установи, організації або громадянина.

В окремих випадках збитки відшкодовуються з розстроченням платежу за рішенням комісії відповідно до порядку та строків, передбачених договором про добровільне відшкодування збитків (додаток 2).

6.2. При вилученні (викупі) земельних ділянок до земель запасу збитки відшкодовує власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, Трускавецька міська рада, яка прийняла рішення про вилучення (викуп) земель.

6.3. Після затвердження акта про визначення збитків рішенням виконавчого комітету Трускавецької  міської ради комісія у п’ятиденний термін направляє підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що заподіяли збитки, повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1).

6.4. У повідомленні зазначаються:

— результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

— попередження про необхідність інформування осіб, яким спричинено збитки, у письмовій формі у 10—денний термін з дня отримання повідомлення про результати його розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

6.5. Повідомлення підписується першим заступником міського голови та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом зі зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис. У разі відмови від одержання повідомлення особисто, складається акт про відмову у отриманні повідомлення із залученням двох свідків.

6.6. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди на добровільне відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.

6.7. Договір про добровільне відшкодування збитків укладається між підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким заподіяно збитки з особами, що заподіяли збитки.

6.8. Договір про відшкодування збитків Трускавецькій міській раді підписується першим заступником міського голови, за погодженням з юридичним відділом Трускавецької  міської ради.

Невід’ємною частиною договору є:

— акт комісії про визначення збитків власнику землі або землекористувачу;

— рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради про затвердження акта про

визначення збитків власнику землі;

— документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків.

6.9. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, комісія передає матеріали щодо відшкодування збитків до юридичного відділу Трускавецької міської ради для підготовки позову до прокуратури про примусове відшкодування збитків у судовому порядку.

7. Заключні положення
7.1. Питання, неврегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Додаток 1
                       до  порядку визначення та відшкодування збитків,

заподіяних власникам землі та землекористувачам

Назва юридичної особи, її юридична

або фактична адреса П.І.Б. фізичної особи,

 її адреса за місцем реєстрації або

 фактичного проживання

                                                                       Повідомлення

На підставі Порядку визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок  невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства комісією з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам в місті Трускавці, засідання якої відбулося ____________________, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені ___________________________________________________ (назва юридичної або фізичної особи, яка заподіяла збитки) _______________________________________________ (назва юридичної або фізичної особи, якій заподіяно збитки) та підлягають відшкодуванню у зв’язку з (зазначити еобхідне)___________________________________________________ _________________________________________________________/вилученням (викупом), тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведенням їх у непридатний для використання стан, неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю/.

Земельна ділянка площею _________________ знаходиться за адресою _____________________________________________________________.

Акт про визначення збитків власнику землі (землекористувачу)  від __________________ № _______затверджений рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради від  _________________ № ________.

Пропонуємо у 10—денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі першого заступника міського голови.

У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування збитків.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки вони стягуються у судовому порядку.

Додаток:

— копія Акта про визначення збитків власнику землі (землекористувачу) від ____________№______;

— копія рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради від ___________ №_______.

Перший заступник міського голови _______________________________________________

Додаток 2
до  порядку визначення та відшкодування збитків,

заподіяних власникам землі та землекористувачам

Договір про добровільне відшкодування збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам

м. Трускавець «___»______20___р.

___________________________________________________________(назва підприємства, установи, організації, фізичної особи, яким спричинено збитки) в особі ___________________________________________________________________ (Юридична адреса: ____________________________________), в подальшому — Сторона 1, яка діє на підставі____________________________________________________________________ та _________________________________________________________ (назва підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка спричинила збитки) в особі_________________________________________________ в подальшому — Сторона 2 (Юридична адреса___________________________________________________) уклали цей договір про наведене нижче:

1. Предмет договору

За цим договором Сторона 2 зобов’язана відшкодувати Стороні 1 збитки, завдані внаслідок (зазначити необхідне)_________________________________________________  _____________________________________________________________________________ /вилучення (викуп), тимчасове зайняття земельних ділянок, встановлення обмежень щодо їх використання, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок, приведення їх у непридатний для використання стан, неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю/, загальною площею ______, яка розташована за адресою ________________________, в період з__________до ________ та використовується для _________________________________________________________ .

2. Підстави для відшкодування збитків

Підставою для відшкодування збитків є Акт про визначення збитків власнику землі (землекористувачу) від ____________№______, затверджений рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради від ____ №_______.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Сторона 2 зобов`язується в строк до ______сплатити Стороні 1 збитки в сумі_______грн.

3.2. Збитки сплачуються щомісячно (при відшкодуванні збитків з розстроченням платежу) у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:

___________місяць ________грн.
___________місяць _________грн.
на наступний рахунок:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

3.3. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків у повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов’язку дотримуватись земельного законодавства.

4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору

У разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.

5. Припинення дії договору

Дія договору припиняється в наступних випадках:

— закінчення строку, на який його було укладено,

— сплата збитків у повному обсязі.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

6.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

6.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід’ємними частинами.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

6.5. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий — у Сторони 2.

6.6. Невід`ємною частиною договору є:

— акт комісії про визначення збитків власникам землі (землекористувачам) від ___________________№ _________;

— рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради про затвердження акта про визначення збитків власникам землі (землекористувачам) від ___________________ № _________;

— документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків від ______ № _____.

7. Реквізити Сторін

Сторона 1                                                                                                      Сторона 2

Додаток 3
до  порядку визначення та відшкодування збитків,

заподіяних власникам землі та землекористувачам

         Попередній розрахунок суми збитків, спричинених власникам землі та землекористувачам

 

 

                       Секретар міської ради                                                                Н.Пономаренко

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *