РІШЕННЯ № 587 від 20 липня 2017 року Про внесення змін до рішення міської ради №36 від 24.12.2015р. «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2016-2018 роки»

                                                                                                                                      УКРАЇНА 

                                                                                                                  ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                             Львівської області

                                                                                (ТРИДЦЯИТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   20  липня  2017  року                №  587

        

Про  внесення  змін до рішення міської ради №36 від 24.12.2015р. «Про затвердження міської  цільової  Програми з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2016-2018 роки»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України  з метою фінансової  підтримки підприємств комунальної форми власності та покращення їх матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання ,  міська рада

                                                                                                                  В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Внести зміни в міську цільову Програму з підтримки комунального підприємства  «Парк «Курортний» на 2016-2018 рр., затвердженої рішенням сесії   міської ради №36 від 24.12.2015р., виклавши її в новій редакції згідно додатків.
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна(О.Карпин).

                                                                                  Міський голова                                                А.Кульчинський       

                                                                                                                                                                                                                          Додаток № 1

                                                                                                                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                    №  587  від  20.07.2017р.

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Програма з підтримки     комунального підприємства «Парк «Курортний»

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    Управління житлово-комунального

                                        господарства і будівництва   Трускавецької міської ради  

 1.   Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми          УЖКГіБ Трускавецької міської ради _        
 2. Співрозробники програми_ _ КП “Парк «Курортний”
 1. Відповідальний виконавець програми        УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Учасники програми__УЖКГіБ, КП «Парк «Курортний»               ________
 1. Термін реалізації програми       2016р., 2017р., 2018р.
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього _____________________7873,8 тис.грн.___     

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету ____________7873,8 тис.грн.___     

8.2.Коштів інших джерел (вказати)________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії

Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

 

 

Начальник УЖКГіБ                    Максимич С.В.                 ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                    Максимич С.В.     ______________________

____  ______________________ _(П.І.Б.)                                                        (підпис)

                        Секретар міської ради                                                     Н.Пономаренко


                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 2

                                                                                                                                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                            № 587  від  20.07.2017 р.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки   комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2016-2018рр.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

2775,0

3400,0

1698,8

7873,8

у тому числі

 

 

 

 

міський бюджет

2775,0

3400,0

1698,8

7873,8

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

          Начальник УЖК Г і Б                                                                           Максимич С.В.                   ______________

                                                                                                                                        (П.І.Б.)                                                 (підпис)

 

          Відповідальний  Виконавець Програми

       

          Начальник УЖКГ і Б                                                                           Максимич С.В.                   _______________

(П.І.Б.)                                                       (підпис)

                                                           Секретар міської ради                                                                             Н.Пономаренко

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток № 3

                                                                                                                                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                             № 587  від  20.07.2017 р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки     комунального підприємства КП “Парк  “Курортний” на 2016-2018рр.

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2016 рік***

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів господарювання

Придбання причіпної машина для переробки деревини

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

95,0

Покращення якості проведення робіт по догляду за зеленими насадженнями

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

13,3

Придбання техніки для забезпечення життєдіяльності підприємства:

Придбання малих архітектурних форм

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

        160,0

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

22,3

Придбання пристрою для дистанційного відлову собак (шприцемет)

 затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

20,0

Забезпечення переробки наявної деревини

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

0,28

Придбання паркових скульптур

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

        1000,0

Забезпечення організації механічного прибирання вулиць

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

14

Придбання основних засобів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1500,0

Придбання техніки для забезпечення життєдіяльності підприємства:

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

21

Усього на етап або на програму:

2775,0

2017 рік***

 

 

Придбання основних засобів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3400,0

 

Покращення швидкості та якості виконуваних робіт по механічному прибиранні доріг та вулиць міста, забезпечення своєчасного вивозу сміття

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

36,2

Усього на етап або на програму:

  3400,00

 

2018 рік***

 

1.

Внески органів влади в статутні капітали суб’єктів господарювання

 

Автомашина Мерседес для вивозу сміття

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1471,8

Забезпечення якісного та своєчасного вивозу сміття

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

20,6

Комплектуючі до трактора МТЗ-892 та екскаватора Борекс 2201:

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Покращення стану рухомого транспорту

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

 Колеса передні (6 шт.)

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

27,0

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

0,4

Колеса задні (6 шт.)

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

48,0

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

0,7

 

 

 

Колеса для причіпа (8 шт.)

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

32,0

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

0,4

 

 

 

Причіп до трактора

 

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

120,0

Забезпечення вивозу ТВП

якості :співвідно-шення поповнення до статутного капіталу,%

1,7

Усього на етап або на програму:

1698,8

 

 

 Начальник УЖКгіБ                                                                                      Максимич С.В.                                                   _________                                   

                                                                                                                                              (П.І.Б.)                                                                       (підпис)

Відповідальний  Виконавець Програми     

 Начальник УЖКГіБ                                                                                     Максимич С.В.                                            ___________

                                                                                                                                      (П.І.Б.)                                                         (підпис)

                                               Секретар міської ради                                                                                                     Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту