РІШЕННЯ № 609 від 20 липня 2017 року Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки Бориславському О.Г.

 

                                                                                                                                 УКРАЇНА                                             

                                                                                                            ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                        Львівської області

                                                                     (ТРИДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 20 липня 2017 р.              № 609

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту відведення земельної ділянки

Бориславському О.Г.      

Розглянувши заяву  Бориславського Ореста Гнатовича, право власності на   житловий будинок по вул. Стебницькій,9А/1, керуючись ст.ст.12, 118,123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                                                                                                         В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Бориславському Оресту Гнатовичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0.0080га по вул.Стебницькій,9А/1 в м.Трускавці для обслуговування  житлового будинку з подальшим наданням у користування на умовах оренди, за рахунок земель міської ради, не наданих у власність та користування, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою ( А.Стародуб).

                                                                                       Міський голова                                                        А.Кульчинський

                                                                                                                             

                                                                                                                                 УКРАЇНА

                                                                                                             ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                        Львівської області

                                                                                                                   М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

                            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                                                                                         

Від   26 липня   2017  року              №  355 – р

Про зупинення дії рішення Трускавецької

міської ради № 609 від 20.07.2017р. “Про надання

дозволу на виготовлення проекту відведення

земельної ділянки Бориславському О.Г.”

 

 

20 липня 2017 року Трускавецькою міською радою прийнято рішення № 609 “Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки Бориславському О.Г.”, яке супе-речить вимогам пункту 3 статті 24 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

У разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

План зонування в місті Трускавці відсутній, його проект на затвердження подавався і небув затверджений, а детальний план забудови цієї земельної ділянки Трускавецькою міською радою не розроблявся.

Також земельна ділянка, яку Бориславський О.Г. має бажання отримати в користування, частково орієнтовно. Площею 4 м.кв. (розмірами 3.5 м на 1.3 м) самовільно зайнята для будівництва житлового будинку), що є порушенням земельного законодавства згідно статті 211 Земельного кодексу України. У відповідності до статті 212:  “самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними.

Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки”.

Прийняте рішення підлягає зупиненню.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 8 частини3 статті 42, п.4 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

  1. Зупинити дію рішення Трускавецької міської ради № 609 від 20 липня 2017 року “Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки Бориславському О.Г.”.
  2. Скликати  позачергову сесію Трускавецької  міської  ради 27 липня 2017р. о 14.00 год. для розгляду питання про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки Бориславському О.Г.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                                                                             Міський  голова                                                            А.Кульчинський                                                                                              

Залишити відповідь

Перейти до вмісту