УКРАЇНА

                                                                                                   ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                             Львівської області

                                                           (ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від  12 жовтня 2017 року                      №  660


Про внесення змін до показників 

бюджету м.Трускавця на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                        В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 22 грудня 2016 року № 378 «Про бюджет м.Трускавця на 2017 рік», а саме:

У пункті 2 внести зміни у бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті згідно з додатком № 5 до цього рішення.

  1. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2017 рік, пов’язані з одержанням субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту населення, внесені  розпорядженням міського голови від 28.09.2017 № 444-р.
  2. Планово-економічному відділу управління розвитку міста виконавчого комітету (М.Заверюха) внести зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік згідно додатку 4 до цього рішення.
  3.     Додатки № 3-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

                                                                              Міський    голова                                                              А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Перейти до вмісту