УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   04 лютого 2016 року                     № 67

 

                 

Про внесення змін до Комплексної  Програми

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р I Ш И Л А:

 

            1.Внести зміни до Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки та затвердити її в новій редакції, згідно з додатком.

            2. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) при формуванні бюджету міста на 2015-2019 роки передбачити кошти на фінансування програми.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О.Карпин) та з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики (І.Стасик).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                         А. Кульчинський

 

 

 

                                   Додаток

                                     до рішення міської ради

                                       № 67 від 04.02.2016р.

Паспорт програми
розвитку фізичної культури і спорту

в м. Трускавці на 2015-2019 роки

                                        

 1. Ініціатор розроблення програми – Трускавецька міська рада
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми —Виконавчий комітет (відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради)
 1. Співрозробники програми – відділ освіти Трускавецької міської ради
 1. Відповідальний виконавець програми-відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської роади
 1. Учасники програми –відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти Трускавецької міської ради, ДЮСК “Спортовець”, Управління житлово-комунального господарства, міські громадські організації
 1. Термін реалізації програми —
 1. 1.Етапи виконання програми

                      (для довгострокових програм) І етап – 2015, ІІ етап — 2016, ІІІ етап – 2017, ІV етап – 2018, V етап – 2019

 

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього: 1939,0 тис. грн

 

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету 1818,0 тис.грн.
 2. 2.Коштів інших джерел (вказати) 121,0 тис. грн.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів

                                                    Кульчинський А.Б.        ______________

                                                             (П.І.Б.)                            (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                   

                                                         Коваль Р. Л.                  ______________

                                                             (П.І.Б.)                            (підпис)

Тел.:


КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

Правові підстави.

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці  на 2015-2019 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України № 1724-VI від 17 листопада 2009р. «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №828-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2015-2019 роки», з метою покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, матеріально-технічного стану спортивних споруд, функціонування колективів фізичної культури, спортивних клубів, організацій.

Мета та основні завдання Програми

            Мета Програми полягає у створенні необхідних соціально-економічних, нормативно-фінансових, правових, організаційно-технічних умов та здійснення заходів для розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Основним завданням програми є:

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також активізації фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед усіх верств населення; 
- забезпечення розвитку культивуючих видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень;
- поліпшення кадрового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення фізкультурно-спортивного руху;

– збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування.

– пропаганда фізичної культури і спорту в засобах масової інформації, в тому числі електронних,  здійснення наочної агітації.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які щороку передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті, а також коштів державного та обласного бюджетів, спонсорів, інвесторів та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству України.

Реалізація Програми здійснюється за наступними напрямками:

– Фізичне виховання в дошкільних закладах, фізкультурно-оздоровча робота в загальноосвітніх закладах міста;

– Фінансова допомога спортивним товариствам та організаціям на розвиток фізичної культури і спорту і утримання матеріально-технічної та спортивної бази;

-Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;
-Спортивна, фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів різних нозологій;
– Розвиток пріоритетних видів спорту, що традиційно мають попит у населення міста та високі результати на змаганнях;

– Утримання та розвиток матеріально-технічної спортивної бази в галузі фізичної культури і спорту міста;

– Фінансове забезпечення напрямків розвитку фізичної культури і спорту;

– Кадрове, медичне, інформаційне та організаційне забезпечення;

– Вдосконалення та розширення міжнародних спортивних зв’язків;

        Пропаганда та агітація.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

        Збільшити загальну чисельність населення кількість громадян, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

        Поліпшити підготовку членів збірних команд міста, збільшити представництво спортсменів міста у складі збірних команд  області, з видів спорту, що культивуються в місті;

        Збільшити кількість площинних споруд за місцем проживання ( в тому числі зі штучним покриттям), спортивних залів для занять фізичною культурою та спортом;

        Покращити матеріально-технічний стан існуючих спортивних споруд;

        Збільшити чисельність школярів, що відвідують спортивні секції;

        Збільшити мережу спортивних клубів  різної форми власності;

        Зменшити кількість дітей, учнівської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

        Створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку.

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту

у м. Трускавці на 2015-2019 роки

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми2015 рік2016 рік2017 рік2018 рік2019 рікУсього витрат на виконання програми
Усього,212,04184244404451939
у тому числі      
міський бюджет192,03963994144171818
кошти небюджетних джерел**20,022,025,026,028,0121,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів                              Кульчинський А. Б.                            ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                  
                     Коваль Р. Л.                               ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                  (підпис)

тел.:

                                                                                                                                                                                                    

ПЕРЕЛІК

заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2015-2019 роки

№ з/пНазва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числіОчікуваний результат

1.

Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)
2015-2019 рокиВідділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради; ДЮСК «Спортовець»; спортивні клуби незалежно від форми власностіМіський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування.

2015 р. – 42,0
2016 р. – 44,0
2017 р. 46,0
2018 р. – 48,0

2019 р. 50,0

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

2.

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

2015-2019 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

відділ освіти міської ради; ДЮСК «Спортовець»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

2015 р. – 120,0
2016 р. -316,0

2017 р. 318,0

2018 р. – 320,0
2019 р. 320,0

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд Львівщини і України.


3.

Матеріально-технічне забезпечення

3.1.Придбання спортивного інвентаря та обладнання, в тому числі для загальноосвітніх навчальних закладів міста та ДЮСК “Спортовець”.

2015-2019 роки

Відділ освіти міської ради; Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

ДЮСК “Спортовець”.

Міський бюджет;обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

2015 р. – 15,0
2016 р. – 18,0
2017 р. 20,0
2018 р. – 22,0
2019 р. 25,0

Покращити якість фізкультурно-оздоровчих послуг; виконуванити навчальні програми з фізичного виховання

Дозволить вирішити забезпечення населення сучасними спортивними спорудами.

3.2.Придбання спортивного інвентаря та обладнання для спортивних     майданчиків

2015-2019 роки

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, Управління житлово-комунального господарства

Міський бюджет;обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування2015 р. – 35,0
2016 р. – 40,0
2017 р. 40,0
2018 р. – 50,0
2019 р. 50,0
4.Кадрове забезпеченняСприяння залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту. Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері фізичної культури і спорту2015-2019 рокиВідділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності.Міський бюджетБез фінансуванняДасть змогу залучити волонтерів для проведення спортивних заходів та акцій; підвищити рівень кваліфікації вчителів фізичного виховання та тренерського складу.
5.Інформаційно-пропагандистське забезпеченняЗабезпечення реалізації заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту, здорового способу життя  через різні форми соціальної та іншої реклами.
Висвітлення проведення спортивних подій, досягнення спортсменів
2015-2019 рокиВідділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності;Міський бюджетБез фінансуванняДасть можливість забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації, рекламних носіях, визначних спортивних подій, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху


  

 

Затверджено

Міський голова

Кульчинський А. Б. _________

«__» __________ 20__ року

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

Повна назва Програми

 

Погоджено

Головакомісіїзпитаньбюджету, фінансів, розвиткукурорту, підприємництва, комунальноївласностіімайнаТрускавецькоїміськоїради

  Карпин О.Р. __________

         «__»__________ 20_ року

 

Погоджено

Голова комісії з питань освіти, культури, туризму, молодіжної політики

Стасик І. С. ___________

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

Ткаченко О.О. ___________

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

міської ради

Федоричак М.М. _________

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

Заверюха М.Р. _________

«__» ________ 20__ року

МП

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької

міської ради

Коваль Р. Л. ____________

«__» __________ 20__ року

МП

                           м. Трускавець
                                 20__ рік


Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

(назва програми)

№ з/пНазва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показникаФінансування Очікуваний результат 
Джерела** Обсяги, тис. грн. 
2015 рік*** 
1.

Завдання 1

Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 48

 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

 
Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.42,0 

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 1800

  

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 38

 

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 2

 
2.

Завдання 2  

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту
Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 25

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;   спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

 

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд Львівщини і України.

 
Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис.грн.

120,0

 

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 125

 

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 110

 

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 15

 
Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, % 2 
3.

Завдання 3

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання спортивного інвентаря та обладнання в тому числі для загальноосвітніх навчальних закладів міста та ДЮСК “Спортовець”.

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

відділ освіти міської ради; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності;

 

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

            

               15,0

Покращити якість фізкультурно-оздоровчих послуг; виконуванити навчальні програми з фізичного виховання 

Продукту

кількість обладнання, шт. 30

 

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 500

 

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт.30

 
Придбання спортивного     інвентаря та обладнання для спортивних майданчиків

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради, Управління житлово-комунального господарства

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

35,0

Дозволить вирішити забезпечення населення сучасними спортивними спорудами.

 

Продукту

кількість обладнання, шт. 1

 

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 35,0

 

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 1

 
2016 рік***
1.

Завдання 1Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 50

 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.44,0

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 1900

 

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 38

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 3

           


2.

Завдання 2  

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту
Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 25

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;   спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

 

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд Львівщини і України.

Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис. грн.

316,0

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 125

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 110

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 17

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, % 3
3.

Завдання 3

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання спортивного інвентаря та обладнання в тому числі для загальноосвітніх навчальних закладів міста та ДЮСК “Спортовець”.

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

відділ освіти міської ради;

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності;

 

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

            

           18,0

Покращити якість фізкультурно-оздоровчих послуг; виконуванити навчальні програми з фізичного виховання

Продукту

кількість обладнання, шт. 36

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 500

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 36

Придбання спортивного     інвентаря та обладнання для спортивних майданчиків

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради, Управління житлово-комунального господарства

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

40,0

Дозволить вирішити забезпечення населення сучасними спортивними спорудами.

Продукту

кількість обладнання, шт. 1

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 40,0

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 1

2017 рік***
1.Завдання 1Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
у тому числі і серед інвалідів
Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 52

 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.46,0

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 2100

 

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 40

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 3


2.

Завдання 2  

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту
Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 30

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;   спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

 

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд Львівщини і України.

Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис.грн.

318,0

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 130

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 120

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 20

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, % 3
3.

Завдання 3

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання спортивного інвентаря та обладнання в тому числі для загальноосвітніх навчальних закладів міста та ДЮСК “Спортовець”.

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

відділ освіти міської ради; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності;

 

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

            

           20,0

Покращити якість фізкультурно-оздоровчих послуг; виконуванити навчальні програми з фізичного виховання

Продукту

кількість обладнання, шт. 38

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 526

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 38

Придбання спортивного     інвентаря та обладнання для спортивних майданчиків

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради, Управління житлово-комунального господарства

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

40,0

Дозволить вирішити забезпечення населення сучасними спортивними спорудами.

Продукту

кількість обладнання, шт. 1

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 40,0

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 1

2018 рік***
1.

Завдання 1Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 54

 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.48,0

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 2150

 

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 40

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 4


2.

Завдання 2  

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту
Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 35

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;   спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

 

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд Львівщини і України.

Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис.грн.

320,0

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 140

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 125

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 25

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, % 4
3.

Завдання 3

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання спортивного інвентаря та обладнання в тому числі для загальноосвітніх навчальних закладів міста та ДЮСК “Спортовець”.

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

відділ освіти міської ради; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності;

 

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

            

           22,0

Покращити якість фізкультурно-оздоровчих послуг; виконуванити навчальні програми з фізичного виховання

Продукту

кількість обладнання, шт.40

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 550

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 40

Придбання спортивного     інвентаря та обладнання для спортивних майданчиків

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради, Управління житлово-комунального господарства

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

50,0

Дозволить вирішити забезпечення населення сучасними спортивними спорудами.

Продукту

кількість обладнання, шт. 1

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 50,0

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 1

2019 рік***
1.

Завдання 1Організація та проведення місцевих  змагань серед різних вікових груп населення,
у тому числі і серед інвалідів

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість міських змагань та заходів з олімпійських видів спорту, од. 56

 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

 

Збільшення чисельності населення у  порівнянні з 2014 роком, що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Обсяг витрат на організацію та проведення міських змагань та заходів, тис.грн.50,0

Продукту

Кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімп. видів спорту, од. 2200

 

Ефективності

Середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. 40

Якості

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, % 5


2.

Завдання 2  

Участь збірних команд та окремих спортсменів міста з числа найбільш підготовлених та перспективних  в  обласних, всеукраїнських змаганнях та інших заходах спортивного призначення.

Забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в спартакіадах, чемпіонатах, першостях, окремих
турнірах, що проводяться управлінням молоді та спорту
Львіської ОДА, спортивними товариствами, федераціями, клубами

Затрат

Кількість обласних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. 40

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради;ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»;   спортивні клуби незалежно від форми власності

              

Міський бюджет

 

 

Участь збірних команд міста та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня, кандидатів до збірних команд Львівщини і України.

Обсяг витрат на забезпечення спортсменів і збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях , тис.грн.

320,0

Продукту

Кількість спортсменів збірних команд міста, які взяли участь в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 150

Ефективності

Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 130

Якості

Кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, од. 27

Динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця в обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту,порівняно з минулим роком, % 5
3.

Завдання 3

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання спортивного інвентаря та обладнання в тому числі для загальноосвітніх навчальних закладів міста та ДЮСК “Спортовець”.

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

відділ освіти міської ради; відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

ДЮСК “Спортовець”; спортивні клуби незалежно від форми власності;

 

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування,

            

           25,0

Покращити якість фізкультурно-оздоровчих послуг; виконуванити навчальні програми з фізичного виховання

Продукту

кількість обладнання, шт. 40

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 625

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 40

Придбання спортивного     інвентаря та обладнання для спортивних майданчиків

Затрат

обсяг видатків на придбання інвентаря та спортивного обладнання, тис. грн.

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради, Управління житлово-комунального господарства

 

Міський бюджет;

обласний бюджет; державний бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

50,0

Дозволить вирішити забезпечення населення сучасними спортивними спорудами.

Продукту

кількість обладнання, шт. 1

Ефективності

Середні витрати за одне обладнання, грн. 50,0

Якості

Кількість придбаного інвентаря протягом року, шт. 1

Усього на етап або на програму:  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи –
головного
розпорядника коштів                Кульчинський А. Б.                                        ______________

                                                                              (П. І. Б.)                                                      (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                   
               Коваль Р. Л.                                       ______________

               (П. І. Б.)                                                (підпис)

 

 

 

 

 

                       Секретар міської ради                                                                                Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту