РІШЕННЯ № 732 від 20 грудня 2017 року Про внесення змін в міську Комплексну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки

                                                                                                                            УКРАЇНА 

                                                                                                           ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                    Львівської області

                                                                           (ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   20 грудня 2017  року                        732

Про внесення змін в міську  Комплексну

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа на 2017-2018 роки

     Керуючись ст.26 Закону України «Місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання   рішення Львівської обласної ради № 113 від 01.03.2016р. «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018 роки» з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, міська рада

                                                                                                                      В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

 1. Внести зміни до  міської   комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки:

           1.1  р. 6 викласти в новій редакції:

«Для розрахунку показників програми були використані такі дані:

 • – 21м² житла на особу + 10м² на сім’ю – середня загальна площа житла, прийнята до розрахунку;
 • – 12001 грн. – середня розрахункова вартість 1 кв. м. житла в населених пунктах (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2017 № 195 «Про прогнозовані середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік»).

      Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець на 2018 рік становить 2181,0 тис. грн  що дозволить  придбати 3 квартири та провести капітальний ремонт в помешканні 68 м² за кошти місцевого та обласного бюджетів.

Очікувані результати:                                                                                                                           

   тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2017

2018

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

 

3421,0

1240,0

 

2181,0

 місцевий бюджет

2053,0

744,0

1309,0

Обласний бюджет та залучені кошти

1368,0

      496,0

872,0

      1.2.  Паспорт міської Комплексної Програми викласти в новій редакції згідно додатку.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна.

                                                                                            Міський голова                                                    А. Кульчинський

 

 

 Додаток 1
до рішення міської ради

№ 732 від 20.12.2017р.

                    ПАСПОРТ

                       МІСЬКОЇ  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ

        забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

         батьківського піклування  та осіб з їх числа  на 20172018 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження Програми:
 3. Розробник Програми: управління житлово-комунального господарства і будівництва. 
 4. Співрозробники Програми: служба у справах дітей Трускавецької міської ради,   центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління комунальної власності, управління містобудування, архітектури та землекористування.
 1. Відповідальні виконавці Програми: управління житлово-комунального господарства і будівництва та управління комунальної власності Трускавецької міської ради.
 2. Учасники (співвиконавці) Програми: служба у справах дітей, управління містобудування, архітектури та землекористування, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління комунальної власності, управління житлово-комунального господарства і будівництва.
 3. Термін реалізації Програми: 2017 – 2018 роки.

                 7.1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2017 рік;  2018 рік;  

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього  3421,0 тис. грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік, у тому числі:

8.1.Коштів місцевого бюджету 2053,0тис. грн..

8.2.Коштів інших джерел (обласний бюджет та залучені кошти) 1368,0 тис. грн.

Керівники установ –
головн
их розпорядників коштів

Міський голова                                                                      А.Б.Кульчинський

 

Начальник управління комунальної

власності та житла                                                                О. Я. Сегер

 

Затверджено

Міський голова

_____________ А. Кульчинський

«__» __________ 20__ року

МІСЬКА  КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2017-2018 роки

Погоджено

Голова питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна Трускавецької міської ради

_______________О. Р. Карпин 

«__»__________ 20_ року

           Погоджено

Голова постійної комісії  з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики Трускавецької міської ради

    ____________І. С. Стасик

«__» __________ 20__ року

Погоджено

       Заступник міського голови

 

_________О. М. Балицький

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового

управління Трускавецької міської ради

_______________ М. М. Федоричак 

«__» ________ 20__ року

МП

 

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

________________М.Р.Заверюха

«__» ________ 20__ року

Керівник установи (розробник програми)   управління житлово-комунального господарства і будівництва

____________С. В. Максимич

«__» __________ 20__ року

МП

м. Трускавець

2017 рік

   Ресурсне забезпечення міської  

Комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування  та осіб з їх числа   на 20172018 роки

 (назва програми)

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017 рік

2018  рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

 

у тому числі

1240,0

2181,0

3421,0

міський бюджет

744,0

1309,0

2053,0

обласний бюджет, залучені кошти

496,0

872,0

1368,0

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

Міський голова                               

                                                                           Кульчинський А.Б.                                           _______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                                    (підпис)

Начальник управління комунальної

власності і майна                                              Сегер О. Я.                                                      _______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                                    (підпис)

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської комплексної  програми*

   забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського піклування  та осіб з їх числа на 20172018 роки

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець

 заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги,

тис. грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

2017 рік***

1.

Завдання 1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості 

Захід 1

придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості 

Затрати,

тис.грн.

Управління комунальної власності і

майна

Місцевий бюджет

Обласний

бюджет

744,0

496,0

Надання 2-х квартир 2 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та 3 особам з їх числа

21 м ² + 10 м ² на сім’ю

9535 грн.

2 / 130 м ²

 

продукту :

квартир/м ²

ефективність:

-середня загальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

Всього :             1240,0 тис.  грн.

2018 рік***

1.

Завдання 1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості та реконструкція (ремонт) житла

Захід 1

придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості 

Затрат,тис. грн.

Управління комунальної власності і

майна

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

1189,0

792,0

Надання 3-х квартир 4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та 1 особі з їх числа

21 м ² + 10 м ² на сім’ю

12001грн.

ефективність:

-середня загальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

 3/165 м ²

 

 

 

 Захід 2

Вжиття додаткових заходів щодо збереження

житла, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям,  позбавлених батьківського піклування, або право на користуванням яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутності:

 – підтримка житла у стані,придатному для проживання;

– здійснення   капітального ремонту

затрат , тис.грн.

Виконавчий комітет

Місцевий

бюджет

обласний

бюджети,

залучені кошти

120,0

 

Створення для дітей даної категорії житлових умов у

відповідності до санітарних вимог, збільшення кількості дітей, житлові умови яких поліпшено

80,0

40 м ²

продукту,

м ²

 

ефективності

Згідно розробленого кошторису

 

 

Всього :

2181,0

 

                                                 Секретар міської ради                                                               Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту