РІШЕННЯ № 816 від 01 березня 2018 року Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2018 рік

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 01 березня 2018 року           № 816

  

Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїздокремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2018 рік

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця залізничним транспортом приміського сполучення, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.12.2009р № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020рр, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити:

1.1. Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році, згідно з додатком 1 до даного рішення.

1.2. Типовий договір про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення, згідно з додатком 2 до даного рішення.

 1. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради здійснювати відшкодування коштів Виробничому структурному підрозділу «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», який здійснює безкоштовні перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця залізничним транспортом приміського сполучення, згідно затвердженого Порядку та укладених договорів, в межах кошторисних призначень.
 2. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків в управління праці та соціального захисту населення за пільгове перевезення пасажирів для надання компенсації покласти на Виробничий структурний підрозділ «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», з яким укладений відповідний договір.
 3. Рішення Трускавецької міської ради № 533 від 25 квітня 2017 року «Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2017 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5.Дане рішення набуває чинності з «01» березня 2018 року.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

                                                                                        Міський голова                                               А.Кульчинський

                    

       Додаток №1

до рішення міської ради

від 01.03.2018р. № 816

ПОРЯДОК

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на залізничному транспорті приміського сполучення

за рахунок коштів міського бюджету

на 2018 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Цей Порядок визначає механізм надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста Трускавця на залізничному транспорті приміського сполучення (далі– компенсаційні виплати) за рахунок та в межах коштів міського бюджету, передбачених на зазначені цілі (далі – Порядок)
 • Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України про Державний бюджет України на 2018 рік, «Про залізничний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 16.12.2009р № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020рр, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 • Перелік категорій пільговиків, за проїзд яких на залізничному транспорті приміського сполучення проводяться компенсаційні виплати за рахунок коштів міського бюджету наведено в Додатку №1 до Порядку в межах чинності зазначених в ньому законодавчих актів.
 • Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків), оформлених для проїзду від станції Трускавець.
 • Відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснюється Виробничому структурному підрозділу «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – Львівська дирекція залізничних перевезень) за пільгові перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення, в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених в міському бюджеті на компенсацію цих послуг (перевезень).
 • Компенсаційні виплати Львівській дирекції залізничних перевезень здійснюються на підставі договору про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення (далі – договір). Договір укладається на відповідний бюджетний рік.
 1. ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
 • Компенсаційні виплати здійснюються на підставі договору укладеного між Львівською дирекцією залізничних перевезень, Трускавецькою міською радою та Управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради. Для укладення Договору Львівська дирекція залізничних перевезень подає наступний пакет документів:
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських

перевезень.

 • Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету Львівська дирекція залізничних перевезень щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, надає до Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради:
 • Розрахунок втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці за формою згідно Додатку №2 до Порядку;

2.2.2. Зведену відомість по типах квитків за минулий місяць за формою згідно Додатку №3 до Порядку;

2.2.3. Облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян м.Трускавця, витрати на перевезення яких відшкодовуються з міського бюджету по м. Трускавець за минулий місяць, за формою, передбаченою Порядком розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р № 1359.

 • Керівники Львівської дирекції залізничних перевезень несуть персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків.
 • Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться Львівською дирекцією залізничних перевезень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».
 • На підставі наданих відповідно до пунктів 2.2. документів Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради та Львівська дирекція залізничних перевезень складають акти звіряння розрахунків.
 • У разі неподання або невчасного подання Львівською дирекцією залізничних перевезень в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради документів для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян м.Трускавця, відшкодування проводиться в наступному місяці.
 • Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради приймає до відшкодування суми вартості послуг, наданих з пільгового перевезення у поточному році, в межах річного обсягу коштів, передбачених у Договорі на відповідні цілі.
 • У разі скорочення (збільшення) обсягу затверджених в міському бюджеті асигнувань на компенсаційні виплати, Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради вживає заходи щодо приведення договірних зобов’язань з Львівською дирекцією залізничних перевезень та обсягів бюджетних зобов’язань у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань.
 • Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, повного закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних пасажирських перевезень або повного використання бюджетних асигнувань передбачених в міському бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.
 • Цей Порядок діє до його відміни або до затвердження центральними органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, який буде регламентувати відносини у цій сфері.

                                                                                       Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

 

ДОДАТОК №1

до Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

 

Перелік категорій пільговиків,

за проїзд яких проводяться компенсаційні виплати

за рахунок коштів міського бюджету

№ П/П

ПЕРЕЛІК КАТЕГОРІЙ

 

1.

–   учасники бойових дій

–   інваліди війни

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII

2.

–   ветерани військової служби

–   ветерани органів внутрішніх справ

–   ветерани податкової міліції

–   ветерани служби цивільного захисту

–   ветерани державної пожежної охорони

–   ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;

–       ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

–       інші особи на яких поширюються дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», і які зазначені в пункті 5 статті 102 Бюджетного кодексу України

 

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветераніворганів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР

3.

– реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на

Україні» від 17.04.1991 року № 962-XII

4.

–                        громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (стаття 20)

–                         учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (стаття 21)

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-XII

5.

–       інваліди І та ІІ груп (крім інвалідів війни)

–       діти-інваліди до 18 років

–       особи, які супроводжують інвалідів перщої групи або дітей інвалідів (не більше одного супроводжуючого) (стаття 38-1)

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875-XII

6.

–       діти з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III

7.

–       діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах та інтернатних закладах

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №266 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

8.

–       пенсіонери за віком

Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»   від 17.05.1993 року № 354

 

 

 

ДОДАТОК №2

до Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

Розрахунок втрат доходів

від пільгових перевезень пасажирів

в залізничному транспорті приміського сполучення

у _______ місяці

Категорія

Один. виміру

Звітний

З початку року

місяць

пільговиків

Чол.

1.

. . . . . .

Серед.тариф

Сума, грн.

Чол.

2.

. . . . . .

Серед.тариф

Сума, грн.

Чол.

Всього в приміському

Серед.тариф

сполученні

Сума, грн.

Начальник виробничого підрозділу

Львівська дирекція залізничних перевезень                                             _________

Головний бухгалтер                                                                                           _________

ДОДАТОК №3

до Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

Зведена відомість по типах квитків

Тип квитка

К-сть

К-сть поїздок

Сплачено

Недоотримання

документів

(грн.)

(грн.)

Разом

Начальник виробничого підрозділу

Львівська дирекція залізничних перевезень

_________

Головний бухгалтер

_________

                                   Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

Додаток №2

                                                     до рішення міської ради

від 01.03.2018р. № 816

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

про виплату компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

залізничним транспортом приміського сполучення

в м. Трускавці за рахунок коштів міського бюджету на 2018 рік

 

м. Трускавець                                                                        «____» __________ 2018 р.

Трускавецька міська рада, в особі міського голови __________________, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі Замовник, Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради – головний розпорядник коштів на пільгове перевезення окремих категорій громадян, що не є платником податку на прибуток, в особі _______, яка діє на підставі Положення про Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, надалі Платник, та Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», надалі Перевізник, в особі начальника виробничого підрозділу Львівська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» _____________________, який діє на підставі ______________, разом надалі Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення, надалі Договір, про наступне.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • Договір регламентує взаємовідносини Сторін щодо організації пільгового проїзду у приміському сполученні окремих категорій громадян, які визначені законодавством України, та відшкодування Платником втрат Перевізнику за перевезення окремих категорій громадян м. Трускавця (надалі Пільгові категорії громадян) в залізничному транспорті приміського сполучення у 2018 році за рахунок коштів міського бюджету.
 • При здійсненні відшкодування втрат за перевезення пільгових категорій громадян Сторони керуються Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
  1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
 • Сторони виконують взаємні обов’язки з метою забезпечення задоволення потреб населення м. Трускавця у перевезеннях окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення.
 • Права Замовника:
  • Здійснювати перевірку дотримання умов Договору.
 • Обов’язки Замовника:
  • Передбачати у своєму бюджеті кошти, які будуть спрямовані на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян м.Трускавця залізничним транспортом приміського сполучення.
  • Сприяти Перевізникові у проведенні державної та соціальної політики на залізничному транспорті.
 • Права Перевізника:
  • Перевізник має право на компенсацію за пільгові перевезення окремих категорій громадян м.Трускавця.
 • Обов’язки Перевізника:

2.5.1.Перевізник зобов’язується здійснювати пільгові перевезення передбачених чинним законодавством України категорій громадян, які зазначені в Додатку 1 до Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян м.Трускавця на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році.

2.5.2. Інформувати населення про порядок і умови надання послуг по пільговому проїзду окремих категорій громадян, дотримуватись встановленого руху поїздів.

2.5.3. Перевізник несе персональну відповідальність за своєчасність подання документів, передбачених Порядком здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році, в т.ч. розрахунку втрат від перевезень пільгових категорій громадян м.Трускавця, за достовірність інформації про пільговиків, включених у розрахунок та фактичну кількість перевезених пільговиків залізничним транспортом приміського сполучення з понесеними сумами витрат, які є підставою для перерахування коштів.

 • Права Платника:
  • Платник має право перевірити дані, вказані Перевізником у звітах.
 • Обов’язки Платника:
  • Платник в межах суми бюджетних асигнувань зобов’язується сплатити Перевізнику компенсацію у розмірі____________ тис. грн. до 31 грудня 2018 року за пільговий проїзд окремих категорій громадян м.Трускавця на підставі наданих Перевізником документів, передбачених цим Договором та Порядком здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • Для проїзду залізничним транспортом пільгові категорії громадян будуть купувати квитки на умовах, передбачених відповідними нормативно – правовими актами України.
 • Перевізник подає щомісячно (крім грудня) до 15 числа наступного за звітним:
 • розрахунок втрат доходів від пільгових перевезень пасажирів в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці;
 • зведену відомість по типах квитків за минулий місяць;
 • облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян м.Трускавця, витрати на перевезення яких відшкодовуються з міського бюджету по м. Трускавець за минулий місяць, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р № 1359.
 • На підставі наданих Перевізником звітів та підписаних актів звіряння розрахунків Платник перераховує Перевізнику суму відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян в межах кошторисних призначень.
 • У разі неподання або невчасного подання Перевізником Платнику документів для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян, відшкодування проводиться в наступному місяці.
 • Розрахунки за грудень місяць поточного року Перевізник надає Платнику не пізніше 25 грудня поточного року.
 • При повному відшкодуванні Платником компенсації за проїзд окремих пільгових категорій громадян Договір вважається виконаним.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.
 • Під обставинами непереборної сили розуміють обставини, які виникли після підписання Договору, внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибух, війну, військові дії, прийняття органами влади та управління відповідних актів, які не дають можливості в подальшому виконувати умови цього Договору. Строк виконання зобов’язань призупиняється на строк дії таких обставин.

5.3. Достатнім доказом наявності та терміну дії обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

5.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Сторін від виконання своїх обов’язків.

 1. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
 • Усі спори та розбіжності, що виникають в ході виконання Сторонами своїх зобов’язань вирішуються шляхом переговорів та (або) у претензійному порядку.
 • У разі недосягнення згоди, всі спори та розбіжності, передаються на розгляд суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 • Даний Договір набирає чинності з 01 ____20__ року і діє в частині надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян м.Трускавця до 31 грудня 20__ року, а в частині здійснення компенсаційних виплат – до їх погашення.
 • Умови цього Договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових письмових угод, які є його невід’ємною частиною.
 • Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, яке регулює зобов’язання Сторін договору.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 • Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
 • Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 • Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
 • Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
 • Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                                                                                   ПЕРЕВІЗНИК

ЗАМОВНИК

Міський голова

___________

____________

     м.п.

                             ПЛАТНИК

Начальник                                                                 Начальник

                         ______________                                                    _______________

______________                                                     _______________

м.п.                                                                              м.п.

                                                                                    Секретар ради                                                                Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *