РІШЕННЯ № 832 від 01 березня 2018 року Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від 01   березня 2018 року                    832

        

Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна

режимно-експлуатаційна станція» на 2018 рік

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України з метою фінансової підтримки  підприємств комунальної форми власності та покращення його матеріальної бази, міська рада

                                                                                                      В И Р І Ш И Л А :

            1.Затвердити міську цільову Програму з підтримки комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018р. в сумі 135500,00 гривень згідно додатку.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна(О.Карпин).

                                                                         Міський голова                                                А.Кульчинський       

     

                                                                                                                        Додаток

                                                                                                             до рішення міської ради

                                                                                                            № 832 від 01.03.2018р.

 

 

 

 

 

Міська цільова   Програма

з підтримки комунального   підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна

режимно-експлуатаційна станція»

           на 2018 рік

 

 

 

 

 

                                                                                          м.Трускавець

    

 

 1. Обгрунтування потреби програми

 

       Програма підтримки комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

       Комунальне підприємство «­­­ Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» засноване на комунальній власності територіальної громади міста Трускавця, засновником Підприємства є Трускавецька міська рада.

   У своїй діяльності Підприємство підпорядковується Управлінню комунальної власності Трускавецької міської ради.

     Підприємство створене з метою забезпечення правового режиму використання земель оздоровчого, рекреаційного призначення, ефективного комплексного розвитку, використання, збереження унікальних природніх лікувальних ресурсів курорту Трускавець – родовищ мінеральних вод для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення наукової . виробничої та іншої господарської діяльності.

     Основним напрямком роботи комунального підприємства є:

 • Гідрогеологічні, гідрохімічні, бактеріологічні, мікробіологічні, фізико-хімічні, фізіологічні спостереження за станом родовищ мінеральних вод
 • Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ мінеральних вод, озокериту та розсолів
 • Контроль за використанням гідромінеральних ресурсів

      Програма підтримки КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018рік є організаційно-економічним документом, який спрямований на підтримку функціонування Підприємства. Без належної фінансової підтримки неможливе ефективне функціонування Підприємства. Саме на вирішення цих проблем та вищезазначених завдань і спрямована ця Програма.

                                                    

                                          2.Мета Програми

                  Метою Програми є покращення умов праці та стабільної роботи комунального підприємства КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція», зміцнення його фінансових та організаційних основ, а саме:

 • сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг .
 1. Відповідальність за виконання Програми

               Виконавцем Програми є КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція ».

 1. 4. Перелік завдань, заходів і очікувані результати

виконання Програми

   а)Перелік завдань і заходів для виконання програми підтримки КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018 рік:

 • контроль за ефективним та якісним використанням мінеральних джерел
 • сприяння в проведенні досліджень в розробці нових родовищ мінеральних джерел
 • контроль за експлуатацією родовищ мінеральних вод, озокериту та розсолів
 • контроль за проведенням досліджень в розробці родовищ мінеральних вод, озокериту та розсолів
 • матеріальне стимулювання працівників КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція ».

б) очікувані результати.

У результаті реалізації Програми очікується:

 • ефективне та якісне використання мінеральних джерел
 • проведення досліджень в розробці нових родовищ мінеральних джерел
 • експлуатація родовищ мінеральних вод, озокериту та розсолів
 • проведення досліджень в розробці родовищ мінеральних вод, озокериту та розсолів
 • підготовка нормативно правових актів та документів щодо отримання дозволів на користування мінеральними джерелами

           Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-фінансових спроможностей міської гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування, термінів виконання завдань, заходів:

№п/п

Назва заходу

Обсяг фінансування, грн..

2018р.

Джерело фінансування

1

Матеріальне стимулювання працівників КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно –       експлуатаційна станція ».

113000,00

Міський бюджет

2

Оплата оренди та комунальних послуг

6500,00

Міський бюджет

3.

Оплата канцелярських товарів

2000,00

Міський бюджет

4.

Оплата за відрядження

2000,00

Міський бюджет

5.

Оплата інших видатків

12000,00

Міський бюджет

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

                 Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція »; за цільовим та ефективним використанням коштів головний розпорядник – управління комунальної власності Трускавецької міської ради.

                 Щоквартально до 25 числа наступного місяця після звітного періоду подається звіт до фінансового управління Трускавецької міської ради.

                                                                                                                 

Паспорт
міської (бюджетної) цільової програми

Програма з підтримки

комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018р.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   Управління комунальної власності

                                                   Трускавецької     міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми     Управління комунальної власності Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ __ КП “ Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція “
 1. Відповідальний виконавець програми КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція»
 1. Учасники програми__Управління комунальної власності Трускавецької міської ради та КП «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція»
 1. Термін реалізації програми                     2018р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього ______________________________135,50тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету _______________________ __135,50тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –                                 
головного розпорядника

коштів                       

Начальник УКВ                               Сегер О.Я.           ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УКВ                             Сегер О.Я. ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

 

 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Програма розвитку КП “ Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція ” за рахунок коштів-внесків у статутний фонд підприємства

                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

135,50

135,50

у тому числі

міський бюджет

135,50

135,50

кошти небюджетних джерел**

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                     _____________________________       ______________

 

Начальник УКВ                          Сегер О.Я.                   ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УКВ                           Сегер О.Я.                ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма з підтримки комунального підприємства «Трускавецька міська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» на 2018р.

(назва програми)

№ з/п

Назва програми

Перелік заходів завдання

 

Результативні показники

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

 

 

2018рік***

 

 

 

 

1.

Підтримка діяльності міської гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції.

Завдання

Забезпечення фінансової підтримки міської гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції.

Показники затрат:

Сума витрат на забезпечення фінансової підтримки, тис.грн.

Управління

Комунальної власності

Місцевий

бюджет

135,50

Кількість поданих документів та прийнятих нормативно-правових актів

Показники продукту:

Кількість підготовлених і поданих документів та нормативно-правових актів, шт.

Управління

Комунальної власності

10

Показники затрат:

Сума видатків на одиницю підготовлених та поданих документів та нормативно-правових актів, тис.грн.

Управління

Комунальної власності

13,55

Всього:

135,50

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Начальник УКВ                         Сегер О.Я.   ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УКВ                           Сегер О.Я.  ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

                                               Секретар міської ради                                                                                      Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту