УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СЬОМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 11 лютого 2016 року                     № 93

Про внесення змін до показників                                                                                       бюджету м.Трускавця на 2016 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,враховуючи звернення відділу культури міської ради, висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 30 грудня 2015 року № 59 «Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік», а саме:

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2016 рік на 110,0 тис.грн, у тому числі видатків спеціального фонду бюджету розвитку.

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 110,0 тис.грн згідно з додатком 4 і викласти його в наступній редакції:

« – дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця у сумі 5 807,0 тис.грн джерелом покриття якого визначити збільшення залишку коштів бюджету м.Трускавця на початок 2016 року, у тому числі бюджету розвитку на 110,0 тис.грн, і надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5697,0 тис.грн»;

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 110,0тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

3. Додатки № 2-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

 

Міський   голова                                                     А.Кульчинський

 

 

 

 

 

додатки  до рішення№ 93 від 11 лютого 2016 року

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту