УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 03 березня 2016 року                       № 95                                                                       

Про внесення змін до показників                                                                                       бюджету м.Трускавця на 2016 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 30 грудня 2015 року № 59 «Про бюджет м.Трускавця на 2016 рік», а саме:

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2016 рік на 2406,69тис.грн, у тому числі видатків загального фонду на 1300,29тис.грн та видатків спеціального фонду – 1106,4тис.грн, в т.ч. бюджету розвитку.

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2016 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

Абзац третій пункту 1 доповнити реченням такого змісту;

« – дефіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2016 рік у сумі 1300,29тис.грн, джерелом покриття якого установити збільшення залишку коштів бюджету м.Трускавця на початок 2016 року в сумі 2256,69тис.грн, передавши при цьому кошти із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 956,4тис.грн (додаток 4).

В абзаці четвертому пункту 1, доповненому рішеннями міської ради від 4.02.2016 № 77 та від 11.02.2016 № 93 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2016 рік» збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 1106,4тис.грн, джерелом покриття якого визначити збільшення залишку коштів бюджету м.Трускавця на початок 2016 року, у тому числі бюджету розвитку на 150,0тис.грн, і надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 956,4тис.грн (додаток 4);

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 850,186 тис.грн., згідно з додатком № 6 до цього рішення.

3. Додатки № 2-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

 

Міський   голова                                                  А.Кульчинський

 

 

додатки до рішення № 95 від 03 березня 2016 року

Залишити відповідь