РІШЕННЯ № 977 від 26 липня 2018 року Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Трускавці.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 • Р І Ш Е Н Н Я

від   26 липня 2018 року               № 977

Про затвердження Правил утримання і поводження з тваринами у м. Трускавці.

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 9 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, з метою врегулювання утримання тварин у місті Трускавці, міська рада

                                                                                                               В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Правила утримання і поводження з тваринами у м. Трускавці у новій редакції згідно з додатком.
 2. Рішення Трускавецької міської ради № 419 від 29 листопада 2012 року “Про затвердження правил утримання тварин у м. Трускавці” визнати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій.

                                                                    Міський голова                                                                   А.Кульчинський

                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                                                                      № 977 від 26.07.2018р.

ПРАВИЛА
утримання і поводження з тваринами у м.  Т
рускавці.

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання і поводження з тваринами у м. Трускавці (надалі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб у м. Трускавці (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

            Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.3. Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Законів України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про захист населення від інфекційних хвороб“ та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.
1.4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
            тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
дикі тварини – тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, що перебувають у неволі чи напіввільних умовах;
домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних даних популяції, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;
сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;
            безпритульні тварини – домашні тварини, що знаходяться без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
            евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
            біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

            притулки для тварин – неприбуткові установи спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

            реєстрація (обов’язкова реєстрація) – система обліку тварин, яку здійснює орган, уповноваженийТрускавецькою міською радою, способом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази тварин у м. Трускавці;

            соціальний опікун – людина, яка опікується безпритульною твариною (тваринами): котами або собаками;

            реєстрація (облік) домашніх та диких тварин – присвоєння кожній тварині індивідуального номера, внесення даних про тварину в електрону базу, видача власнику тварини індивідуального жетону або довідки з реєстраційним номером;

            транспондер – це засіб для ідентифікації тварин стандарту ISO 11784 (технологія FDX-B), який знаходиться в біосумісній оболонці, містить унікальний ідентифікаційний код, що відповідає розділу 2 Порядку і може зчитуватися скануючими пристроями стандарту ISO 11785.

 1. Загальні вимоги до утримання і поводження з тваринами у м.Трускавці

2.1. Утримання і поводження з тваринами у м. Трускавці ґрунтується на таких принципах:
2.1.1. Забезпечення дружнього співіснування людей і тварин та дотримання безпеки при поводженні з тваринами.

2.1.2. Дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами.

2.1.3. Забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

2.1.4. Жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині.

2.1.5. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження“.
2.1.6. Заборона жорстоких методів умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи.

2.1.7. Відповідальність згідно з чинним законодавством України за порушення цих Правил, жорстоке поводження з тваринами.

2.2. При утриманні домашніх тварин забороняється:

2.2.1. Спричинення домашнім тваринам болю і страждань,окрім випадків, коли життю та здоров’ю людей і тварин загрожує безпосередня небезпека.

2.2.2. Організація, проведення і пропаганда собачих боїв, інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин.

2.2.3. Використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин.

2.2.4. Нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природним потребам у їжі, воді, сні, рухах, контактах з собі подібними, у природній активності та іншим потребам. Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.

2.4. При неможливості подальшого утримання домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана у притулок для бездомних тварин.

2.5. Особа, яка утримує тварину, зобов’язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов’язаний попереджати можливість її захворювань способом періодичних оглядів і вакцинацій, а у разі захворювання зобов’язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою.

            У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов’язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
2.6. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин.

2.7. Евтаназія домашніх тварин допускається тільки за висновками ветеринарних спеціалістів щодо порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають змінам, щодо наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення страждань тварини, або під час відлову, при порозі зараження громадян, а також в інших випадках для запобігання спричиненню шкоди життю, здоров’ю та майну громадян, окрім випадків використовування тварини з метою припинення злочинних посягань громадян.

            За висновками ветеринарних спеціалістів умертвіння допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть.
            Забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.

2.8. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами,
заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

 1. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

3.1 Право власності на тварину підтверджується наявним на тварині номерним жетоном та транспондером (чіпом), введенним в тіло тварини і внесеннямінформації в електрону реєстраційну базудомашніх тварин  м. Трускавця.

3.2. Ветеринарний паспорт не є підтвердженням права власності.

3.3. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.4. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.
3.5. Продавець тварини зобов’язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров’я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.6. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

 1. Реєстрація домашніх та диких тварин.

4.1. У м. Трускавці діє обов’язкова реєстрація собак, що утримуються фізичними або юридичними особами на території міста, та добровільна реєстрація котів, що проводиться за бажанням власника.

4.2. Реєстрація собак та котів передбачає видачу власнику домашньої тварини жетону з індивідуальним номером та введення в тіло тварини транспондера (чіпа) та внесення цього номеру в електрону реєстраційну базу.

4.3. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, які належать фізичним особам, юридичним особам, громадським формуванням та / або ними утримуються чи утримуються в домашніх умовах на території міста Трускавця, які досягли тримісячного віку.

4.4. Реєстрація домашніх собак і котів проводиться з метою: 

4.4.1. Єдиного обліку цих тварин у місті, у тому числі для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам. 

4.4.2. Контролю за чисельністю безпритульних тварин.

4.4.3. Здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог.

4.4.4. Забезпечення епізоотичного благополуччя. 

4.4.5. Вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів у м. Трускавці.

4.5. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону. 

4.6. Реєстрацію (перереєстрацію) та облік тварин здійснюють КП “Парк “Курортний”, установи ветеринарної медицини, інші установи та організації, уповноваженіКП “Парк “Курортний“. Реєстрація (перереєстрація) тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника. 

4.7. Особа, яка придбала та утримує тварину, зобов’язана зареєструвати її протягом 10 діб з моменту придбання.

4.8. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами м. Трускавця, але перебувають на території м. Трускавця з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

4.9. У разі втрати номерного індивідуального реєстраційного знаку тварини (жетона), зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини. 
            Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими. 
4.10. Носіння ідентифікаційного жетону за межами місця постійного утримання тварини є обов’язковим. Перебування тварини без жетону на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, дворах, у громадському транспорті та інших публічних місцях є порушенням правил реєстрації. Така тварина вважається незареєстрованою.

4.11. Сплата вартості послуг з реєстрації та перереєстрації тварини здійснюється безпосередньо під час проведення реєстрації відповідно до встановлених уповноваженою установою тарифів.

4.12. При здійснення реєстрації або перереєстрації тварини, її присутність є обов’язковою, а власник цієї тварини повинен мати при собі паспорт та документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень).

4.13. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (паспортні дані, в т.ч. ПІБ, дата народження, а також адреса та телефон власника), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних домашніх тварин м. Трускавця. Ця інформація є конфіденційною та може бути надана третім особам лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

4.14. КП “Парк «Курортний» або інша уповноважена установа, зобов’язані у 15-денний термін з моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, а також ознайомити з Правилами утримання домашніх собак та котів у м.Трускавці. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

4.15. Процедура та порядок реєстрації встановлюється КП “Парк «Курортний».

 1. Утримання і поводження з домашніми тваринами

5.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

5.1.1. Фізичним особам у квартирах та приватних будинках за умови згоди всіх мешканців. 

5.1.2. Фізичним особам у квартирах та приватних будинках, де проживає кілька сімей – лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. Не дозволяється утримувати власних тварин у місцях загального користування.

5.1.3. Юридичним особам в приміщеннях за умови згоди усіх працівників, що працюють у приміщенні;

5.1.4. Підприємствам, організаціям, установам утримання собак, котів і хижих тварин допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою та КП «Парк «Курортний».

5.1.5. У “зоокутках” дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів. Утримання домашніх тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами та належних умов, відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

5.1.6. У вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї.

5.1.7. Юридичним особам для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або у розплідниках.

5.2. Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:

5.2.1. Оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення.
5.2.2. Муштри на навчально-дресирувальних майданчиках.

5.2.3. Проведення виставок (на спеціальних рингах).

5.3. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з’являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

5.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити:

5.4.1. Наявність на тварині ошийника, повідка, ідентифікаційного жетону, обов’язкового намордника для собак відповідно до переліку порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, наведеному у додатку до цих Правил, та повідка.

5.4.2. Безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною.

5.4.3. Безпеку супроводжуваної домашньої тварини.

5.4.4. Безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

5.5. У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику (для порід собак, перелічених у додатку до цих Правил), а маленькі собаки – у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.
5.6. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки, зобов’язана взяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

5.7. Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов’язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під’їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів, газонів.

5.8.Власники тварин повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод зменшення чисельності тварин.                                                                                             

 5.9. Особи, які утримують домашніх тварин, і не є мешканцями м. Трускавця, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу та лептоспірозу.

5.10. Особі, яка утримує домашню тварину, дозволяється:                                

5.10.1. Виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на повідку, у наморднику (для порід собак, перелічених у додатку до цих Правил) з прикріпленим до нашийника ідентифікуючим жетоном і страховим полісом (для порід собак, перелічених у додатку до цих Правил). Особа, яка супроводжує собаку несе відповідальність за нанесення шкоди її собакою оточуючим людям або тваринам. У разі необхідності власник зобов’язаний застосовувати засоби безпеки.                                                                                                       

  5.10.2. Перевозити домашніх тварин з додержанням правил, діючих на певному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки оточуючих.                                         

  5.11. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов’язана:                         

  5.11.1. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

5.11.2. Забезпечувати домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечувати їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води.                                                                                                    

5.11.3. Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо).                                                       5.11.4. Проводити обов’язкову щорічну вакцинацію від сказу та лептоспірозу, що має бути відображено у вигляді відмітки у ветеринарному паспорті.                             

  5.11.5. Зареєструвати тварину згідно з вимогами розділу 4 цих Правил.                           

  5.11.6. Мати на тварину ветеринарні паспорти.                                                               

  5.11.7. На вимогу КП «Парк «Курортний»чи ветеринарної служби доставляти собак, котів та інших тварин у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу, лептоспірозу і лікувально-профілактичних обробок.                                                                            

    5.11.8. Негайно повідомляти ветеринарну установу про захворювання собаки, кота та інших тварин сказом чи лептоспірозом.

5.11.9. Негайно повідомляти заклади охорони здоров’я, ветеринарної служби та КП «Парк «Курортний»про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської або домашньої тварини, або доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування.

5.11.10. Тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях; прибирати у всіх випадках екскременти тварин.

5.11.11. Здавати домашніх тварин до притулків у разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин.

5.11.12. Забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючим жетоном.

5.11.13. Сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги за утримання собак і котів у встановлених розмірах.

5.11.14. Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, сприяти проведенню біостерилізації тварини при відсутності племінної цінності.

5.11.15. Відшкодовувати громадянам матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.12. Особам, які утримують домашню тварину, забороняється:

5.12.1. Утримувати, передавати іншим особам у формі продажу, зміни або дарування незареєстрованих собак, котів.

5.12.2. Продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях.

5.12.3. Утримувати домашніх собак, котів та інших домашніх тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо).

5.12.4. Розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю.

5.12.5. Заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, установи охорони здоров’я, культури, на територію дитячих майданчиків тощо, а також об’єкти громадського харчування, адміністрація яких не дозволяє присутності тварин.

5.12.6 Супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.12.7. Вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без наявності ідентифікаційного жетону, коротких повідків та засобів прибирання екскрементів.

5.11.8. Купувати, продавати, показувати на виставках і виводах, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу та лептоспірозу, яка проведена не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до вивозу (виводу).

5.11.9. Викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях.

5.11.10. Жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх.

5.11.11. Відпускати собак на самовигул.

5.11.12. Вирощувати та використовувати собак і котів для отримання м’яса, жиру, шкіри та кісток.

 1. Регулювання чисельності безпритульних тварин

6.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Трускавці проводиться методами біостерилізації або розміщенням у притулки для безпритульних тварин. 
            Біостерилізація безпритульних тварин у м. Трускавці проводиться на базі КП «Парк «Курортний».
            Біостерилізація безпритульних тварин у м. Трускавці може проводитися із залученням ветеринарних установ м.Трускавця відповідно до міської програми регулювання чисельності тварин. 
6.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

6.3. Категорично забороняється вчинення дій, що призводять до отруєння безпритульних тварин, до їх загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, курареподібних препаратів, перегріву тощо. Винні у вчинені таких дій щодо домашніх та безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності.
6.4. Відлов безпритульних тварин проводиться лише працівниками КП «Парк «Курортний» або уповноваженими особами.

6.5. Відловлені безпритульні тварини в обов’язковому порядку проходять стерилізацію, дегельмінтизацію, комплексну вакцинацію проти сказу та лептоспірозу, кліпсуються вушною номерною кліпсою, чіпуються внутрішнім електронним транспондером та вносяться в реєстраційну електрону базу.

6.6. Відловлені тварини повертаються власникам за умови пред’явлення ідентифікаційного жетону, ветеринарного паспорта, оплати на рахунок КП «Парк «Курортний» вартості витрат за відлов, утримання, стерилізацію, вакцинацію, дегельмінтизацію, чіпування, лікування та інші процедури, якщо такі проводилися.

6.7. Після завершення терміну перебування в стерилізаційному пункті, незатребувані тварини можуть передаватися у притулки, у власність іншим громадянам або повертатися на вулиці Трускавця. Повернення тварин можливе після завершення всіх процедур, передбачених пунктом 6.5 цих Правил. КП «Парк «Курортний» чи уповноважені на те особи мають право перевірити умови утримання переданих у власність тварин та, у разі неналежного їх утримання, вилучити тварину.

Забороняється піддавати евтаназії незатребуваних тварин, окрім випадків показань.
6.8. Дозволяється утримувати безпритульних тварин у місцях загального користування за умов обліку в КП «Парк «Курортний»дотримання санітарно-епідеміологічних норм, згоди всіх власників приміщень та територій.

6.9. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, парках, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

            Вилов безпритульних домашніх тварин окремими не уповноваженими громадянами та організаціями забороняється, окрім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.
            Вилов собак, котів та інших тварин за можливістю проводиться при відсутності сторонніх осіб.

6.10. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:
6.10.1. Привласнювати собі відловлених тварин.

6.10.2. Продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям.
6.10.3. Забирати тварин з квартир і з територій приватної власності без відповідного рішення суду.
6.10.4. Знімати домашніх тварин з прив’язі, якщо вони знаходяться на прив’язі менш ніж 5 годин.
6.10.5. Використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров’ю безпритульним домашнім тваринам.

6.11. Контроль за проведенням відлову та ставленням до безпритульних тварин під час транспортування здійснюють працівники КП «Парк «Курортний» , ветеринарних служб, члени громадських організацій статутною метою яких є захист тварин, зареєстровані соціальні опікуни та волонтери.

 1. Соціальний опікун

7.1. Задля ефективного вирішення питання регулювання чисельності безпритульних тварин та дружнього співіснування людей та тварин на території м. Трускавця здійснюють діяльність соціальні опікуни.

7.2. Соціальні опікуни опікуються безпритульною твариною (тваринами): котами, собаками на певній території.

7.3. Соціальним опікуном може вважатися людина, яка зареєстрована у базі даних соціальних опікунів КП «Парк «Курортний» та уклала з КП «Парк «Курортний» відповідну угоду, затверджену дирекцією КП «Парк «Курортний».

7.4 Соціальний опікун зобов’язаний дотримувати пунктів угоди, укладеної з КП «Парк «Курортний» та вимог цих Правил.

 1. Особливості утримання диких тварин у неволі та сільськогосподарських тварин і птиці

8.1. Утримання великих диких тварин допускається лише у спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк тощо).

            Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
            Утримання крупних диких тварин у квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється.

            Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

            Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми у неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

8.2. Власники диких і сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.

8.3. Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити цих тварин за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

8.4. Власники диких тварин згідно з розділом 4 цих Правил зобов’язані зареєструвати тварин в електронній базі ідентифікації. 

            Порядок реєстрації диких тварин регулює КП «Парк «Курортний».
8.5. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов’язані:

8.5.1. Зареєструвати продуктивних тварин в агенції з ідентифікації тварин.

8.5.2. Утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території.

8.5.3. Систематично проводити заходи боротьби з комахами та гризунами.

8.5.4. Негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання, або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці.

8.5.5. Виконувати всі рекомендації ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці.

8.5.6. У будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою.

8.5.7. Ввозити на територію м. Трускавця сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва.

8.5.8. Проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветеринарним лікарем та оформлення ветеринарної довідки встановленого зразка.

8.5.9. Забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитись подвірно з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою.

8.5.10. Всі трупи хворих сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації у спецпідприємствах.

 1. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

9.1. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності дозволу на таку діяльність, який видається Дрогобицьким міським державним управлінням ветеринарної медицини.

9.2. Власники тварин, що використовуються у видовищних цілях, згідно з розділом 4 цих Правил зобов’язані зареєструвати тварин в електронній базі ідентифікації КП «Парк «Курортний», або підтвердити наявність чіпу в них.

Порядок реєстрації тварин регулює КП «Парк «Курортний».
9.3. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, встановлених для утримання тварин, а також заходів безпеки оточуючих.

9.4. Створення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, який видається КП «Парк «Курортний».
9.5. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

9.6. Забороняється використання диких та домашніх тварин:

9.6.1. У фотозйомках з комерційною метою на вулицях м. Трускавця.
9.6.2. Для збору коштів у будь якій формі на вулицях м. Трускавця. 
9.6.3. У кориді, створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води.

9.7. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

 1. Притулки для тварин

10.1. Для утримання безпритульних тварин можут створюватися притулки.
Притулки для тварин можуть створюватися виконавчим органом Трускавецької міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями, юридичними та фізичними особами.
Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших, незаборонених законодавством джерел фінансування.
У міському бюджеті м. Трускавцяможут передбачатися кошти на створення та утримання муніципального притулку для тварин, згідно діючих програм або розроблених механізмів.

10.2. Муніципальний притулок для тварин обладнується для утримання безпритульних тварин і надання ветеринарної допомоги у межах, необхідних для знаходження тварин, які відновлюються відповідно до вимог цих Правил.

            У Муніципальному притулку здійснюється реєстрація всіх безпритульних тварин, які поступили у притулок для тварин, та їх облік.

            Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для тварин здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Трускавця.

10.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій чи приватних осіб можуть створюватися приватні притулки.

            Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому порядку та повинні керуватися Положенням про них, затвердженим управлінням ветеринарної медицини Львівської області, та отриманою ліцензією.

            Власники притулків не є платниками збору з власників тварин.
Обов’язковою є реєстрація тварин, які поступили до приватного притулку, та їх облік.

 1. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил

11.1. Органи внутрішніх справ здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства, у тому числі норм про жорстоке поводження з тваринами.

11.2. Контроль за додержанням цих Правил та території м. Трускавця здійснюється КП «Парк «Курортний», органами внутрішніх справ, органами державного ветеринарного нагляду, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин.
11.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.
Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринами. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

            Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

11.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.
11.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

11.5.1. Ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами.

11.5.2. Подають до суду позови щодо відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, у тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій.

11.6. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження, мають право одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.
            Діяльність громадських організацій у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.
11.7. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством України.

                                                                            Секретрар міської ради                                                   Н.Пономаренко

                                                                                                                                             Додаток 
                                                                                              до Правил утримання і поводження 
                                                                                              з тваринами у м. Трускавці

ПЕРЕЛІК 
порід собак, відповідальність власників яких підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

 1. Аіді (вівчарка атласька) 
  2. Айну (собака айнський, хоккайдо) 
  3. Акбаш 
  4. Акіта-іну 
  5. Акіта американський (собака великий японський) 
  6. Бергамаско (вівчарка бергамська) 
  7. Боксер німецький 
  8. Бріард (вівчарка французька довгошерста) 
  9. Брохольмер датський 
  10. Був’є арденський 
  11. Був’є фланерський
  12. Бульдог алапахський чистокровний (отто) 
  13. Бульдог американський 
  14. Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін) 
  15. Бульмастиф 
  16. Бультер’єр англійський 
  17. Бультер’єр англійський стафордширський 
  18. Бурбуль південноафриканський 
  19. Вельштер’єр 
  20. Вівчар картський (вівчарка картська) 
  21. Вівчарка американо-канадська біла 
  22. Вівчарка бельгійська (грюнендаль, лакенуа, молінуа, тарв’юрен) 
  23. Вівчарка бернська (бернський зененхаунд) 
  24. Вівчарка велика швейцарська (великий швейцарський зененхаунд) 
  25. Вівчарка голландська 
  26. Вівчарка грецька 
  27. Вівчарка ештрельська (португальська горна) 
  28. Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький) 
  29. Вівчарка німецька 
  30. Вівчарка південноросійська (таврійська) 
  31. Вівчарка пікардійська (пікар) 
  32. Вівчарка польська підгалянська 
  33. Вівчарка польська татранська 
  34. Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
  35. Вівчарка східноєвропейська 
  36. Вовкодав ірландський 
  37. Доберман-пінчер 
  38. Дог аргентинський (аргентинський мастиф) 
  39. Дог бордоський (французький мастиф, дог де Бордо)
  40. Дог німецький
  41. Далматин 
  42. Дратхаар 
  43. Ердельтер’єр
  44. Кангал 
  45. Кане-корсо
  46. Као де кастро лаборейро
  47. Као де сера де астрела (португальський пастуший собака) 
  48. Карабаш анатолійський 
  49. Командор (вівчарка угорська)
  50. Кувас угорський
  51. Лабрадор-ретривер 
  52. Ладсир (ньюфаундленд чорно-білий) 
  53. Лайка 
  54. Леонбергер
  55. Маламут аляскінський 
  56. Марема (вівчарка маремо-абруцька) 
  57. Мастиф англійський 
  58. Мастиф бельгійський
  59. Мастиф іспанський
  60. Мастиф піренейський 
  61. Мастиф тибетський 
  62. Мастіно (мастиф неаполітанський, мастіно-неаполітано) 
  63. Мітельшнауцер
  64. Московська сторожова 
  65. Ньюфаундленд 
  66. Перо де преса канаріо (собака канарський) 
  67. Піт-бультер’єр американський 
  68. Пурухаар 
  69. Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
  70. Ріджбек родезійський 
  71. Ріджбек тайський 
  72. Різеншнауцер (великий шнауцер)
  73. Ротвейлер 
  74. Сенбернар 
  75. Собака вовчий італійський 
  76. Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд) 
  77. Собака вовчий чеський 
  78. Собака піренейський горний (великий піренейський) 
  79. Тер’єр американський стафордширський 
  80. Тер’єр російський чорний 
  81. Тоза-іну (собака японський бійцівський) 
  82. Філа бразилейро (мастиф бразильський) 
  83. Фокстер’єр 
  84. Хаскі сибірський 
  85. Ховаварт 
  86. Чувач словацький 
  87. Ягдтер’єр 
  88. Метиси всіх зазначених порід

Залишити відповідь

Перейти до вмісту