Економічний напрям

Примітки.

Як зазначено в Профілі субрегіону основу економіки м.Трускавець складає санаторно-курортна індустрія. Однак із наявністю в складі субрегіону територій прилеглих сільських рад можливе певне зміщення акцентів розвитку економіки на інші сфери. У зв’язку з цим пропонується розділити Економічний напрям на 3-и складові: санаторно-курортна індустрія, туризм, виробництво

Санаторно-курортна індустрія

Сильні сторони

Слабкі сторони

§  Унікальність мінеральних ресурсів, зокрема мінеральної води «Нафтуся» та природний мінерал озокерит, на яких базується основний дохід субрегіону

§  Впізнаваність Трускавця – як визнаного санаторно-курортного центру з багатовіковою історією, який відвідує значна кількість клієнтів, у тому числі – закордонних

§  Велика кількість джерел цілющих мінеральних вод

§  Розвинута санаторно-курортна інфраструктура та широкий спектр відповідних закладів (санаторії, готелі, пансіонати, вілли тощо), які є найбільшими роботодавцями на території субрегіону

§  Наявність міжнародної клініки відновного лікування неповносправних пацієнтів

§  Наявність спортивної бази для оздоровлення спортсменів?

§  Великий науковий і практичний досвід у сфері оздоровлення і реабілітації різних категорій відпочивальників

§  Кваліфікований кадровий потенціал, особливо в медично-лікувальній сфері, санаторно-курортного обслуговування

§  Близькість до країн ЄС, зокрема сусідньої Польщі, що робить зручним курорт для іноземних відвідувачів (92 км. до кордону з Польщею)

§  Місто обласного значення?

§  Дешева робоча сила з сіл і міст-сателітів?

§  Давні і новоналагоджені стосунки із країнами СНД, зокрема Білорусі, Азербайджану

§  Побратимські та партнерські зв’язки, які сприяють тому, що курорт є знаний в світі: Ліманова, Ясло, Дзялдово, Аннополь, Гміна Сянок (Польща), Долни Кубін (Словаччина), Земля Ватлінген (Німеччина), Друскінінкай, Лудза, Даугавпілс (Латвія)

§  Позитивний імідж Трускавця в Україні, та поміж людей, які відвідали місто

§  Потужна реклама окремих закладів санаторно-курортної інфраструктури

§  Занедбаний стан гідромінеральної бази курорту?

§  Відсутність у м.Трускавець статусу курорту державного значення

§  Відсутність встановлених адміністративних і санітарних меж   курорту «Трускавець»

(а Рішення Трускавецької міської ради від 21.12.2011 № 233 «Про затвердження містобудівної документації «Коригування Генерального плану міста-курорту Трускавець») та Рішення № 693 від 12 жовтня 2017 року Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)»?)

§  Відсутність сертифікації мінеральних ресурсів, зокрема лікувальної води “Нафтуся”

§  Закриття верхнього бювету у м.Трускавці, що призвело до погіршення якості лікувальних послуг для відпочиваючих та згортання підприємницькій діяльності у нагірній частині курорту

§  Відсутність єдиної маркетингової політики на ринку санаторно-курортних послуг

§  Втрата «Трускавецькурорту» функцій лідера, локомотива розвитку курорту?

§  Міська влада не має впливу на ключових стейкхолдерів, які ведуть власну політику, яка часто не співпадає з інтересами субрегіону і м.Трускавець зокрема?

§  Зникаюча „позитивна енергетика” курортного міста, а також колориту місцевих звичаїв та традицій, ретроперспективи (в т.ч. в архітектурі, сфері обслуговування тощо)

§  Зменшення кількості населення працездатного віку;

§  Слабка участь бізнесу в промоції м.Трускавець?

Можливості

Загрози

§  Збільшення потоку відпочивальників у тому числі іноземних

§  Можливість використання ресурсів (природніх, людських) прилеглих територій до м.Трускавець для розвитку санаторно-курортної зони, зокрема урочища Помірки (за 3 км. від центру Трускавця)

§  Участь в державних програмах підтримки завдяки наявності статусу курорту державного значення

§  Процес реформ в Україні на основі Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом, що забезпечить умови для всебічного розвитку субрегіону, зокрема в питанні сертифікації лікувальної води “Нафтуся”

§  Зменшення популярності міста-курорту, а також потоку відпочивальників

§  Розвиток курортів-аналогів (конкурентів) та близькість їх географічного розташування

§  Нестабільність української економіки; ріст податків

§  Недобросовісна конкуренція міст-курортів аналогів

§  Продовження військових дій на Сході України

§  Корупція та інфляційні процеси в Україні

 

Туризм

Сильні сторони

Слабкі сторони

§   Близькість до країн ЄС (іноземні туристи)

§   Нещодавно створений Трускавецький інформаційно-курортний центр

§   Наявність розважально-оздоровчого комплексу з дельфінами «Оскар» – єдиного закладу такого типу у Західній Україні

§   Історія міста – курорту: багата подіями, змінами і відомими особами

§   Близькість до культурних центрів краю, особливо міст Львів, Дрогобич та сучасних туристичних та гірськолижних центрів – Буковиця, Славсько, Тустань

§   Наявні історико-архітектурні об’єкти та музеї

§   Проведення щорічних міжнародних фестивалів, форумів і конференцій.

§   Розвиваються комунікаційні системи – телефонна мережа (включаючи стільникову), росте число Інтернет-провайдерів WI-FІ, через субрегіон проходять ВОЛЗ (оптоволоконні лінії зв’язку)

§   Потужна реклама окремих закладів туристичної інфраструктури

§   Гостинність та доброзичливість мешканців

§  Недостатньо чітка політика стосовно розвитку туризму в місті

§  Нечітка та недосконала система фінансування туристичної галузі

§  Погана консолідація та координація діяльності у туристичному секторі (відчутне лобіювання інтересів окремих представників туристичного сектору, а не туристичної галузі міста загалом)

§  Безсистемна поодинока реклама туристичних можливостей міста, як на рівні місцевої влади, так і окремих суб’єктів господарювання. Відсутність комплексної промоції курорту

§  Відсутність туристичного знакування в місті, інформаційних стендів, картосхем тощо

§  Нерозвинена інфраструктура медичного туризму.

§  Відсутність інформації про можливість проведення вільного часу в місті та на околицях (велосипедні, піші маршрути тощо)

§  Недостатньо друкованих рекламних матеріалів (в т.ч. туристичних карт, офіційних путівників) – як в кількісному, так і в якісному плані, неефективна дистрибуція

§  Стереотипна діяльність та інертність у просуванні традиційних туристичних продуктів Трускавця, недостатня реклама нових туристичних продуктів

§  Нерозвиненість індустрії розваг для різної вікової групи туристів (молодь – активний відпочинок, старші – просвітницькі лекції/семінари, концерти класичної музики тощо)

§  Руйнація історичних пам’яток м.Трускавець, які є важливою складовою туристичної привабливості субрегіону

§  Відсутність використання цінових механізмів у рекламі відвідин Трускавця (знижки на окремі послуги та пакети послуг)?

§  Застарілі, недоглянуті та непривабливі веб-сайти?

Можливості

Загрози

§  Збільшення потоку туристів у тому числі іноземних

§  Сприятлива візова політика для туристів з-за кордону

§  Підвищення рівня доходів населення України

§  Втілення обласної програми розвитку туризму та курортів

§  Залучення програм міжнародної допомоги для фінансування інноваційних проектів в галузі туризму

§  Залучення інвесторів

§  Залучення іноземних туроператорів та представників засобів масової інформації на інфотури до міста

§  Розробка та вдале просування нових туристичних продуктів (вело маршрути, кемпінги, фестивалі тощо)

§  Розробка нових туристичних маршрутів

§  Можливість використання ресурсів (природніх, людських) прилеглих територій до м.Трускавець для розвитку гірського туризму субрегіону, зокрема Орівської сільської ради

§  Зменшення популярності міста-курорту, а також потоку туристів

§  Нестабільна політична ситуація в Україні; проблеми перетину кордону

§  Недофінансування обласної програми розвитку туризму?

§  Міжнародна та внутрішня конкуренція з боку туристичних центрів

§  Позиціонування курорту, як міста для хворих людей

§   

 

Виробництво

Сильні сторони

Слабкі сторони

§  Наявність достатніх земельних ресурсів на території субрегіону – землі сільськогосподарського призначення (розвиток рослинництва та тваринництва), землі лісового фонду (розвиток туризму)

§  Добре розвинута торгова мережа

§  Достатньо розвинуте агровиробництво (середні й малі агровиробники), основні види діяльності яких – овочівництво, розведення великої рогатої худоби

§  Додатні значення показника рентабельності підприємств та відновлення прибутковості, що свідчить про повернення ефективності їх діяльності до докризового рівня

§  Значні капітальні інвестиції (у розрахунку на 1 особу), особливо у м. Трускавець, які вищі середнього по області та на порядок вищі, ніж у Дрогобицькому районі

§  Найнижча в області середня зарплата та доходи населення

§  Мала кількість підприємств, здатних забезпечити достатній ринок робочих місць із достойними зарплатами?

§  Зменшення кількості зайнятих працівників у секторі малого і середнього підприємництва

§  Малі обсяги та невисока ефективність фінансово-господарської діяльності малого і середнього підприємництва, обмеженість їх інтелектуально-кадрового, матеріально-технічного та ресурсного забезпечення

§  Низькі можливості для працевлаштування*?

§  Відсутність можливостей для самореалізації*

§  Недостатня кількість робочих місць, легалізованих зарплат і соціальних гарантій

§  Обмеженість власних земельних ресурсів (м.Трускавець) для залучення інвестицій

§  Відтік працездатного населення, особливо молоді

§  Недостатній рівень співпраці між державним та приватним секторами

§  Відсутність пропозицій проектів розвиткового характеру, орієнтованих на збільшення робочих місць, розвитку підприємництва в субрегіоні

Можливості

Загрози

§  Загальне покращення економічного стану населення, що призведе до його більшої платоспроможності

§  Створення ОТГ з центром у Трускавці?

§  Можливість використання ресурсів (природніх, людських) прилеглих територій до м.Трускавець для економічного розвитку субрегіону

§  Залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій

§  Зменшення кількості населення та подальше зростання відтоку працездатного населення, особливо молоді

§  Монополізація економіки міста?

§  Зменшення кількості робочих місць?

§  Відсутність єдиної позиції адміністративних одиниць субрегіону в питаннях створення ОТГ?

Перейти до вмісту