УКРАЇНИ

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(тридцять сьома сесія сьомого демократичного скликання)

Р І Ш Е ННЯ

 

Від   25  січня  2018 року                   № 790

 

 

Про надання щомісячної  грошової  компенсації

на оплату житлово-комунальних послуг

деяким категоріям громадян м. Трускавець

на 2018рік

 

З метою соціального захисту пільгових категорій мешканців Трускавця в частині відшкодування коштів на оплату житла і комунальних послуг, на виконання рішень Трускавецької міської ради від 20 грудня 2017 року № 731 «Про затвердження програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки», від 20 грудня 2017 року №743 «Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік», керуючись  ст.26   керуючись п.22 ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Надати щомісячну грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг на період з січня по грудень 2018 року:

1.1. Учасникам бойових дій УПА в розмірі 450 грн щомісячно;

                   1.2. Бійцям-добровольцям АТО в розмірі 450 грн щомісячно;

                   1.3. Вдовам/вдівцям політичних в’язнів-жертв політичних репресій та ветеранів УПА (далі – вдови/вдівці), які не одружилися вдруге, в розмірі 300 грн щомісячно;

         1.4. Реабілітованим за ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» в розмірі 300 грн щомісячно;

         1.5. Потерпілим від політичних репресій в розмірі 300 грн щомісячно;

1.6.Громадянам міста, які нагороджені відзнакою «За заслуги перед містом» та громадянам міста, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Трускавця» в розмірі 300 грн. щомісячно.

 1. Затвердити Порядок надання щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян м.Трускавецьна 2018 рік (далі – Порядок), згідно додатку.
 2. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (п. В. Ільницька) забезпечити призначення та виплату щомісячних грошових компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян відповідно до Порядку затвердженого  пунктом2 даного рішення.
 3. Фінансовому управлінню (п. М. Федоричак) забезпечити фінансування щомісячних грошових компенсаційна оплату житлово-комунальних послуг за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на соціальний захист.
 4. Визнати такими, що втратили чинність :

5.1. рішення Трускавецької міської ради народних депутатів № 39 від 24.01.1992р

5.2. рішення 12 сесії Трускавецької міської ради народних депутатів від 25.06.1993р.

5.3. пункти 7 рішення Трускавецької міської ради від 25.09.2002р  № 62;

5.4. пункти 3-6 рішення Трускавецької міської ради від 25.05.2010р  № 559.

 1. Внести такі зміни:

6.1. підпункт «б» п.VIПоложення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Трускавця», затвердженого рішенням Трускавецької міської ради від 04.03.1999р  № 91, викласти в новій редакції: «б) особи, які постійно проживають у м.Трускавці мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті»

6.2. пункт 2 рішення Трускавецької міської ради від 25.09.2002р  № 62 доповнити словами «крім пільг на житлово-комунальні послуги»;

6.3. підпункт «б» п.6 Положення про присвоєння почесної відзнаки «За заслуги перед містом», затвердженого рішенням Трускавецької міської ради від 02.07.2004р  № 358, викласти в новій редакції : «б) особам, які постійно проживають у м.Трускавці надається 50% знижка на послуги зв’язку, безкоштовний проїзд в громадському транспорті».

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та  з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.
 2. Рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

             Міський голова                                                     А. Кульчинський


          Додаток

                    до рішення міської ради

    від 25.01.2018 р. № 790

 

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОРЯДОК

надання щомісячної грошової компенсації

на оплату житлово-комунальних послуг

деяким категоріям громадян м. Трускавець

на 2018 рік

 

 1. Цей Порядок визначає механізм надання щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян м.Трускавець за рахунок коштів міського бюджету відповідно до рішень  Трускавецької міської ради від 20 грудня 2017 року № 731 «Про затвердження програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки» та від 20 грудня 2017 року №743  «Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік».
 2. Дія цього порядку поширюється на деякі категорії громадян, які постійно проживають в м.Трускавець з числа:

2.1. Учасників бойових дій УПА;

2.2. Бійців-добровольців АТО;

2.3. Вдів/вдівців політичних в’язнів-жертв політичних репресій та ветеранів УПА (далі – вдів/вдівців), які не одружилися вдруге;

2.4. Реабілітованих за ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;

2.5. Потерпілих від політичних репресій;

2.6.Громадян міста, які нагороджені відзнакою «За заслуги перед містом» та громадян міста, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Трускавця».

 1. Призначення та виплата щомісячної грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 2018 рік по КПКВКМБ 0813170.
 2. Для отримання такої компенсації особам, зазначеним у п.2 Порядку, необхідно подати заяву на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради (далі – управління).
 3.  До заяви необхідно додати:

         5.1. Особам, зазначеним у пп. 2.1:

 • – паспорт;
 • – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – пільгове посвідчення про встановлення статусуучасника бойових дій УПА, видане Львівською обласною державною адміністрацією.

         5.2. Особам, зазначеним у пп. 2.2:

 • – паспорт;
 • – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – пільгове посвідчення про встановлення статусубійця-добровольця АТО, видане Львівською обласною радою.

         5.3. Особи, зазначені у пп. 2.3. до заяви додають:

 • – паспорт;
 • – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – довідку про встановлення статусу вдови/вдівця політичних в’язнів або учасників бойових дій УПА, видану управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

     Оскільки допомога надається вдовам/вдівцям, які не одружилися вдруге, в заяві заявник(ця) подає відомості про сімейний стан після смерті чоловіка.

         5.4. Особам, зазначеним у пп. 2.4:

 • – паспорт;
 • – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – пільгове посвідчення про встановлення статусу реабілітованого за ст.3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;, видане Львівською обласною радою.

         5.5. Особам, зазначеним у пп. 2.5:

 • – паспорт;
 • – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – пільгове посвідчення про встановлення статусупотерпілого від політичних репресій, видане Львівською обласною радою.        

         5.6. Особи, зазначені у пп. 2.6 до заяви додають:

 • – паспорт;
 • – реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • – довідку про склад сім’ї;
 • – рішення Трускавецької міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Трускавця» або нагородження відзнакою «За заслуги перед містом».
 1. Документи подаються разом із копіями для звірки.
 2. Якщо особа має право на декілька видів компенсацій, то за її вибором їй надається тільки один вид .
 3. 8.  Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер діючого паспорта.
 4. У разі потреби управління має право проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників.
 5. Щомісячний розмір компенсації становить:
 • -для категорії осіб, зазначених у пп. 2.1, 2.2 – 450 гривень
 • -для категорії осіб, зазначених у пп. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 – 300 гривень.
 1. Компенсація призначається з місяця звернення на календарний рік та, за наявності права, повертається за попередні три місяці, що передують місяцю звернення.
 2. Виплата компенсації проводиться щомісячно шляхом перерахування коштів через поштові відділення за місцем проживання заявника або на особисті банківські рахунки одержувачів на підставі виплатних документів управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.
 3. Припинення виплати компенсації відбувається з місяця, наступного за тим, у якому виникла обставина, що не дає право на отримання компенсації (настання смерті, зміна місця реєстрації та ін.).

У разі виникнення обставин,  внаслідок яких припиняється  виплата компенсації одержувач або член сім’ї зобов’язаний повідомити  управління праці та соціального населення Трускавецької міської ради в 10-денний термін.

     У разі смерті особи, якій була призначена щомісячна грошова компенсація, але через незалежні від управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради причини (фінансування в неповному обсязі,  недостатні лімітні асигнування) не була своєчасно виплачена, компенсація може бути виплачена членам сім’ї померлого, які фактично проживали разом з ним,  виходячи  з норм чи розмірів, що були чинними на момент його смерті.

        Вказана виплата проводиться членам сім’ї  померлого за умови подання:

–         письмової заяви;

–         документа, що посвідчує особу заявника (паспорт);

–         копії свідоцтва про смерть;

–         довідки про факт проживання членів  сім’ї  разом з отримувачем компенсації.

                                                                                    Секретар міської ради                                                   Н.Пономаренко

Перейти до вмісту