У міській раді проводиться конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою

Інформація Трускавецької міської ради Львівської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою. 

 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж першої зони (зони суворого режиму) округу санітарної охорони..                                                                                                                                          
 2.  Дані про земельну ділянку:  П’ять земельних ділянок  орієнтовною площею 110,0 га, для обслуговування першої санітарної зони (зони суворого режиму) (категорія земель – землі оздоровчого призначення).                                                                                                                                    
 3.  Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.                                                                             Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).                           Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.                                                                                               
 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:   – заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);   – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – приємця);                                               – згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;     – копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);       – копії ліцензії;      копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);            – копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;   – проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.                                      
 5.  Строк подання конкурсної документації:до 29 вересня  2017 року.                                                  
 6.  Поштова адреса, за якою подаються документи: 82200, м. Трускавець,     вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.                                                                                                  
 7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня  2017 року об  9год 00хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                            
 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86.                                                                                             

Інформація Трускавецької міської ради Львівської області про проведення конкурсу  з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою.

 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди на яку  пропонується для продажу на земельних торгах                                                                                                                                         
 2.  Дані про земельну ділянку: Земельна ділянка для ведення комерційної діяльності (будівництво та обслуговування об’єктів відпочинку),  орієнтовною  площею 0,2100 га в м. Трускавець вул. Помірецька..                                                                                                                                                 
 3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.                                                          У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.                                                                                                                          Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).                      Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.                                                          У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.                                                                                  
 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:                  – заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);                                                                                                                                                                     – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);                                                                                                     – згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;                                                                                                                                                    – копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);                                                                           – копії ліцензії;                                                                                                                                                            – копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);                                                                                           – копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;                                                                         – проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.                                                                                  
 5.  Строк подання конкурсної документації:до 29 вересня 2017 року.                                                    
 6.  Поштова адреса, за якою подаються документи: 82200, м. Трускавець,                            вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.                                                                                                     
 7.  Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня  2017 року об 9 год 00хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                            
 8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86.

Інформація Трускавецької міської ради Львівської області про проведення конкурсу   з відбору виконавця послуг з виконання робіт із землеустрою.

 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  яку  пропонується для продажу у власність на земельних торгах                                                                                                                                         
 2. Дані про земельну ділянку:                                                                                                                  Земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (обслуговування газозаправного пункту),  орієнтовною  площею 0,0500 га в м. Трускавець вул. Стебницька..                                                                                                                                                 
 3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.                                                          У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.                                                                                                                          Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).                      Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.                                                          У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.                                                                                   
 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:                  – заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);                                                                                                                                                                     – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);                                                                                                     – згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;                                                                                                                                                    – копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);                                                                           – копії ліцензії;                                                                                                                                                            – копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);                                                                                           – копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;                                                                         – проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.                                                                                  
 5. Строк подання конкурсної документації:до 29 вересня 2017 року.                                                    
 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 82200, м. Трускавець,                            вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.                                                                                                           
 7.  Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня  2017 року об  9 год 00хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                            
 8. домості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86.

                                                                                                    

Інформація Трускавецької  міської ради Львівської області  про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 1. Мета проведення робіт:проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
 2. Дані про земельну ділянку:

– Земельна ділянка для ведення комерційної діяльності (будівництво та обслуговування об’єктів відпочинку),  орієнтовною  площею 0,2100 га в м. Трускавець вул. Помірецька. (проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою продажуправа оренди на неї).

 1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земельної ділянки ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Термін виконання робіт – не більше 30 днів.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

– список звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок виготовлених за останні 24 місяці із зазначенням назви звіту і дати оцінки земельних ділянок.

 1. Строк подання конкурсної документації:до 29 вересня 2017 року.
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи:82200, м. Трускавець,                            вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.
 3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня 2017 року об 9год  00 хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                             8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86..

 

 

Інформація Трускавецької  міської ради Львівської області про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 1. Мета проведення робіт:проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
 2. Дані про земельну ділянку:

–  Земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (обслуговування газозаправного пункту),  орієнтовною  площею 0,0500 га в м. Трускавець вул. Стебницька (проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою продажу її у власність).

 1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земельної ділянки ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Термін виконання робіт – не більше 30 днів.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт із оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

– список звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок виготовлених за останні 24 місяці із зазначенням назви звіту і дати оцінки земельних ділянок.

 1. Строк подання конкурсної документації:до 29 вересня 2017 року.
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи:82200, м. Трускавець,                            вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.                                                                                                  
 3.  Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня  2017 року об  9 год 00 хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                             
 4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86.

Інформація Трускавецької міської ради  Львівської області про проведення конкурсу               з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів.

 1. Мета проведення робіт: визначення виконавця послуг з виконання земельних торгів.                                    
 2.  Дані про земельну ділянку:  – назва об’єкта: право оренди земельної ділянки  орієнтовною площею 0,2100 га, яка розташована за адресою: м. Трускавець вул. Помірецька, для комерційного призначення (будівництво та обслуговування об’єктів відпочинку),                                                                               
 3.  Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.                            У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.                                                                                                        Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)                                                                                                                             Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.                                                   У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.                                                                           
 4.  Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:                – заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);                                                                                                                                             – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);                                                                                            – згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;                                                                                                                                            – копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаці-йного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);                                                                           – копії ліцензії;                                                                                                                                                    – копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);                                                   – інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.                                                                                                                                                                            – перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.                                                     
 5. Строк подання конкурсної документації: до 29 вересня 2017 року.                                                      
 6.  Поштова адреса, за якою подаються документи: 82200, м. Трускавець,  вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.                                                                                                     7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня 2017 року об 9 год           00 хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                             8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86.

 

Інформація Трускавецької міської ради  Львівської області про проведення конкурсу      з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів.

 1. Мета проведення робіт: визначення виконавця послуг з виконання земельних торгів.                    
 2. Дані про земельну ділянку:   – назва об’єкта: право власності земельної ділянки  орієнтовною площею  0,0500 га, яка розташована за адресою: м. Трускавець вул. Стебницька, для  для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (обслуговування газозаправного пункту).                                                                                                                                                                    
 3.  Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів ” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.                            У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.                                                                                                                  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).                                                                                                                               Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.                                               У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.                                                                                
 4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:                  – заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);                                                                                                                                                                – копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);                                                                                               – згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;                                                                                                                                                 – копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаці-йного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);                                                                             – копії ліцензії;                                                                                                                                                    – копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);                                                     – інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.                                                                                                                                                                            – перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.                                                      
 5.  Строк подання конкурсної документації: до  29 вересня 2017 року.                                                       
 6.  Поштова адреса, за якою подаються документи: 82200, м. Трускавець,                            вул.Бориславська,2, Трускавецька міська рада.                                                                                                      
 7.  Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться  05 жовтня  2017 року об  9 год 00хв за адресою: м. Трускавець, вул.Бориславська,2, Трускавецька  міська рада (зал засідань виконавчого комітету міської ради).                                                                                                                            
 8.  Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:м. Трускавець, вул.Бориславська, 1  каб.14, телефон для довідок: (0244) 5-13-98, 5-14-86.                                                                            
Перейти до вмісту