Книга обліку втрачена, або пошкоджена

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у статті 44 ПКУ платник податку зобов’язаний у п’ятиденний строк письмово повідомити контролюючі органи та відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу (п. 44.5 ПКУ).        У разі незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст.44 ПКУ строків тягнуть за собою накладання штрафів:        1) штраф за незабезпечення зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів за п. 121.1 ПКУ у розмірі 510 грн (за повторне протягом року порушення — 1020 грн);        2) адмінштраф за неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку зі ст. 1641КпАП у розмірі від 51 до 136 грн (а за повторне порушення протягом року — від 85 до 136 грн).        Нагадуємо, що Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 19.06.2015 р. № 579 та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 19.06.2015 р. № 579.    

Залишити відповідь

Перейти до вмісту