Про внесення змін до рішення міської ради №792 від 25.01.2018р. «Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2018 рік»

                                                             УКРАЇНА

                             ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА                

Львівської області

 

(ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 01   березня 2018 року               № 829

 

Про внесення змін до рішення міської ради №792

від 25.01.2018р. «Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2018 рік»

  

Беручи до уваги лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/15-1904 від 22.02.2018р., поновлені розрахунки підрядних організацій ПП «Олвер-999», ТОВ фірма «Сяйво», КП «Парк Курортний», КП «Трускавецьтепло», ТзОВ «Трускавецький водоканал»,  відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»,  керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. 1. Внести зміни до рішення міської ради №792 від 25.01.2018р. «Про затвердження розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2018 рік», а саме:

   – пункт 1 викласти в наступній редакції: «Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості будівництва (реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету міста Трускавця та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, в розмірі 6500,00 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8».

Розрахунок розміру здійснено за формулою згідно додатку.

  1. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю висвітлити це рішення на офіційному сайті Трускавецької міської ради.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

                                                                                            Додаток

                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                             № 829 від 01.03.2018р.

РОЗРАХУНОК

 

розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості будівництва (реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів,  що споруджуються  із  залученням коштів бюджету міста Трускавця та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста

 

       Для встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік, що  враховується при визначенні вартості будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту об’єктів, які здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету, комунальних підприємств, установ та організацій м. Трускавець взято дані підрядних організацій: ПП «Олвер-999», ТОВ фірма «Сяйво», КП «Парк Курортний», КП «Трускавецьтепло», ТзОВ «Трускавецький водоканал».

  

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 визначається за такою формулою:

ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк,=3921,21+2578,79= 6500,00 грн.,

де ЗПтар – тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗПдодатк – додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тарифна частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) визначається за такою формулою:

ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз,

ЗП тар.=1762 х 1.7014 х 1.308= 3921,21 грн.,

де ЗПмін – розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

Кгалуз – коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру тарифної ставки (посадового окладу) згідно з відповідною галузевою угодою;

Ксер.роз – коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 “Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва” (Ксер.роз. = 1,308).

Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати визначаються за такою формулою:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі,

                 ЗП додат.=413,04+231,05+628,36+433,32+677,84+195,18= 2578,79 грн.,

де ЗПшк – доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці визначається за такою формулою:

ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк,= 413,04 грн.,

 

де Кшк – усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з відповідною галузевою угодою;

Vшк – питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначається на підставі даних підрядників;

ЗПмайст – надбавка за високу професійну майстерність визначається за такою формулою:

ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст,= 231,05 грн.,

де Кмайст – коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 згідно з відповідною галузевою угодою;

Vмайст – питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПважл.р – надбавка за виконання особливо важливої роботи визначається за такою формулою:

ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р,= 628,36 грн.,

де Кважл.р – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vважл.р – питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПвис. дос – надбавка за високі досягнення у праці визначається за такою формулою:

ЗПвис. дос = ЗПтар х Квис. дос х Vвис. дос,=433,32 грн.,

де Квис. дос – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vвис. дос – питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПвідпуст – кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток визначаються за такою формулою:

ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПі) х Квідпуст,= 677,84 грн.,

де Квідпуст – коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України “Про відпустки”, визначається на підставі даних підрядників;

ЗПі – інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами (за керівництво бригадою, за інтенсивність праці, на період освоєння нових норм трудових затрат, за класність водіям, вислуга років тощо), визначаються за такою формулою:

ЗПі = ЗПтар. х Кі х Vі,= 195,18грн.,

де Кі – коефіцієнт, що враховує середній розмір і-тої надбавки, визначається згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників;

Vі – питома вага робітників, які одержують і-ту надбавку, визначається на підставі даних підрядників.

  У разі виконання будівельних робіт в умовах, відмінних від звичайних умов здійснення будівництва (надурочний час, святкові та вихідні дні, вечірній та нічний час тощо), замовником (підрядником) враховуються доплати та надбавки відповідно до статей 107108 Кодексу законів про працю України за розрахунком, погодженим із замовником (інвестором).

    Секретар міської ради                                                                 Н.Пономаренко

              Міський голова                                  А. Кульчинський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *