Про затвердження положення про редакційну раду КП «Редакція міського радіомовлення» та персональний склад редакційної ради

                                                                             

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від              2016   року                    № 

Про затвердження положення про редакційну раду

КП «Редакція міського радіомовлення»

 та персональний склад редакційної ради

Керуючись Законом України «Про телебачення і радіомовлення» , статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Редакційного статуту КП «Редакція міського радіомовлення», у зв’язку з необхідністю внесення змін в установчі документи, КП «Редакції міського радіомовлення», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити положення згідно з додатком № 1
 2. Затвердити персональний склад редакційної ради згідно додатку № 2
 3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення № 576 від 24 жовтня 2013 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ткаченка О.О.

Міський голова                                                           А. КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Додаток № 1

До рішення ради №____від__________ 2016 рік

Положення про редакційну раду» КП «Редакція міського радіомовлення»

З метою захисту прав творчого колективу КП «Редакція міського радіомовлення» та визначення редакційної політики створюється редакційна рада – спеціалізований дорадчо-представницький орган.

          До повноважень редакційної ради належить:

 1. контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання в творчу діяльність редакції;
 2. внесення на розгляд управління редакції питання про відсторонення або від конкретної посади осіб, які порушували статут редакції або вимоги законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність редакції, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

До компетенції редакційної ради належить:

 1. Визначення основних напрямків редакційної політики редакції;
 2. Погодження програмної концепції редакції;
 3. Перевірка умов роботи журналістів та творчих працівників редакції;
 4. Перевірка дотримання журналістами вимог чинного законодавства;
 5. Проведення службових розслідувань щодо порушень чинного законодавства.

Редакційна рада редакції складається з 4 (чотирьох) осіб, двоє обираються творчим колективом редакції, а двоє призначаються засновником редакції.

Засновник має право замінити своїх представників, сповістивши про це інших членів редакційної ради.

Члени редакційної ради, які обираються творчим колективом,  затверджуються загальними зборами творчого колективу.

Порядок проведення зборів, висунення кандидатур та підрахунку голосів визначаються їх учасниками та оформляються протоколом. Представники творчого колективу в редакційній раді вважаються обраними, якщо за них проголосувало більше половини членів творчого колективу, присутніх на зборах. У разі, якщо було висунуто більше, ніж по одній кандидатурі на місце, проводиться рейтингове голосування і обраними вважаються ті кандидатури, які одержали більше голосів. Кандидатури членів редакційної ради оформляються протоколом і передаються засновнику.

Редакційна рада обирає Голову редакційної ради, на якого покладається організація засідань редакційної ради. Чергові засідання редакційної ради проводяться не рідше, ніж два рази на рік. Позачергові засідання проводяться на вимогу її члена. Засідання редакційної ради вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини її членів за умови присутності більше половини представників творчого колективу.

Редакційна рада вправі приймати рішення тільки щодо питань, включених до порядку денного. Голова редакційної ради повинен ознайомити членів редакційної ради з порядком денним не пізніше, ніж за день до засідання.

Член редакційної ради має один голос. Член редакційної ради у разі своєї відсутності на засіданні вправі передати свій голос іншому члену. Рішення редакційної ради приймаються більшістю голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке було подане більше голосів представників творчого колективу. У разі, якщо голоси представників творчого колективу також розділилися порівну, рішення вважається не прийнятим.

Секретар ради                                                           Н. ПОНОМАРЕНКО

Додаток № 2

До рішення ради №____від__________ 2016 рік

Персональний склад редакційної ради» КП «Редакція міського радіомовлення»

 1. Від колективу КП «Редакція міського радіомовлення» – Любомир Поливка, директор головний редактор, Світлана Швадчак, диктор.
 1. Від засновника – Наталія Пономаренко, секретар ради, Святослав Грабовський, голова депутатської комісії міської ради з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядквання і ЗМІ.

Секретар ради                                                     Н. ПОНОМАРЕНКО