УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                            2016  року             №  

 
Про затвердження Акту приймання-передачі  
квартири № 8023 по вул.Сагайдачного,14а
у комунальну власність

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ № 1482 від 21.09.98. «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», на виконання рішення Трускавецької міської ради № 134 від 05.04.2016 року «Про надання згоди про передачу з державної у комунальну власність територіальної громади м.Трускавця квартири № 8023 по вул.Сагайдачного,14а», у зв’язку з підписанням Акту приймання-передачі  квартири №8023 по вул. Сагайдачного,14а  у м.Трускавці, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити акт приймання-передачі квартири № 8023 по вул.Сагайдачного,14а у м. Трускавці.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Балицького.

                 Міський голова                                                А. Кульчинський

Перейти до вмісту