Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про внесення змін до міської програми забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах на 2019-2021 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                      2019 року                 

Про внесення змін до міської програми забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах на 2019-2021 роки

          Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни в додаток 3 міської програми забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах на 2019-2021 роки, збільшивши фінансове забезпечення на 2019 рік за рахунок коштів міського бюджету на 6,5 тис. грн. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

         Міський голова                                                     А.Кульчинський

        

Додаток 3

до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Міська програма забезпечення   інвалідів технічними та іншими виробами медичного призначення для використання в_амбулаторних та побутових умовах на 2019-2021 роки

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2019 рік

1.

Забезпечення інвалідів техніч-ними та іншими засобами медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах

Закупівля та видача інвалідам засобів медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах

затрат

Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради

Кошти міського бюджету

 

Забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призна-чення для викорис-тання уамбулаторних і побутових умовах індивідуальних програм реабілітації інвалідів

кількість інвалідів які мають право на безкоштовне забезпечення технічними засобами, осіб

6

продукту

кількість інвалідів які забезпечені технічними засобами, осіб

6

ефективності

вартість безкоштовно наданих технічних засобів, тис.грн

62,4

якості

відсоток забезпе-чення технічними засобами інвалідів, %

100

затрат

Кошти не бюджетних джерел (Львівський центр громадського здоров’я)

 

кількість інвалідів які мають право на безкоштовне забезпечення технічними засобами, осіб

5

продукту

кількість інвалідів які забезпечені технічними засобами, осіб

5

ефективності

вартість безкоштовно наданих технічних засобів, тис.грн

23,976

якості

відсоток забезпе-чення технічними засобами інвалідів, %

100

 

Перейти до вмісту