УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ___________ 2020    № ____                                                                   

ПРОЄКТ

Про затвердження субвенції з обласного бюджету для підготовки педагогічних працівників до впровадження інтерактивних технологій для інтегрованого навчання на 2020 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 25 серпня 2020 № 677/0/5-20 «Про виділення субвенції», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускавця на 2020 рік за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 7500грн (сім тисяч п’ятсот) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету м.Трускавця на 2020 рік згідно з додатком 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
  4. Відділу освіти (О.Лобик) забезпечити цільове використання коштів субвенції.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка. 

Міський голова                                                             А.Кульчинський

                                                    

                                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                                          до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                          від ______________ 2020 №____

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2020 рік

                                                                                                       Грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

Споживання

з них

Розвитку

Всього

У тому числі бюджет розвитку

Споживання

з них

Розвитку

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

0610000

 

 

Відділ освіти Трускавецької міської ради

 

7500,00

 

7500,00

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

7500,00

0611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

7500,00

7500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7500,00

Разом видатків

7500,00

7500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7500,00

Керуюча справами                                                                                       О.Петранич

Перейти до вмісту