Рішення виконавчого комітету № 94 від 06.10.2020р.”Про затвердження субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році (для формування списків виборців)”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року       94                                                                 

Про затвердження субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році (для формування списків виборців)

          Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 756 «Про затвердження Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 23 вересня 2020 № 822/0/5-20 «Про розподіл субвенції», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Трускавця на 2020 рік за ККД 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 2200,00 (дві тисячі двісті) гривень.
  2. Збільшити обсяг видатків загального фонду для виконавчого комітету міської ради на 2200,00 (дві тисячі двісті) гривень на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету м.Трускавця на 2020 рік згідно з додатком 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020рік.
  4. Відділу ведення державного реєстру виборців (Г.Малахівська) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка. 

Міський голова                                                                            А.Кульчинський

                                                   

                                                                                                                                                                       Додаток 1
                                                                                                                                               до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                               від 06.10.2020р.   № 94

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2020рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет міської ради

2200,0

 

2200,00

 

0,00

0,00

0,00

0210191

0191

0160

Проведення місцевих виборів

2200,0

2200,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                   О.Петранич