Рішення виконавчого комітету № 95 від 06.10.2020р.”Про збільшення обсягу субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) на 2020 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року            № 95

Про збільшення обсягу субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (цільові кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) на 2020 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 №794 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 24.09.2020 № 827/0/5-20 «Про розподіл субвенцій», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету міста Трускавця на 2020 рік за ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», на суму 195000,00грн (сто дев’яносто п’ять тисяч) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів міського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
  4. Головному бухгалтеру виконавчого комітету міської ради (Х.Федина) забезпечити цільове використання коштів.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                                                                       А.Кульчинський    


                                                                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             від 06.10.2020р.   № 95

Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2020 рік

Код
Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

195000,00

195000,00

0,00

0,00

0,00

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

195000,00

195000,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                           О.Петранич