Рішення виконавчого комітету № 96 від 06.10.2020р.”Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами відділу освіти на 2020 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року          № 96

Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами відділу освіти на 2020 рік

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі рішення сесії міської ради від 27.08.2020 №1846 «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Трускавецької міської ради Львівської області, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету міста Трускавця на 2020 рік згідно з додатком 1.
  2. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2020 рік.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка

Міський голова                                                                                        А.Кульчинський

  Додаток