Рішення виконавчого комітету № 111 від 06.10.2020р.”Про зняття з квартирного обліку Шиманської Тетяни Іванівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року              № 111
 
Про зняття з квартирного обліку
Шиманської Тетяни Іванівни

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи заяву гр.Шиманської Тетяни Іванівни від 23.09.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку згідно заяви Шиманську Тетяну Іванівну, яка перебуває на обліку з 20.02.1986р. в загальній черзі під № 24.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького. 

Міський голова                                                                                  А. Кульчинський