Рішення виконавчого комітету № 112 від 06.10.2020р.”Про зняття з квартирного обліку Подлуцької Ніни Вікторівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року             № 112
 
Про зняття з квартирного обліку
Подлуцької Ніни Вікторівни

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 225211808 від 23.09.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку у зв’язку зі зміною складу сім’ї Подлуцьку Ніну Вікторівну, яка перебуває на обліку з 17.07.1986р. в загальній черзі під № 31.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                                                      А. Кульчинський