Рішення виконавчого комітету № 115 від 06.10.2020р.”Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Данилишиних”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 жовтня 2020 року         № 115         

Про розроблення детального плану
території земельної ділянки за
адресою вул.Данилишиних          

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву ОСББ “Галицький двір 14” від 14.09.2020р., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Розробити детальний план території по коригуванню червоних ліній на земельних ділянках (кадастровий номер: 4611500000:08:002:0011; 4611500000:08:002:0010; 4611500000:08:002:0002; 4611500000:08:002:0005) розташованих за адресою вул.Данилишиних у м.Трускавці.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачу ОСББ “Галицький двір 14” забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
     4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та   пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;
            4.4. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної
документації;
            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до
проекту містобудівної документації.
     4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                              А.Кульчинський