Рішення виконавчого комітету № 122 від 06.10.2020р.”Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються в КНП «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 06 жовтня 2020 року               № 122

Про затвердження тарифів на платні послуги,
що надаються в КНП «Трускавецька міська
лікарня» Трускавецької міської ради

           Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах” № 1138 від 17.09.1996р. (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 648 від 22.09.2016р.), у зв’язку з підвищенням соціальних стандартів та цін на комунальні послуги, з метою оптимізації витрат на фінансування Трускавецької міської лікарні, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р I Ш И В :

  1. Затвердити тарифи на платні послуги, що надаються в Комунальному некомерційному підприємстві «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради згідно з додатками №№ 1 – 31.
  2. Оприлюднити КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР (Стасик І.С.) дане рішення на офіційному сайті Трускавецької міської ради та КНП «Трускавецької міської лікарні».
  3. Рішення набирає чинність з 10.10.2020р.
  4. Рішення виконавчого комітету № 361 від 27 грудня 2016 року «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в КП «Трускавецька міська лікарня» вважати таким, що втратило чинність.
  5. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                               А. Кульчинський