Рішення виконавчого комітету № 121 від 06.10.2020р.”Про анулювання дозволу № 59 на розміщення зовнішньої реклами у м.Трускавці”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 жовтня 2020 року                 № 121 

Про анулювання дозволу № 59
на розміщення зовнішньої
реклами у м.Трускавці

          Відповідно до ст.30 ч.1 п.п.13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», та рішення сесії міської ради від 26.03.2019 р. №1261 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці», розглянувши заяву приватного підприємця Брутко Г. В.щодо анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та на основі проведеного обстеження місця розташування рекламного засобу, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Анулювати дозвіл № 59 на розміщення зовнішньої реклами, виданий на підставі рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради від 20.02.2020р. № 14,приватному підприємцю Брутко Ганні Венедиктівні у вигляді рекламного щита (односторонній) розміром 2,0м х 4,0м по вул.Героїв УПА, 2.
  2. Виконавчому комітету Трускавецької міської ради провести акт звірки взаємних розрахунків за період фактичного користування місцем розташування рекламних засобів та укласти угоду про розірвання договору № 23 від 05 березня 2020 року.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Ткаченка.

Міський голова                                                                   А. Кульчинський