Рішення виконавчого комітету № 141 від 04.11.2020р. “Про зняття з квартирного обліку”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04  листопада 2020 року         № 141
 
Про зняття з квартирного обліку
Шеліхевич Ольги Олексіївни 

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 225056257 № 2258259608 від 22.09.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку у зв’язку з покращенням житлових умов Шеліхевич Ольгу Олексіївну, яка перебуває на обліку з 16.06.1987р. в загальній черзі під № 46 та в списку позачергового одержання житла під № 3. За місцем проживання житлом забезпечена.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького. 

           Міський голова                                                         А. Кульчинський