РІШЕННЯ виконавчого комітету № 7 від 15.12.2020р. “Про зняття з квартирного обліку Боднара Ярослава Олексійовича”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15 грудня 2020   року           № 7
 
Про зняття з квартирного обліку
Боднара Ярослава Олексійовича

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 234517556 № 234520285 від 27.11.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Боднара Ярослава Олексійовича, у зв’язку з покращенням житлових умов. На обліку перебуває складом сім’ї три особи з 17.03.1988 року в загальній черзі під № 68.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                         А. Кульчинський