РІШЕННЯ виконавчого комітету № 8 від 15.12.2020р. “Про зняття з квартирного обліку Кузи Галини Миколаївни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15 грудня   2020   року             № 8
 
Про зняття з квартирного обліку
Кузи Галини Миколаївни 

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 234135616 від 25.11..2020р. та свідоцтво на право власності від 13.12.2000р., пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Кузу Галину Миколаївну у зв’язку з покращенням житлових умов. На обліку перебуває складом сім’ї три особи з 18.02.1988р. в загальній черзі під № 59.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Балицького. 

           Міський голова                                                         А. Кульчинський